RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Estonsko: Komora kritizuje regulátora, že uděluje licence lékárnám v rozporu se zákonem

FOTO: Facebook

Estonská lékárnická komora zaslala otevřený dopis Estonské lékové agentuře Ravimiamet, ve kterém ji vyzývá, aby jednala v souladu se zákonem a nevydávala licence řetězcovým lékárnám, protože to odporuje zákonu. Agentura uvedla, že postupuje plně v souladu s požadavky stanovenými pro přechodné období reformy lékárenství a s rozhodnutím Nejvyššího soudu.

Nová pravidla

Změny ve farmaceutickém právu popisující požadavky na reformu lékáren v příštím roce vstoupily v platnost v letech 2014 a 2015. Podle zákona musejí lékárny splnit nové požadavky do 1. dubna 2020.

Léková agentura s ohledem na novelu zákona neudělila nové povolení k činnosti těm lékárnám, které v průběhu přechodného období nesplnily stanovené požadavky. To platí i pro podmínku většinového podílu lékárníka a počtu lékáren ve vlastnictví jednoho lékárníka, kdy řetězové lékárny tyto požadavky nesplňují.

Žádné paušální rušení licencí

Změny, které vstoupily v platnost, však automaticky neznamenají, že stávající lékárny nebudou schopny reorganizovat své ekonomické činnosti v rozumném rozsahu do doby, než budou platit v roce 2020 nové požadavky.

Postoje Nejvyššího soudu ve svých rozhodnutích ze dne 29. května 2018 rovněž vyjasnily praxi jednání s nevyhovujícími lékárnami. Podle Nejvyššího soudu není zrušení licence k provozu lékárnám, které nejsou v souladu s novými podmínkami v průběhu přechodného období zcela automatické, a to i s ohledem na pokyny pro posouzení podmínek.

Léková agentura proto pečlivěji zváží, zda změna provozu lékárny je pokračováním stávající ekonomické činnosti nebo se jedná o změnu činnosti v takovém rozsahu, že by měla být řešena v rozsahu požadavků na novou licenci.

S ohledem na to se zabývá například důvody změny a dopadem na stávající lékárny a spotřebitele, jakož i cílem podpory reformy lékáren. Agentura proto kritiku lékárnické komory zcela odmítá jako neopodstatněnou a zavádějící.

Spor řetězců

Lékárnické komoře je dlouhodobě trnem v oku řetězec BENU (spadá do portfolia koncernu Phoenix), ktrerý si, podle ní, vybírá lukrativní místa u nemocnic a poliklinik a tvrdými ekonomickými praktikami ničí konkurenci.

V aktuálním případě jde o žádost společnosti BENU Apteek Eesti, v níž chce přesunout svou lékárnu BENU do nemocnice Põhja-Eesti Regionaalhaigla, od které je nyní vzdálena asi 200 m. Rozhodnutí přijme agentura v následujících dnech.

Příběh začal v říjnu 2017, kdy nemocnice vypověděla nájemní smlouvu konkurenčnímu řetězci Apotheka (jeho majitel mj. vlastní zpravodajskou agenturu BNS). V červenci totiž vypsala veřejnou soutěž na provozování lékárny a tu vyhrála společnost BENU Apteek Eesti. Té se však dosud nepodařilo lékárnu přímo v nemocnici otevřít, protože jí v tom bránily aktivity konkurenta.

Původní nájemce se s nemocnicí soudil o neplatnost výpovědi, nicméně soud prohrál a musí nemocnici zaplatit více než 710 tis. EUR jako náhradu škody za neoprávněný nájem.

Lékárnická komora současně napadla agenturu za to, že nepožaduje po BENU novou licenci, ale chce jí povolit přesunout stávající již udělenou licenci. To však, podle komory, není možné, protože se jedná o zcela novou lékárnu.

Agentura však kritiku odmítá a tím, že musí respektovat soudní rozhodnutí. Uvedla, že učiní vše, co je v jejích silách, aby podpořila transformaci stávajících lékáren na lékárny odpovídající požadavkům do 1. dubna příštího roku.

Na konci léta proto začne komunikovat s držiteli licencí, kteří by měli své aktivity reorganizovat. Podle agentury v současnosti ještě nesplňuje nové požadavky značný počet provozovaných lékáren.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
22.07.2019
Čteno: 12950x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.