RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

APAvision 3 – Nadstandardní služby lékáren (7)

Hosté APAvision 3 – RNDr. Marek Petráš, PharmDr. Kateřina Majznerová, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, Ph.D., PharmDr. Michala Belasová, PharmDr. Ondrej Sukeľ, MUDr. Alena Miková, PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA<br>FOTO: PharmDr. Martin Dočkal
Foto: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s dvacetiletou tradicí uspořádal třetí setkání v rámci svého nejnovějšího projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor těm, kteří mají k tématu co říct a posunout obor posunout dál.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

V pořadí již třetí setkání proběhlo na čistě lékárenské téma Nadstandardní služby lékáren 24. července 2019 opět v prostorách průhonického Parkhotelu. Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, (ministr zdravotnictví), MUDr. Alena Miková (ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny), PharmDr. Ondrej Sukeľ (president Slovenské lékárnické komory), PharmDr. Kateřina Majznerová (Lékárna Na Pekařské, Brno), PharmDr. Michala Belasová (Lékárny BENU), PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA (výkonný ředitel Evropské federace lékárenských sítí) a RNDr. Marek Petráš, Ph.D. (odborný pracovník 3. Lékařské fakulty Univezity Karlovy a provozovatel webu Vakcíny.net).

Připravenost už z fakult

Všichni přítomní lékárníci vidí v očkování velký potenciál, nevidí ani zásadní problém v technickém zabezpečení či úpravě speciální místnosti. PharmDr. Michala Belasová uvedla, že v zemích, kde lékárníci očkují, se proočkovanost prokazatelně zvýšila.

Stejně jako lékaři se při zavádění nové metody proškolují, podobnou cesta a vytvoření metodických postupů předpokládá i v případě očkování v lékárnách a nevidí v tom zásadní problém.

PharmDr. Kateřina Majznerová by kromě toho přivítala, pokud by na tyto budoucí role připravovaly i farmaceutické fakulty:

„Určitě by bylo dobré možná už připravovat absolventy farmaceutických fakult v posledním ročníku na tu možnost, že by očkovali. Tudíž přizpůsobit tomu i školství, aby naučili budoucí lékárníky aplikovat vakcíny.“

Současně dodává, že očkování proti chřipce by mohli v lékárnách využít především mladší lidé, kteří díky své pracovní době a vytíženosti nemají čas se dostavit do ordinace svého lékaře a pro ně by mohlo být přínosem, že se mohou naočkovat v sobotu a neděli, po pracovní době.

Vidí tam i další benefit v případě, že by zájemci mohli očkování takto konzultovat nejen u lékaře, ale i v lékárně, což by je mohlo více utvrdit v názoru o smysluplnosti očkování.

„Já principielně proti očkování na chřipku v lékárnách nic nemám. Samozřejmě si ale jako správci veřejného zdravotního pojištění budeme klást otázku, jestli si to očkování budou hradit pojištěnci nebo to bude hrazené. A samozřejmě, jaký to bude mít přínos, jestli skutečně dojde k té kýžené vyšší proočkovanosti a pokud ano, pak se tomu nebráním,“ uvedl k problematice očkování v lékárnách ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

Podle PharmDr. Ondreje Sukeľa je otázkou společenská připravenost:

„Ta tu byla shrnuta jako že lékaři budou proti a jak říká jeden můj kolega – plášť lékaře je vždycky bělejší než plášť lékárníka. Předpokládám, že názor lékařů bude ovlivňovat i názor té společnosti, že se jde do nějakého velkého rizika. Pan doktor Blahuta tu ale řekl jednu podstatnou věc – abychom při těch všech nadstandardních aktivitách v lékárnách nezapomínali na tu podstatnou lékárnickou činnost. A tou je dispenzace a individuální příprava, na kterou se v poslední době trošku pozapomíná. Takže možná se my, lékárníci, více soustřeďme na to, co je nám přirozené a ty nové úlohy tolik netlačme.“

V této souvislosti připomněl PharmDr. Martin Dočkal zásadní posun v letošním Dohodovacím řízení, kdy došlo k výraznější podpoře, byť mohla být vyšší, právě individuální přípravy ze strany lékáren. Jde totiž o ohodnocení skutečné práce lékáren, které tyto činnosti realizují.

