RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Avanir zaplatí za urovnání obvinění z uplácení lékařů 116 mil. USD

FOTO: APATYKÁŘ®

Americké Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že farmaceutická společnost Avanir Pharmaceuticals byla obviněna z uplácení lékařů, aby předepisovali více léčivý přípravek Nuedexta. Za urovnání obvinění zaplatí více než 116 mil. USD.

Korupce lékařů

Podle obžaloby společnost Avanir porušila protikorupční zákon tím, že platila lékaři za to, aby ho motivovala k preskripci přípravku Nuedexta (dextrometorfan/chinidin) pojištěncům federálních programů zdravotní péče a přiměla jej, aby doporučil i ostatním lékařům, aby přípravek předepisovali.

Přípravek Nuedexta je schválen FDA pro pseudobulbárního afektu, který je charakterizován nedobrovolnými, náhlými a častými epizodami smíchu nebo pláče a vyskytuje se sekundárně po neurologickém onemocnění nebo poškození mozku.

Stát Georgia už oznámil odloženou smlouvu o trestním stíhání, která řeší obžalobu, podle které Avanir připouští, že zaplatil lékaři, aby ho přiměl nejen k udržení, ale i ke zvýšení objemu preskripce.

Podle podmínek dohody zaplatí Avanir peněžitý trest ve výši 7,8 mil. USD a propadne mu nelegální zisk ve výši 5,074 mil. USD. Spojené státy odloží stíhání společnosti na dobu tří let, aby mohla dodržovat podmínky dohody. Dohodu musí schválit soud.

Odložená dohoda o stíhání je podmíněna trvalou spoluprací při šetření, včetně zachycení textových zpráv ze zaměstnaneckých mobilních telefonů, rozsáhlých nápravných opatření přijatých společností, včetně ukončení pracovního poměru zaměstnancům na různých úrovních organizace, včetně vedoucích pracovníků, a rozšířený program dodržování předpisů.

Úřad generálního inspektora Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb současně vyloučí Avanir ze všech federálních programů zdravotní péče po dobu nejméně pěti let.

Stát Ohio také oznámil obvinění čtyř osob, včetně bývalých zaměstnanců společnosti a jednoho z nejvíce předepisujících lékařů přípravku Nuedexta v zemi, kteří byli zapojeni do korupčního systému.

Nelegální marketing

Avanir zaplatí více než 95 mil. USD za urovnání obvinění z uplácení, jakož i za své nepravdivé a zavádějící marketing poskytovatelům v zařízeních pro dlouhodobou péči, aby je přiměla předepisovat přípravek v neschválených indikacích.

V samostatném občanskoprávním usnesení konkrétně společnost souhlasila, že zaplatí Spojeným státům částku 95,97 mil. USD a 7,03 mil. USD systému Medicaid na urovnání obvinění podle zákona o nepravdivých nárocích souvisejících s marketingem přípravku Nuedexta.

Vláda tvrdila, že mezi 29. říjnem 2010 a 31. prosincem 2016 Avanir poskytovala odměny ve formě peněz, honorářů, cestovného a jídla některým lékařům a jiným zdravotnickým pracovníkům, aby je přiměla předepisovat přípravek Nuedexta.

Jednou z hlavních forem odměn bylo tzv. přednáškovné, kdy Avanir platila určitým zdravotnickým pracovníkům (primárně geriatrům) za „přednášky“ o Nuedextě na základě jejich ochoty předepisovat přípravek. Tyto akce však byly primárně společenské, bez vzdělávací hodnoty.

Společnost uzavřela rovněž dohodu o korporátní integritě, která mj. vyžaduje, aby zavedla další kontroly interakcí s lékaři a interní i externí audity.

Žaloby informátorů

Žaloby byly původně podány podle ustanovení qui tam zákona o neoprávněných nárocích, které umožňuje soukromým osobám podat žalobu jménem vlády a podílet se na případném vyrovnání. Zákon dovoluje vládě Spojených států intervenovat a převzít odpovědnost za soudní spory v těchto případech.

Informátory byli v této žalobě tři bývalí zaměstnanci společnosti Avanir. Ti dostanou celkem 17,7 mil. USD.

Obvinění urovnaná touto dohodou jsou pouze tvrzení a nedošlo k určení odpovědnosti.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
02.10.2019
Čteno: 14997x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.