RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE ČR A VE SVĚTĚ

Francouzské řešení výpadků léčiv – online sdílení údajů a nouzová terapeutická záměna lékárníkem

FOTO: APATYKÁŘ®

Francouzská ministryně sociálních věcí a zdravotnictví Agnès Buzyn oznámila společně s Francouzskou lékárnickou komorou svůj plán boje proti výpadkům a zlepšení dostupnosti léčivých přípravků v zemi. Jejím cílem je lépe jim předcházet, spravovat je a informovat pacienty a zdravotníky.

Řešení přes pacientský záznam

Součástí pacientských záznamů, které jsou legislativně ve Francii povoleny od ledna 2007, bude i nový modul výpadků léčiv, který má přispět k řešení otázek veřejného zdraví v oblasti dodávek léčiv.

Ministerstvo plánuje zpřístupnit tento modul všem aktérům lékového řetězce včetně distributorů do roku 2020, zpřístupnit informace lékárníků pro pacienty, inovovat řešení pro sdílení informací o dostupnosti léčiv a posílit informování lékárníků o dostupnosti léčiv pro pacienty v reálném čase.

V případě nedostupnosti daného léčivého přípravku bude nově možné, aby lékárníci nahradili léčivé přípravky terapeuticky shodnými, pokud jde o ty s velkým terapeutickým zájmem.

Konečně, modul umožní upravit nákupní postupy pro zajištění dodávek léčiv ve zdravotnických zařízeních (modul sdílí lékárna i lékaři), zajistit ze strany velkoobchodníků distribuci přizpůsobenou potřebám lékáren a posílí kontrolu distributorů ze strany regulačních orgánů.

Presidentka komory Carine Wolf-Thal při této příležitosti uvedla, že výpadky léčiv jsou celosvětovým komplexním fenoménem a nemají jednu příčinu. Proto se musejí mobilizovat všechny součásti distribučního řetězce a vzájemně spolupracovat.

Nové kompetence svěřené ministerstvem vítá a věří, že je lékárníci využijí ku prospěchu pacientů.

Jaký je další vývoj

Záměrem je nyní otevřít přístup k záznamům všem, tj. lékárníkům, distributorům a držitelům rozhodnutí o registraci, aby mohli plnit svou roli při jejich řešení.

To bude provedeno do roku 2020, přičemž se předpokládá, že týdenní přehled bude pokrývat 500 nejčastějších kódů přípravků ve výpadku, přičemž pro každý z těchto kódů bude uvedena odhadovaná doba výpadku a očekávané datum opětovného uvedení na trh (obě informace budou pravidelně aktualizovány).

Současně bude zveřejněn seznam léčiv považovaných za léčiva zvláštního terapeutického zájmu, u nichž budou moci lékárníci i bez souhlasu lékaře provést záměnu.

Ve spolupráci s regulační autoritou ANSM bude do konce roku 2019 zveřejněna i základní funkcionalita – řešení nouzových situací. Ta usnadní výměnu informací mezi lékárníkem a regulátorem v konkrétním případě, která se týká léčiv, u nichž by přerušení léčby mělo zásadní klinické důsledky.

Modul výpadků od roku 2013

Modul výpadků je profesionální nástroj pilotně zavedený do lékáren v roce 2013. K dnešnímu dni je služba již nasazena v 70 % lékáren a bioogických laboratoří a každý měsíc zasílají více než 500 tis. zpráv.

Výpadek je definován jako stav, kdy lékárník nemůže dodat pacientovi léčivo po dobu alespoň 72 hodin. V tom případě se automaticky prostřednictvím lékárenského softwaru vytvoří hlášení o výpadku.

Nahlásit výpadek je možné rovněž přes zabepečené rozhraní na ANSM či příslušnou regionální laboratoř. Za nahlášení mají lékárníci recipročně přístup k údajům o očekávané datu opětovného uvedení na trh a alternativní léčivech.

Tuto informaci přinesl jako první portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
11.07.2019
Čteno: 4849x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.