Z pohledu ředitelky Odboru léčiv a zdravotnických prostředků VZP MUDr. Aleny Mikové, však tyto činnosti spadají do skupiny nadstandardních a nevnímá je jako základní činnosti lékárníka:

„Pokud si za cíl budeme klást vyšší proočkovanost, je třeba se na problematiku podívat z odborného pohledu. Jedině lékař totiž zná detailní anamézu a lékárník z jakýchkoli důvodů nemusí dohlédnout vše.“

Klade si rovněž otázku, zda zvýšení proočkovanosti v zemích, kde k ní došlo, bylo způsobeno zvýšením povědomí, anebo skutečně zapojením lékáren.

Nezapomínejme na základní činnosti

I ona proto vkládá větší naději do prosazení lékárníků v dispenzačních činnostech a řešení např. polypragmázie, kde očekává, že významnou měrou pomůže lékový záznam. V tomto smyslu pojišťovny podporovaly možnost nahlížení do lékového záznamu ze strany lékárníků, protože považují možnost ovlivnit polypragmázii z jejich strany za zásadní.

V této oblasti vidí hlavní činnost lékárníka, která není obsazena, není vyhodnocována a pojišťovny očekávají, že pokud projde lékový záznam, dojde v této oblasti ke značnému zlepšení a s váhou znalostí lékárníků, které mají po ukončení školy, tady mohou být velkým přínosem.

RNDr. Marek Petráš, Ph.D. znovu potvrdil, že nepovažuje očkování za zásadní činnost lékárníků, nicméně data ukazují, že při jejich zapojení se proočkovanost zvýšila na 20 %, v některých oblastech Spojených států až na 40 %. Uvedl, že i ve srovnání se státy s obdobným systémem (tj. očkování pouze u lékaře) jako ČR je naše země na poloviční proočkovanosti, což je, podle něj, dáno přístupem lékařů, kteří sami očkováni nejsou.

Jako zastánce očkování není nadšen z toho, že se nezřídka stává, že lékaři očkování zájemcům sami rozmluví, což předpokládá, že v lékárně nenastane.

PharmDr. Michala Belasová připomněla i ekonomickou otázku, kdy lékárny by tímto mohly přispět ke snížení nákladů za zbytečné hospitalizace, čímž by systém ušetřil.

MUDr. Alena Miková doplnila, že tady vidí hlavní roli státu a pojišťoven, aby prováděl osvětu a lidé očkování začali věřit více, než občas nyní pozorujeme. Jak uvedl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, i z tohoto důvodu ministerstvo připravuje národní zdravotnický informační portál garantovaný státem a odbornými společnostmi.

Souhlasil i se specifickým přístupem některých lékařů k očkování, což demonstroval na nedávném očkování proti spalničkám, které ministerstvo v nemocnicích nařídilo:

„Nebylo to úplně jednoduché. Bohužel. Pokud v samotné zdravotnické populaci je rezistence, tak ta se, samozřejmě, přenáší do celé zbytkové populace.“

Podle RNDr. Petráše k tomu přispívá i nedostatečná edukace mediků v této oblasti. Jak uvedl, na lékařské fakultě mají o očkování pouze jeden dvouhodinový seminář a pak jen něco málo v pediatrii.

„Já to ale vidím u nás, na našem koletivu. My jsme si toho lékaře pozvali k nám do lékárny a proto máme vyšší proočkovanost. A proto si myslím, že když bude to očkování v lékárně, tak to bude pro ty lidi jednodušší. Prostě dát jim tu možnost si vybrat a už je to na nich, kde se rozhodnou nechat se naočkovat,“ doplňuje pohled veřejné lékárny PharmDr. Kateřina Majznerová a souhlasí s ní i PharmDr. Michala Belasová.

Jiný pohled na věc nabídl PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA. I přesto, že souhlasí s RNDr. Petrášem a líbí se mu přístup kolegyň, obává se, že se nedosáhne zvýšení proočkovanosti u chronických odmítačů. Tam vidí selhání mnoha státních autorit v posledních mnoha letech, protože pokles míry proočkování u klientů s povinným očkováním je, podle něj, do nebe volající.

„I kdyby u té chřipky, která se mi strašně líbí, a já bych se zase tak moc ani nebál té klíšťovky, i když jsem připraven o ní diskutovat, stoupla jenom o jednotky procent, tak by se to vyplatilo. Ale můj přístup je ambivalentní. Neříkám, že je mi to jedno, ale domnívám se, že před lékárníky je ještě celá řada stejně nebo více důležitých úkolů,“ myslí si PharmDr. Blahuta.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám nový projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
10.08.2019
Čteno: 12661x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.