RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

APAvision 3 – Nadstandardní služby lékáren (8)

Hosté APAvision 3 – RNDr. Marek Petráš, PharmDr. Kateřina Majznerová, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, Ph.D., PharmDr. Michala Belasová, PharmDr. Ondrej Sukeľ, MUDr. Alena Miková, PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA<br>FOTO: PharmDr. Martin Dočkal
Foto: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s dvacetiletou tradicí uspořádal třetí setkání v rámci svého nejnovějšího projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor těm, kteří mají k tématu co říct a posunout obor posunout dál.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

V pořadí již třetí setkání proběhlo na čistě lékárenské téma Nadstandardní služby lékáren 24. července 2019 opět v prostorách průhonického Parkhotelu. Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, (ministr zdravotnictví), MUDr. Alena Miková (ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny), PharmDr. Ondrej Sukeľ (president Slovenské lékárnické komory), PharmDr. Kateřina Majznerová (Lékárna Na Pekařské, Brno), PharmDr. Michala Belasová (Lékárny BENU), PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA (výkonný ředitel Evropské federace lékárenských sítí) a RNDr. Marek Petráš, Ph.D. (odborný pracovník 3. Lékařské fakulty Univezity Karlovy a provozovatel webu Vakcíny.net).

Klinická farmacie není samospasitelná

V té souvislosti otevřel PharmDr. Martin Dočkal závěrečné téma této lékárnické APAvision – posun v pohledu na vzdělání lékárníků a jejich přípravu do praxe. Nelíbí se mu motivace zásadně pouze směrem ke klinické farmacii, přičemž klasická „lékárničina“ se dostává na druhou kolej a není výjimkou, že absolventi považují dispenzační činnost za tárou jako něco ponižujícího a neodpovídajícího jejich vzdělání.

V tom vidí PharmDr. Dočkal obrovské nebezpečí pro obor a jeho vnímání, s čím se jednomyslně shodl se všemi diskutujícími lékárníky.

„Tu frustraci jsem zažíval, když jsem měl tu čest přednášet studentům na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, kdy ti studenti přišli s nadšením a potom nastoupilo něco, co tady kolegyně popsaly v prvních dvou, třech letech praxe. A někteří to vyhoření měli už v posledních ročních farmaceutického studia. Já si myslím, že jim je předkládáno jako samospasitelství v oboru klinické farmacie, že tam nabudou té seberealizace tak, jak si představují. Zatím není riziko přesycení těch služeb, ale pokud jich tam bude směřovat 50-60 ročně, tak se obávám, že po získání specializované způsobilosti může dojít k přetlaku na trhu práce, pokud se jim neotevřou nějaké možnosti v rámci třeba center primární péče, kde by mohli konzultovat preskripci lékařů. Ale určitě se shodneme, že to není samospasitelné,“ myslí si PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA.

S tím souhlasí i PharmDr. Ondrej Sukeľ, byť na Slovensku je reálně klinických farmaceutů poskrovnu:

„Já si myslím, že tak jak se před dvaceti lety začalo hovořit, že je potřeba přesouvat pacienty z ústavní péče do ambulantní, tak možná nastal čas, aby se klinická farmacie posunula tím abulantním směrem a do veřejných lékáren. Pamatuji si, že před časem se objevovaly názory, že léky vydávané bez lékařského předpisu by měl vydávat pouze farmaceut. Protože ten, kdo přijde s receptem má vyšší pravděpodobnost, že lékař udělal to, co má a právě pacient bez lékařské předpisu nabízí daleko větší prostor pro realizaci odbornosti farmaceuta. A bohužel jsme se této kompetence velmi lehce vzdali ve prospěch laborantů. Takže podle mě je třeba hledat si prostor pro klinickou farmacii i ve veřejných lékárnách. Jednoduše přesvědčit kolegy i na farmaceutických fakultách, že ta klinická farmacie a ten pocit, že sedím někde na stejné chodbě, kde sedí i primář nějakého velkého oddělení není můj kariérní cíl. Tím je pacient.“

V té souvislosti se obrátil i na ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA s inspirací, že oni na Slovensku chtějí, aby v rámci elektronického zdravotnictví měli možnost v lékovém záznamu dokumentovat i OTC léčiva, aby bylo možné zaznamenat nějakou intervenci ať již lékaře nebo lékárníka. Podle něj totiž chybí kvalitní dokumentace činností lékárníka, které při výdeji dělá.

