RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Dánský regulátor spustil nový online nástroj pro hlášení spolupráce s farmaprůmyslem

Foto: Lægemiddelstyrelsen

Dánská léková agentura Lægemiddelstyrelsen spustila na svém webu nový modul, který mohou lékaři, lékárníci, zdravotní sestry, zubaři a ošetřující lékárníci použít pro nahlášení své spolupráce s farmaceutickými nebo lékařskými společnostmi.

Nový online nástroj

Nový webový nástroj má usnadnit zdravotnickým pracovníkům orientovat se v pravidlech o spolupráci s farmaceutickými společnostmi a správně vyplnit informace o spolupráci, příp. žádost o spolupráci.

Rámec pro právní spolupráci mezi zdravotnickými pracovníky a farmaceutickými společnostmi je nový nástroj, který byl vyvinut na základě vyhodnocení spolupráce mezi zdravotnickými pracovníky a společnostmi. Byl zveřejněn loni v prosinci.

Agentura uvádí, že pravidla jako taková jsou dobrá, ale jejich dodržování zaostává. Je totiž nezbytné, aby se zdravotničtí pracovníci, kteří pracují s farmaprůmyslem, k této spolupráci přihlásili nebo ji ohlásili správně.

Nedostatečné informace

V Dánsku je spolupráce s farmaprůmyslem je do značné míry povolena, ale musí být otevřená a transparentní. Už před úpravou etického kodexu Evropské federace farmaprůmyslu a asociací EFPIA platily pro spolupráci přísné podmínky a bylo vyžadováno, se kterými společnostmi zdravotničtí pracovníci spolupracují.

Reprezentativní průzkum provedený Dánskou lékovou agenturou v souvislosti s hodnocením v loňském roce ukázal, že více než třetina zdravotnických pracovníků řádně neoznámila nebo nepožádala o schválení jejich spolupráce, jak to vyžadují pravidla.

Nedostatek komunikace nových pravidel nebo znalostí o pravidlech nemůže být důvodem, proč zdravotníci spolupráci nenahlásí, nebo ji nahlásí chybně.

Proto léková agentura jednak úzce spolupracuje s příslušnými průmyslovými sdruženími a rovněž připravila nový webový nástroj.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
16.08.2019
Čteno: 13174x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.