RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Aspen zaplatí 8 mil. GBP britské NHS za předražený fludrokortison

Foto: Aspen Holding

Farmaceutická firma Aspen souhlasila, že zaplatí britské NHS 8 mil. GBP, jako součást širšího urovnání podezření z narušování hospodářské soutěže v souvislosti s dodávkou vitálního léčiva fludrokortison.

Monopol na trhu

Tato dohoda následuje po šetření britské Agentury pro ochranu konkurence a trhu (CMA) ohledně podezření na protisoutěžní ujednání týkající se dodávek tablet fludrokortisonu vsíle 0,1 mg. Je to vůbec poprvé, kdy CMA zajistí takovou platbu pro NHS v jednom ze svých farmaceutických šetření.

Fludrokortison je život zachraňující léčivo, na kterém závisí tisíce pacientů. Je vydáván pouze na lékařský předpis, zejména k léčbě primární nebo sekundární adrenální nedostatečnosti (Addisonova choroba). Léčbu plně hradí NHS.

CMA vyšetřuje ujednání, která v roce 2016 uzavřela společnost Aspen se dvěma konkurenčními farmaceutickými společnostmi, protože má podezření, že byl porušen zákon o hospodářské soutěži tím, že společnost Aspen platila svým konkurentům za to, aby zůstali mimo trh.

Tyto dohody zajistily firmě Aspen, že byla jediným dodavatelem fludrokortisonu a mohla si mmonopolně stanovit ceny, aniž by čelila jakékoli konkurenci.

Aspen chce případ urovnat

V důsledku vyšetřování regulátora se na něj Aspen nedávno obrátila s nabídkou, aby se pokusila urovnat tento případ. Navrhovaný balík řešící toto protizákonné jednání zahrnuje několik ustanovení.

Společnost Aspen v první řadě přizná nezákonnost svého jednání a připustí, že se účastnila této nezákonné protisoutěžní dohody.

Aspen dále zaplatí odškodnění za urovnání podezření CMA ve výši 8 mil. GBP na účet NHS, aniž by vláda musela zahájit soudní řízení o náhradu škody. Tato platba má řešit podezření regulátora, že v důsledku jednání firmy Aspen zaplatila NHS vyšší cenu za fludrokortison.

Společnost Aspen se rovněž zavazuje zajistit, že ve Spojeném království budou v budoucnu nejméně 2 dodavatelé fludrokortisonu. Cílem je vyřešit obavy týkající se hospodářské soutěže zjištěné při šetření CMA a poskytnout NHS příležitost zajistit lepší cenu při nákupu tohoto léčiva.

Konečně, Aspen zaplatí maximální pokutu ve výši 2,1 mil. GBP, jakmile CMA ukončí své vyšetřování, pokud dospěje k formálnímu rozhodnutí o porušení zákona. CMA dále pokračuje v šetření, protože se týká dalších dvou společností, u nichž má podezření, že se na této nezákonné dohodě podílely.

CMA nyní musí konzultovat svá zjištění se zúčastněnými stranami před přijetím závazků, o nichž se domnívá, že vyřeší její obavy z narušení hospodářské soutěže. Tyto strany mají čas na reakci do 2. září 2019, poté CMA rozhodne, zda závazky přijme.

Další šetření

CMA zahájila šetření na základě článku o zneužití dominantního postavení na trhu podle britského zákona o hospodářské soutěži a článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie.

V současné době běží další, nesouvisející šetření týkající se 6 jiných léčiv.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
15.08.2019
Čteno: 13071x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.