„I já si nemyslím, že klinická farmacie je nějakou spásou, dost si myslím i idealizovanou ze strany mladých lékárníků. Je potřeba si hlavně uvědomit rozdíl, že náplň a styl práce, který má klinický farmaceut, je od té, co má veřejný lékárník dost odlišná. Klinický farmaceut pracuje s hospitalizovanými pacienty, my pracujeme s těmi pacienty, kteří přijdou k nám. A já si myslím, že tady je obrovská síla veřejných lékárníků ovlivnit adherenci pacienta k léčbě. Máte pacienta reálně živého před sebou, neoptimalizujete léčbu jen na základě výsledků. Právě v té dispenzaci má veřejný lékárník naprosto klíčovou roli,“ myslí si PharmDr. Michala Belasová.

A s tím souhlasí i PharmDr. Kateřina Majznerová, která doplňuje:

„Doménou klinických farmaceutů jsou nemocnice a nemyslím si, že by fakulty měly chrlit veliké množství těchto farmaceutů. Nemyslím si, že je pro ně na trhu dostatek práce. Spíše by se měly soustředit na ty lékárníky, kteří jdou do veřejných lékáren, aby zvládali rozbor medikace pacientů, kteří tam přijdou, aby jim dokázali správně poradit a po konzultaci s lékařem případně upravit léčbu ve prospěch pacientů.“

Závěrem vyjádřil PharmDr. Martin Dočkal přesvědčení, že se pan ministr dozvěděl reálné zkušenosti a zpětnou vazbu z lékárenského terénu, které bude moci dále zužitkovat. Jak dodal, lékárníkům nejde o přebírání kompetencí lékařů, ale o větší uplatnění jejich odborného potenciálu.

„Pro mě to byla určitě velmi zajímavá diskuze a děkuji za ni, za ten pohled lékárníků. Jsem tomu otevřený a věřím, že se podaří najít alespoň nějaký koncenzus na některých nových kompetencích. Není to věc revoluční, ale jde o evoluci. Byl bych rád, abychom ještě v tomto volebním období dali na stůl nějaký konkrétní návrh a mohli jsme o něm vést nějakou debatu s pojišťovnami,“ pochvaloval si APAvision ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

„Já děkuji za zajímavou debatu a velmi korektní diskuzi i ty informace, které jste předali. Do budoucna bych očekávala větší využití toho obrovského odborného potenciálu, který mají farmaceuti a nalezení toho správného místa v systému tak, abychom ho mohli zlepšit v rámci dostupnosti zdravotní péče pro pacienty společnými silami,“ uvedla MUDr. Alena Miková, ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny.

„Když měla SLeK 25. výročí, udělali jsme několik doprovodných akcí a jednou z nich bylo, že jsme ten rok nazvali Rokem farmaceuta jako pomáhající profese. Já bych chtěl na závěr říci, abychom všechny tyto otázky, ať již o kompetencích, financování, službách ad. věnovali právě této základní podstatě ukotvení profese farmaceuta, že má pomáhat. Myslet na to, že cílem všech těchto aktivit má být pomoc konkrétnímu člověku,“ uvedl PharmDr. Ondrej Sukeľ, president Slovenské lékárnické komory.

„Moc děkuji za tuto velmi přínosnou diskuzi, mám ráda různé úhly pohledu, které dokáží spojovat. Velmi si vážím, že jsme se k tomu v této rovině různých odvětví zdravotnictví mohli vyjádřit. A budu velmi ráda, pokud to padne na úrodnou půdu a dojde k nějakému posunu té zodpovědnosti a role farmaceuta více na úroveň zdravotnictví,“ uvedla PharmDr. Michala Belasová, Lékárny BENU.

„Děkuji za pozvání, diskuze byla určitě velmi přínosná a jsem ráda, že jsem jí mohla zúčastnit. A doufám, že naše názory z terénu se dostanou i k těm našim představitelům komory a budou je moct přednést i na oficiální úrovni panu ministrovi a že se snad pohne to lékárenství jiným směrem a snad i klidnějším,“ přeje si PharmDr. Kateřina Majznerová, Lékárna Na Pekařské.

„I já děkuji za pozvání, že jsem tady mohl být a opravdu jsem si to užil,“ pochvaloval si PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA, výkonný ředitel Evropské federace lékárenských sítí.

„A já děkuju i za to, že jsem si mohl ověřit tu otázku, jak by lékárníci přijali očkování v lékárnách, tak jsem si ověřil a stálo to za to,“ konstatoval RNDr. Marek Petráš, Ph.D., odborný pracovník 3. Lékařské fakulty Univezity Karlovy a provozovatel webu Vakcíny.net.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám nový projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
11.08.2019
Čteno: 12706x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.