RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Švédský regulátor zlepší koordinaci a předávání informací o výpadcích léčiv

Foto: Läkemedelsverket

Švédská vláda pověřila Švédskou lékovou agenturu k dalšímu rozvoji prací na seznamu nedostatkových léčiv (ve výpadku). Důraz je kladen především na přezkum formy koordinace a předávání informací. Práce budou trvat více než čtyři roky a cílem je předcházet a zmírňovat následky, pokud už vzniknou výpadky, a minimalizovat počet závažných výpadků léčiv.

Koordinace a tok informací

Dostupnost léčiv je důležitým společenským problémem a jednou z priorit lékových agentur obecně. Ani švédský regulátor není schopen zabránit vzniku nedostatku léčiv, ale věří, že tato kompetence může vést k řešením, která mohou zmírnit dopady na pacienty a systém zdravotní péče.

V prvním kroku agentura přezkoumá a navrhne vhodné formy koordinace mezi příslušnými zúčastněnými stranami v dodavatelském lékovém řetězci.

Druhá část pak zahrnuje přezkoumání toho, jak může agentura dále šířit své informace v případě výpadků nebo potenciálně kritických výpadků v důsledku výroby nebo jiných problémů v dodavatelském řetězci. Konečným cílem její práce je minimalizovat počet případů vážných výpadků.

Definici výpadku

Výpadek léčiva je ve švédské legislativě definován jako situace, kdy léčivý přípravek není možné objednat u výrobce po dobu, tj. držitel rozhodnutí o registraci jej není schopen dodat.

Příčiny toho, proč společnost dočasně není schopna dodávat své léčivé přípravky je celá řada. Například může jít o problémy ve výrobě, nedostatek účinné látky nebo je poptávka po léčivu nečekaně vysoká.

Pokud není možné objednat léčivý přípravek od výrobce po určitou dobu, spolupracují lékárníci společně s lékaři a lékovým regulátorem na tom, aby našli řešení pro pacienta.

Do poloviny roku 2020

Švédská léková agentura je zčásti odpovědná za aktualizaci seznamu nedostatkových léčiv. Jednak poskytuje informace a poradenství o registrovaných výpadcích a částečně za elektronický systém, přes který společnosti hlásí výpadky.

První část úkolu, která se týká koordinace mezi zúčastněnými subjekty, musí být připravena nejpozději do 31. ledna 2020. Druhá část, která se týká dalšího rozvoje poskytování informací, musí být realizována nejpozději do 30. června 2020.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
24.08.2019
Čteno: 13924x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.