RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

EU ombudsmanka: EMA nemusí uchazečům o zaměstnání proplácet cestovné v plné výši

Emily O’Reilly
FOTO: European Parliament

Evropská ombudsmanka rozhodla ve stížnosti, která se týkala politiky proplácení cestovného, kterou používá EMA u žadatelů o práci, pokud k ní cestují v rámci pohovorů. Stěžovatel byl nespokojen že EMA nenahrazuje plné cestovní náklady, ale pouze daný paušál, což považoval za nespravedlivé a diskriminační.

Podstata stížnosti

Stěžovatel, který žije v Belgii, požádal o pracovní místo v Evropské lékové agentuře (EMA). EMA ho pozvala, aby se zúčastnil testu v jejích prostorách, v té době v Londýně (Spojené království).

V této souvislosti se zajímal o to, jak mu EMA proplatí cestu z Bruselu do Londýna. Agentura jej informovala, že hradí část cestovních výdajů žadatelů, kteří se účastní jejího pohovoru při výběru zaměstnanců, a to použitím paušálního systému založeného na lineární vzdálenosti mezi bydlištěm žadatele a jeho prostorami EMA. Paušální částky jsou předem stanoveny pro specifické „intervaly vzdáleností“.

V následné korespondenci s agenturou stěžovatel s tímto systémem nesouhlasil, a protože nebyl spokojen s odpovědí EMA, obrátil se v dubnu 2018 na veřejného ochránce práv.

Šetření ombudsmana

Ten následně zahájil šetření týkající se obav stěžovatele, že politika EMA v oblasti úhrady cestovních nákladů pro uchazeče o zaměstnání je diskriminační.

Během šetření požádal veřejný ochránce práv EMA, aby mu objasnila svá pravidla týkající se náhrady cestovních výdajů v rámci postupů při výběru zaměstnanců.

Stěžovatel tvrdil, že politika EMA proplacení pouze části cestovních výdajů je nespravedlivá. Ostatní agentury EU plně hradí cestovní výdaje uchazečů o zaměstnání. Paušální systém EMA je navíc diskriminační pro žadatele, kteří musí cestovat na větší vzdálenosti. Podle názoru stěžovatele to může zájemce, kteří si nemohou dovolit vyšší cestovní náklady, odrazuje od žádosti o práci u EMA.

Rovněž tvrdil, že pravidla pro úhradu cestovních výdajů pro uchazeče o zaměstnání jsou nespravedlivě méně výhodná než pro zaměstnance z EU.

EMA argumentovala, že její politika proplácení cestovného není diskriminační. Vychází z objektivních údajů, jako je průměr skutečných nákladů, které žadatelům vznikly v předchozích letech, a statistik o letenkách poskytovaných jí cestovní agenturou.

Důvod, proč paušální částky nejsou přesně úměrné vzdálenosti je ten, že cestovní náklady může ovlivnit řada faktorů jiných než vzdálenost, například frekvence letu, dostupnost jiných způsobů cestování, letištní taxy atd. Zásady úhrady agentury EMA jsou založeny, ale jsou příznivější, na politice uplatňované Evropským personálním úřadem (EPSO), což je orgán EU odpovědný za výběr hlavní části zaměstnanců EU.

EMA rovněž uvedla, že politika proplácení založená na paušálních příspěvcích umožňuje lepší řízení rozpočtu a znamená přiměřené administrativní zatížení než proplacení skutečných nákladů.

Hodnocení veřejného ochránce práv

Pravidla upravující pracovní podmínky zaměstnanců EU stanoví, že orgány a instituce EU by se měly snažit přijímat zaměstnance na co nejširším zeměpisném základě z řad státních příslušníků členských států EU.

Přestože orgány a instituce mají při rozhodování o tom, jak toho nejlépe dosáhnout, prostor pro uvážení, je zřejmé, že částečné placení cestovních nákladů na testy a účast na pohovorech je jedním ze zvláště důležitých způsobů, jak podpořit geograficky rozmanité žádosti.

Není však dáno žádnou konkrétní povinností, aby všechny orgány a instituce EU uplatňovaly stejná pravidla úhrady cestovních výdajů, pokud jsou tato pravidla přiměřená a spravedlivá.

Ombudsmanka chápe, že za účelem zeměpisné rozmanitosti uhradí agentura EMA část cestovních výdajů žadatelů, kteří se účastní jejích výběrových řízení. Rozhodnutí EMA použít politiku paušální úhrady, což je praxe sdílená mnoha dalšími orgány a institucemi EU, jí umožňuje sladit tento účel s řádným řízením finančních a administrativních zdrojů.

Vysvětlení metodiky použité pro stanovení paušálních částek agenturou proto považuje za přiměřené.

Pokud jde o argument stěžovatele, že pravidla EMA pro úhradu pro uchazeče o zaměstnání jsou nespravedlivě méně výhodná než pravidla pro úhradu pro zaměstnance EU, veřejný ochránce práv poznamenává, že tyto dvě kategorie pravidel slouží různým účelům. EMA tedy není povinna uplatňovat na žadatele o zaměstnání stejná pravidla proplacení jako na zaměstnance EU.

S ohledem na výše uvedené argumenty veřejný ochránce práv nezjistil nesprávný úřední postup a uzavřel své šetření.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
18.09.2019
Čteno: 14838x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.