RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

CDC poskytla nové financování na zastavení předávkování léčivy

Foto: CDC

Jak se krize předávkování receptovými léčivy vyvíjí a stává složitější, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) poskytují státům a jurisdikcím nové prostředky ve výši 301 mil. USD na zjišťování nových dat o předávkování.

Finance na lepší pochopení

Financované programy poskytnou informace důležité pro lepší pochopení toho, proč a mezi kým dochází k předávkování a úmrtí. CDC a Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb tyto informace rychle využijí k posílení úsilí v oblasti prevence a reakci v celé zemi.

Podle ministra zdravotnictví Alexe Azara zažívají Spojené státy první pokles úmrtí na předávkování za více než dvě desetiletí. To však zdaleka neznamená vítězství nad krizí a administrativa se dále soustředí na plnění pětibodové strategie ministerstva pro boj proti opioidní krizi.

Strategie boje proti předávkování opioidy

Fondy, které budou podporovat práci 47 států, Washington DC, dvou teritorií a 16 krajů a měst, jsou součástí pětibodové ministerské strategie, která pomáhá bojovat proti epidemii předávkování opioidy.

Během tří let budou příjemci shromažďovat a rychle vykazovat údaje, které zahrnují konkrétní látky, okolnosti a místa vedoucí k předávkování a úmrtí, jakož i demografické údaje, jako je věk, rasa a pohlaví.

Kromě toho budou příjemci těchto nových financí usilovat o posílení programů sledování receptových léčiv, zlepšení integrace mezi státem a jednotlivými lokalitami, navázání vazeb na péči a lepší podporu poskytovatelů zdravotní péče a zdravotnických systémů.

Podpora prevence

CDC podporuje prevenci předávkování specificky způsobenou léčivy a opioidy tím, že využívá údaje ke sledování nových trendů a přímých preventivních aktivit a posiluje státní a místní schopnosti reagovat na epidemii.

Snaží se také působit na poskytovatele, zdravotní systémy a plátce na snížení nebezpečné expozice opioidům a léčbě závislosti.

Koordinací s veřejnými partnery zaměřenými na bezpečnost se snaží rychle identifikovat hrozby předávkování, zvrátit předávkování, spojit lidi s účinnou léčbou a omezit škody spojené s nezákonnými opioidy.

V neposlední řadě se snaží zvyšovat povědomí veřejnosti o rizicích opioidů.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
07.09.2019
Čteno: 14079x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.