RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Firmy King Pharmaceuticals a Auden Mckenzie přiznaly sdílení důvěrných informací

FOTO: CMA

Britská Agentura pro ochranu konkurence a trhu (CMA) obvinila v červnu společnosti King Pharmaceuticals a Auden Mckenzie (nyní Teva Pharmaceuticals), že zneužily svého dominantního postavení na trhu a v rozporu s právem hospodářské soutěže Spojeného království se dohodly na rozdělení dodávek antidepresiva nortriptylin. Obě společnosti nyní protizákonné jednání přiznaly.

Rozdělení trhu

V červnu 2019 vydala CMA prohlášení o námitkách, v němž prozatímně zjistila, že 3 dodavatelé sdíleli komerčně citlivé informace o cenách, prodejních objemech a plánech vstupu na trh, aby udrželi vysoké ceny.

V roce 2014 se obě uvedené společnosti dohodly na tom, že Auden Mckenzie bude dodávat pouze tablety s nortriptylinem v síle 10 mg a King bude dodávat pouze tablety s obsahem 25 mg. Dohodly si mezi sebou také pevné množství a ceny dodávek.

CMA dále obvinila společnosti King, Alissa a Lexon z výměny citlivých obchodních informací, včetně informací o cenách, objemech a plánech vstupu na trh s cílem udržet vysoké ceny nortriptylinu.

Nortriptylin je předepisován NHS a každý měsíc jej lékaři předepisoují pro tisíce pacientů. Výdaje NHS na toto léčivo dosáhly v roce 2015 celkem 38 mil. GBP.

Společnosti King a Alissa nyní přiznaly porušení soutěžního práva tím, že si vzájemně vyměňovaly strategické a konkurenčně citlivé informace a se společností Lexon v letech 2015-2017.

CMA dále vyšetřuje společnost Lexon, protože ta zapojení do podezření z porušení předpisů popírá.

Prohlášení o námitkách rovněž uvádí, že se King a Auden Mckenzie podílely na porušování rozdělení trhu v souvislosti s dodávkami tablet nortriptylinu v síle 10mg a 25mg. Vyšetřování tohoto porušování ze strany CMA proto stále pokračuje.

Pokuta až 10 % světového obratu

Zjištění CMA stále nejsou definitivní a nelze z nich v této fázi vyvozovat, že došlo ve skutečnosti k jakémukoli porušení práva hospodářské soutěže. Nicméně CMA před závěrečným rozhodnutím, zda došlo k porušení práva nyní pečlivě zváží všechna prohlášení firem.

Konkrétně, pokud CMA prokáže zneužití dominantního postavení na trhu podle britského zákona o hospodářské soutěži a článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, může společnostem uložit pokutu až do výše 10 % ročního celosvětového obratu.

Při výpočtu finanční sankce CMA bere v úvahu mj. závažnost protiprávního jednání, obrat na relevantním trhu a jakékoliv polehčující a/nebo přitěžující faktory.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
23.09.2019
Čteno: 15012x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.