RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Britský regulátor šetří Alliance Healthcare a dva výrobce za kartelovu dohodu

Foto: AH UK

Britská Agentura pro ochranu konkurence a trhu (CMA) obvinila společnosti AMCo (nyní Advanz) a Morningside a distribuci Alliance Healthcare, že zneužily svého dominantního postavení na trhu tím, že se v rozporu s právem hospodářské soutěže Spojeného království rozdělily trh s antimikrobiálním chemoterapeutikem nitrofurantoin. Uvedla to v aktuálně vydaném prohlášení o námitkách.

Rozdělení trhu

Podle CMA uzavřely společnosti od roku 2014 do nejméně října 2017 dohody, na základě nichž Alliance Healthcare nakupovala stejné objemy lék od obou výrobců AMCo a Morningside, aby si nemohli konkurovat. Během roku 2015 a 2016 se oba dodavatelé rovněž zavázali dodávat léčivý přípravek výhradně Alliance Healthcare.

Nitrofurantoin se běžně používá k léčbě infekcí močových cest. Toto antimonopolní šetření se zaměřuje na lékovou formu kapslí (50 mg a 100 mg). AMCo byl jediným britským dodavatelem obou sil, dokud společnost Morningside nevstoupila na trh v polovině roku 2014.

CMA také prozatímně zjistila, že v květnu 2014 společnost AMCo poskytla Morningside citlivé obchodní informace o cenách s cílem omezit hospodářskou soutěž mezi nimi.

Ve vydaném prohlášení o námitkách se má za to, že tato ujednání bránila nebo omezovala hospodářskou soutěž. Když společnost Morningside začala dodávat léčivý přípravek na trh, nedošlo k poklesu cen, což se běžně očekává, když nový konkurent vstoupí na trh.

Díky tomu neprofitovala z nižších cen britská NHS a britští daňoví poplatníci museli platit vyšší ceny za důležitou léčbu.

Jedná se o prozatímní zjištění úřadu a společnosti nyní mají možnost předložit své argumenty před vydáním konečného rozhodnutí CMA.

Pokuta až 10 % světového obratu

Zjištění CMA jsou prozatímní a nelze z nich v této fázi vyvozovat, že došlo ve skutečnosti k jakémukoli porušení práva hospodářské soutěže. Nicméně CMA před závěrečným rozhodnutím, zda došlo k porušení práva nyní pečlivě zváží všechna prohlášení firem.

Konkrétně, pokud CMA prokáže zneužití dominantního postavení na trhu podle britského zákona o hospodářské soutěži a článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, může společnostem uložit pokutu až do výše 10 % ročního celosvětového obratu.

Při výpočtu finanční sankce CMA bere v úvahu mj. závažnost protiprávního jednání, obrat na relevantním trhu a jakékoliv polehčující a/nebo přitěžující faktory.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
26.07.2019
Čteno: 11965x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.