RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Americká výzva k boji proti antibiotické rezistenci slaví úspěch ve více než 33 zemích

Foto: APATYKÁŘ®

Spojené státy americké zaznamenaly úspěch své výzvy AMR Challenge (boj proti antibiotické rezistenci), kdy od jejího spuštění v loňském roce obdržely téměř 350 závazků z 33 zemí na provedení konkrétních opatření.

Společný projekt

Výzva vedená americkým Ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb (HHS) a Centry pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), je jednou z nejambicióznějších globálních iniciativ k boji proti rostoucí hrozbě rezistence vůči antibiotikům.

Ministr zdravotnictví Alex Azar představil výzvu na akci pořádané Nadací Billa & Melindy Gates, Wellcome Trust, Americkou mikrobiologickou společností, Koalicí pro boj s antimikrobiálními rezistencí a Nadací CDC.

Ministr pochválil závazky farmaceutických firem a zdravotních pojišťoven, chovatelů a nákupčích potravinářských zvířat, zdravotnických profesionálů a zdravotnických systémů, vládních zdravotnických úředníků a dalších lídrů z celého světa, kteří se věnují boji proti jednomu z největších světových ohrožení veřejného zdraví.

Závazky přijaté od září 2018

Zainteresované organizace představují více než 10 tis. zdravotnických zařízení po celém světě. Téměř 45 % závazků se zaměřuje na zlepšení prevence a kontroly infekcí, což pomáhá zastavit šíření rezistentních bakterií a zabraňuje infekcím.

Například ve Spojených státech snížila společnost Premier – zastupující přibližně 175 tis. poskytovatelů zdravotní péče, včetně asi 4 tis. nemocnic – od roku 2015 míru infekcí Clostridioides difficile o více než 46 % ve více než 500 nemocnicích.

Čtyřicet sedm organizací přijalo závazky týkající se bezpečné pitné vody, sanitace a hygieny (WASH). Přístup k přiměřené sanitaci a hygieně (např. voda na mytí rukou) může pomoci zastavit infekce, snížit potřebu antibiotik a zpomalit šíření rezistence na antibiotika.

Zejména společnost World Vision do roku 2021 věnuje 100 mil. USD ve 35 afrických zemích na zlepšení WASH ve venkovských zdravotnických zařízeních.

Téměř polovina závazků se zaměřuje na zlepšení užívání antibiotik, což pomáhá zpomalit rozvoj rezistence na antibiotika a chrání pacienty před zbytečnými antibiotiky a jejich vedlejšími účinky.

Například pojišťovna Aetna – součást společnosti CVS, jejíž zdravotnická síť zahrnuje 1,2 mil. zdravotnických pracovníků a více než 5700 nemocnic – se spojila s ministerstvy zdravotnictví jednotlivých států, aby se úspěšně snížil počet osob s nadměrným objemem preskripce o 15 %.

Také velké potravinářské společnosti využívají své kupní síly ke zlepšení užívání antibiotik. Do roku 2025 chce Taco Bell snížit antibiotika důležitá pro lidské zdraví v dodavatelském řetězci hovězího masa v USA a Kanadě o 25 %. KFC, Pizza Hut a Taco Bell ve Spojených státech již odstranily ze svých zásob drůbeže antibiotika důležitá v humánní medicíně.

Více než 55 farmaceutických a biotechnologických skupin se zavázalo vyvinout nebo poskytnout přístup k produktům, které budou předcházet a léčit rezistentní infekce. Například v srpnu americká FDA schválila nový lékový režim pro léčbu multirezistentní tuberkulózy.

Do národního boje proti rezistenci na antibiotika se zapojilo všech 50 amerických ministerstev zdravotnictví.

CDC obdržela více než 76 závazků z 32 zemí mimo USA a napříč šesti kontinenty v boji proti antibiotické rezistenci s dopadem téměř 3 mld. lidí na celém světě.

Jen ve Spojených státech každoročně zemře nejméně 23 tis. lidí z více než 2 mil. případů infekcí rezistentních na antibiotika. Je proto zásadní, aby Spojené státy pokračovaly v globálním přístupu k boji s tímto zdravotním problémem, který ovlivňuje lidi, zvířata a životní prostředí.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
29.09.2019
Čteno: 15103x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.