RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Austrálie zavádí nový formát informací o léčivých přípravcích pro spotřebitele

Foto: TGA

Australská vláda zavádí vylepšený formát tzv. lékových informací pro spotřebitele, které lékaři a lékárníci dávají pacientům, aby je informovali o bezpečném a účinném používání léčivých přípravků na předpis a některých volně prodejných léčiv.

Přehlednější, kratší

Změna je reakcí na obavy lékařů, lékárníků a zástupců spotřebitelů, pokud jde o složitost a čitelnost těchto dokumentů.

Nová šablona je kratší, lépe uspořádaná a obsahuje rovněž jednostránkové shrnutí, které stručně poskytuje lidem nejdůležitější informace týkající se bezpečného a účinného používání jejich léčiv.

Formát byl otestován uživateli a od zúčastněných stran dostal vynikající zpětnou vazbu. Drtivá většina lidí upřednostnila nový formát, bylo pro ně snazší jej používat a porozumět mu.

Novou šablonu také jednomyslně podpořili zástupci lékařů, lékárníků, průmyslu a spotřebitelů, kteří byli v rámci tohoto projektu přizváni ke konzultaci.

V rámci projektu bylo také zkoumáno digitální řešení CMI, které může být zavedeno v budoucnosti.

Přechodné období pro zavedení

Australská léková agentura TGA zveřejní novou šablonu společně s pokyny k jejímu použití a úzce spolupracuje s farmaceutickým sektorem na podpoře využívání tohoto nového zdroje.

Vzhledem k tomu, že existuje několik tisíc CMI, bude zavedeno přechodné období, protože různé farmaceutické společnosti postupně revidují své materiály.

Vláda bude aktualizovat příslušná nařízení koncem tohoto roku, aby standardizovala požadavky na CMI a bude pokračovat v konzultacích s farmaceutickými společnostmi ohledně podrobností o zavádění.

Použitelnost CMI bude i nadále dána zejména kvalitou obsahu vytvořeného farmaceutickými společnostmi, které jsou za přípravky odpovědné.

Chyby při užívání časté

TGA spotřebitelům připomíná, že CMI mohou získat u svého lékaře nebo lékárníka nebo snadno a rychle online na jejím webu nebo prostřednictvím aplikace Medsearch, kterou si mohou stáhnout, do svého mobilního zařízení.

Podle zprávy Australské farmaceutické společnosti o bezpečnosti léčivých přípravků je každoročně hospitalizováno 250 tis. Australanů, přičemž dalších 400 tis. navštíví pohotovost v důsledku chyb při podávání léčiv, nevhodného užívání, nesprávného použití a interakcí.

Vláda významně investuje do programů managementu léčivých přípravků s cílem podpořit užívání léčivých přípravků prostřednictvím veřejných lékáren, včetně pomůcek pro podávání správných dávek, lékových kontrol, kontrol domácí lékárničky a dalšího kvalitního využití lékových programů.

Vláda také investuje 50 mil. AUD na podporu lékárenského klinického programu, který se snaží zlepšit klinické výsledky pro pacienty a využít veškerou roli lékárníka při poskytování služeb primární zdravotní péče.

Patří mezi ně programy pro management léčiv a podpůrné služby pro pacienty se zaměřením na léčbu bolesti, diabetes, duševní zdraví a zamezení zhoršení zdraví vyvolanémho léčivy a nežádoucími účinky.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
27.07.2019
Čteno: 11888x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.