RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Násilí ve francouzských lékárnách dále roste

FOTO: FSPF

Počty hlášení o napadení a násilí na francouzských lékárnících i nadále rostou (336 případů, oproti 212 v roce 2017). V přímém kontaktu s návštěvníky lékáren jsou lékárníci obětí urážek, hrozeb, vandalismu, fyzických útoků a loupeží. Vyplývá to z přehledu za rok 2018 publikovaného každý rok francouzskou Národní asociací lékárníků.

Online hlášení, doporučené postupy

Od roku 2017 má asociace lepší přehled o útocích směřovaných na lékárníky, protože mohou být nahlášeny online prostřednitvím jejích internetových stránek. Asociace je tak mnohdy informována v reálném čase a pro lékárníky je jednodušší podat informaci o činech, jichž se stali oběťmi.

Asociace zdůrazňuje, že je důležité útoky hlásit, aby nedocházelo k tomu, že se tyto činy stanou samozřejmostí a aby byla schopna přijmout vhodná opatření.

Národní protokol podepsaný v roce 2011 posílil spolupráci mezi profesní organizací a příslušnými útvary v oblasti prevence násilí a řešení trestných činů pro bezpečnost zdravotnických pracovníků.

V této souvislosti je asociace znepokojena bezpečností výkonu farmaceutické profese a spoléhá se na síť bezpečnostních poradců jednotlivých departamentů, aby poskytli pomoc napadeným kolegům, kteří o ni požádají.

Má nyní možnost podat občanskoprávní žalobu při napadení lékárníka, jejího člena, v souladu se zákonem o veřejném zdraví. A to již ke stávající možnosti postihu podle trestního zákoníku, který se vztahuje na agresora.

Asociace také vyvinula „doporučený postup v případě agrese“, který postiženému lékárníkovi nastíní kroky, které má podniknout, a podpoří ho v jeho situaci. I tento formulář mají členové k dispozici na stránkách asociace.

Hlavní trendy

Národní asociace lékárníků přijala v roce 2018 celkem 336 hlášení (v porovnání s 212 v roce 2017). Tento nárůst lze vysvětlit komunikací, kterou asociace k tomuto tématu zvolila, jakož i komunikací na regionální úrovni.

Důvody pro napadení lékárníků byly dva. První se týká zamítnutí výdeje léčiv kvůli špatnému předpisu (35 % všech hlášení v roce 2018). Druhým důvodem jsou krádeže, které tvořily 25,8 % útoků. Podíl hlášených útoků souvisejících s návykovými látkami (krádeže nebo problémy při výdeji) se však meziročně snížil z 18 na 14,7 %.

Urážky a výhrůžky tvořily stejně jako v roce 2017 zhruba polovinu oznámených útoků. V 2,7 % případů byla použita střelná zbraň, vož je méně než v roce 2017 (6,1 % hlášených případů). V 51 % oznámených útoků šlo o pachatele, který je personálu lékáren znám.

Z analýzy obdržených hlášení vyplývá, že se jedná ve většině případů o fyzické napadení, ale mohou být na psychické úrovni. Některé útoky dokonce vedly k hospitalizaci (1,8 %, 6 případů z 336).

Stejně jako v předchozích letech došlo k útokům zejména v obcích s méně než 30 tis. obyvateli (58 %). Podíl útoků ve městech s 100 až 200 tis. obyvateli se snížil na úkor měst s více než 200 tis. obyvateli (z 10,5 % v roce 2017 na 17,6% v roce 2006). 2018). 8,5 % hlášených útoků se vyskytlo ve venkovských oblastech (aglomerace s méně než 2 tis. obyvateli).

Zprávy pocházejí především z lékáren nacházející se v oblasti Nouvelle-Aquitaine (14 %), Grand Est (11,9 %) a Île-de-France (11,6 %). V poměru k počtu lékáren v regionu však bylo nejvíce zpráv o útocích hlášeno z oblastí Bourgogne-Franche Comté (3,4 %) a Grand Est (2,5 %), což bylo více než v metropolitních oblastech.

Ušetřeny nezůstaly ani francouzské regiony mimo Francii (2,6 %), 16 hlášení, z toho 13 v Réunion.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
23.07.2019
Čteno: 12959x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.