RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Lotyšsko zavede povinnou generickou preskripci

Foto: APATYKÁŘ®

Lotyšská vláda schválila 15. července pozměňovací návrhy Ministerstva zdravotnictví upravující úhradu výdajů za léčivé přípravky. Jedním z opatření, od kterého si slibuje nižší ceny pro pacienty, je i povinná generická preskripce.

Nejlevnější generikum

V zájmu zajištění racionálního užívání léčivých přípravků, nižších cen a doplatků pacientům budou od 1. dubna 2020 v Lotyšsku léčivé přípravky předepisovány mezinárodním generickým názvem (INN). Název konkrétního brandu může být uveden pouze v případě, že existuje zásadní zdravotní důvod.

Na základě předpisu budou lékárny povinně vydávat léčivé přípravky s nejnižší úrovní spoluúčasti. Vláda si od zavedení opatření slibuje, že pacient nebude platit zbytečně dražší přípravky a výrobci budou mít větší zájem na snižování cen.

Podle dat Národní zdravotnické služby využívá v současné době možnosti získat nejlevnější přípravek pouze 35 % pacientů. Podle oficiálních statistik zaplatili v roce 2017 pacienti téměř o 25 mil. EUR za nákup léčiv se stejnou účinnou látkou více. Přitom by velkou část výdajů mohli ušetřit výběrem levnějších přípravků se stejným účinkem.

Generická preskripce

Od 1. dubna 2020 tak budou lékaři předepisovat léčivé přípravky pacientům ze seznamu hrazených, avšak lékař uvede INN název léčivého přípravku a pacient dostane referenční přípravek nebo nejlevnější. Současně by počet receptů s konkrétními obchodními názvy neměl překročit 30 % všech předepsaných a státem hrazených přípravků ročně.

Tzv. generickou preskripci a výběr nejlevnějších léčivých přípravků používá řada evropských zemí s různými úrovněmi příjmu, jako je Dánsko, Německo, Finsko, Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko a také sousední země Litva a Estonsko. Možná je i u nás či na Slovensku (nicméně není vyžadována).

Změna referencování

Změní se rovněž proces zařazení léčiv a zdravotnických prostředků do systému úhrad. V současné době jsou ceny za tyto léčivé přípravky porovnávány s cenami v České republice, Dánsku, Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.

Zároveň by v Lotyšsku měla být cena léčiv alespoň o třetinu nižší než v těchto zemích. Kromě toho by hrazená léčiva neměla být dražší než v Litvě a Estonsku.

Podle aktuálně schválených změn by od 1. dubna 2020 neměla být cena léčivých přípravků zařazených do systému úhrad vyšší než druhá nejnižší cena výrobce těchto léčivých přípravků nebo léčivých přípravků dodávaných do České republiky, Dánska, Polska, Rumunska, na Slovensko a Maďarsko a nesmí překročit prodejní cenu nebo velkoobchodní cenu výrobce v Estonsku a Litvě.

Držitelé rozhodnutí o registraci budou povinni poskytnout Národní zdravotnické službě aktualizované informace o cenách v těchto zemích do 1. února. Pokud cena neodpovídá požadavkům, musí ji žadatel okamžitě snížit.

Povinná zásoba v lékárně

Ministerstvo dále trvá na snižování cen léčiv se stoprocentní úhradou. Pro účinnější využívání zdrojů bude ekonomická efektivita léčivých přípravků a zdravotnických prostředků dále hodnocena Státní lékovou agenturou, jejíž stanovisko bude muset být předloženo Národní zdravotnické službě v rámci žádosti o registraci.

Tento pozměňovací návrh usnesení rovněž stanoví, že pokud seznam hrazených léčivých přípravků obsahuje dva nebo více shodných přípravků (stejná účinná látka) s nejnižší základní úhradou, pak od 1. dubna 2020 bude lékárna povinna zajistit jejich nepřetržitou dostupnost. To umožní pacientovi vybrat si z celého spektra nejlevnějších léčivých přípravků s rovnocennou terapeutickou účinností.

Tuto informaci přinesl jako první portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
29.07.2019
Čteno: 11921x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.