RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Ministerstvo pro lékárníky navrhlo 10 Kč za digitalizaci receptu

Foto: APATYKÁŘ®

Jak zjistil portál APATYKÁŘ®, Ministerstvo zdravotnictví poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020. Kromě již dohodnutých 15 Kč za signální výkon obsahuje také 10 Kč za digitalizaci receptu.

15 Kč/SiV s limitací 2018

Už dříve portál informoval, že na základě výsledků letošního Dohodovacího řízení byla stanovena úhrada ve výši 15 Kč za každý vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný signální výkon (SiV) výdeje jednoho druhu léčivého přípravku, základní dispenzace a související administrativy.

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 15 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09552 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši patnáctinásobku počtu vykázaných výkonů č. 09552 podle seznamu výkonů v referenčním období, což je rok 2018.

10 Kč za digitalizaci

Nad rámec Dohodovacího řízení se však v návrhu vyhlášky objevil v příslušném §19 další odstavec řešící digitalizaci listinného receptu. Ministerstvo již dříve prezentovalo názor, že si uvědomuje, že lékárníkům vznikne v souvislosti s touto činností práce navíc.

Protože lékařům pojišťovny zaplatí za každou zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu vystaveném v elektronické podobě v hodnoceném období, na jejímž základě došlo k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč, chce ministerstvo obdobně kompenzovat vzniklé náklady s elektronizací receptů i lékárnám.

Proto po skončení hodnoceného období (rok 2020) uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli 10 Kč za každé převedení listinného receptu (včetně receptu s modrým pruhem) do elektronické podoby. Toto platí jen pro ztotožněné pojištěnce.

Výše úhrady je koncipována tak, aby pokryla náklady i za elektronizace receptů z veřejného zdravotního pojištění nehrazených.

Vyhláška dále stanoví hodnotu bodu pro odbornost 005 – nemocniční lékárenství a pro odbornost 006 – klinická farmacie stejně jako v roce 2019 ve výši 1 Kč.

Taxa laborum, pohotovosti a fond pro odlehlé

Připomeňme, že lékárníci navíc získají nově 15% přirážku k nákupní ceně u chemicky definovaných látek a 25% u léčivých přípravků a směsí a na obalový materiál 15% (bude řešeno v Cenovém předpise).

Stejně tak budou zdravotní pojišťovny bonifikovat lékárny za pohotovostí službu, tj. zajištění provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu ve formě dohodnuté měsíční paušální platby. Pravidla a podmínky bonifikace budou dohodnuty do konce roku 2019. Pro tyto účely bude vyčleněno 10 mil. Kč.

A stejně jako v roce 2019 i příští rok vyčlení pojišťovny 48 mil. Kč do Fondu na podporu lékáren (a nově i OOVL) v oblastech potenciálně ohrožených rizikem nedostupnosti lékárenské péče. Kritéria mají být stanovena a zveřejněna do konce srpna 2019.

Tuto informaci přinesl jako první portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 20 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
16.08.2019
Čteno: 13631x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.