RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

FTC se nelíbí reklama na soudní spory s farmafirmami

FOTO: FTC

Americká Federální obchodní komise (FTC) zaslala dopisy sedmi právníkům, v nichž vyjadřuje obavy, že některé televizní reklamy, které slouží k náboru klientů pro soudní spory s farmaceutickými firmami, mohou být podle zákona klamavé nebo neférové. FTC nicméně nezveřejnila, komu dopisy zaslala.

Zkreslování rizik

FTC v dopise uvádí, že některé reklamy lákající na možnou žalobu mohou zkreslovat rizika spojená s některými léčivy a mohou u spotřebitelům zanechat falešný dojem, že jejich lékařem předepsaná léčiva byla stažena z trhu.

Podle FTC mohou některé z reklam uvádět klamavá nebo neopodstatněná tvrzení o rizicích užívání antikoagulancií, antidiabetik, inhibitorů protonové pumpy či některých antihypertenziv.

FTC zdůrazňuje, že inzerenti musejí vždy argumentovat kvalifikovanými a spolehlivými vědeckými důkazy, které odůvodňují jejich tvrzení o těchto údajných rizicích.

Vyvolání strachu

V dopisech se uvádí, že systém hlášení nežádoucích účinků FDA obsahuje zprávy o spotřebitelích, kteří viděli reklamy na léčivé přípravky na předpis, které užívali, ma základě nichž léčbu přerušili, což pro ně mělo nepříznivé následky.

FTC tvrdí, že reklamy na soudní spory, které způsobují nebo pravděpodobně mohou způsobit, že ti, kteří je viděli přestanou užívat své léčivé přípravky, mohou představovat neférovou praktiku.

Jasně odlišitelná reklama

Aby se předešlo poškození spotřebitele, bude podle FTC možná nutné, aby reklama na soudní spory obsahovala jasné a nápadné zvukové a vizuální informace uvádějící, že spotřebitelé by neměli přestat užívat léčivé přípravky, aniž by to nejprve konzultovali se svým lékařem.

FTC inzerenty také upozorňuje na reklamy, které začínají senzačním varováním nebo výstrahou, které mohou u spotřebitelů zpočátku vyvolat mylnou představu, že sledují nějaké oficiální oznámení nebo medicínskou výstrahu.

Reklamy propagující zboží nebo služby by měly být vždy identifikovatelné jako reklama od začátku.

FTC konečně důrazně vybízí advokáty, aby zajistili, že jejich reklama nebude neférová nebo klamavá. Upozorňuje je, že FTC bude i nadále sledovat potenciálně klamavé nebo neférové reklamy na právní služby a přijme následná opatření.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
27.09.2019
Čteno: 14852x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.