RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Estonská léková agentura spustila mapu lékáren, většina nesplňuje podmínky reformy

FOTO: APATYKÁŘ®

Podle zákona musejí všechny lékárny v Estonsku vyhovět novým požadavkům na provozování do 1. dubna 2020. Většina lékáren tak ještě neučinila. Agentura proto spustila online mapu, která ukazuje, které lékárny již podmínky splňují.

Mapa změn

Státní agentura s ohledem na změnu zákona, která vstoupí v platnost v příštím roce, mapovala všechny lékárny působící v Estonsku a jejich současný stav přípravy na nové právní požadavky.

Vzhledem k tomu, že problémem je tok informací, spustila mapovou aplikaci, která přináší účastníkům trhu přehled lékáren po celém Estonsku s ohledem na změny vlastnictví.

Na mapě jsou zobrazeny všechny veřejné lékárny v Estonsku podle toho, zda aktuálně splňují platné požadavky nebo ne. K 1. září 2019 již 161 lékáren splňovalo nové požadavky a 332 lékáren bude muset provést změny, aby vyhovělo požadavkům.

Na mapě je vidět celkový přehled (mapa Estonska) i detailní pohled na danou oblast zájmu, takže každý může vidět stav lékáren v důležitých oblastech.

Kromě toho lze použít filtry k zobrazení lékáren na základě jejich rozdělení jako hlavní nebo pobočková lékárna a jejich umístění ve venkovském městě nebo v konkrétních okresech a obcích. Mapa se aktualizuje na začátku každého měsíce.

Riziko neexistence lékáren

Léková agentura připustila, že mohou existovat oblasti, které by mohly být ponechány bez lékárny od 1. dubna příštího roku. Proto kontaktovala držitele licence u všech lékáren, které potřebují provést změny, aby splnily nové požadavky na vlastnictví platné od 1. dubna příštího roku.

Jak ale uvádí, stát nemůže zasahovat do obchodních transakcí. Svou pozornost nicméně zaměřuje na oblasti, kde případné zrušení lékárny nejvíce ovlivňuje dostupnost léčivých přípravků pro obyvatele.

V případě potřeby chce proto kontaktovat místní samosprávu, pronajímatele a lékárníky, kteří by tam chtěli zřídit lékárnu a hledat řešení.

Výzva provozovatelům

Až do konce přechodného období stanoveného zákonem budou stávající lékárny moci fungovat podle současných požadavků. Během pětiletého přechodného období jsou však všechny obchodní činnosti dostupné pouze schváleným lékárnám.

Nejvyšší soud již vydal některé rozsudky ohledně činnosti lékáren, které nejsou v souladu s právními předpisy, s ohledem na cíle reformy lékáren.

Agentura upozornila, že v situaci, kdy značná část stávajících lékáren dosud není v souladu se zákonnými požadavky, vyžaduje hladké provádění reformy lékáren aktivní zapojení všech stran.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
30.09.2019
Čteno: 15246x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.