RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

APAvision 5 – Studium farmacie a jeho propojení s praxí (3)

FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s bezmála dvacetiletou tradicí uspořádal první setkání v rámci svého nového projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct a posunout obor posunout dál.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

V pořadí již páté setkání proběhlo na téma Studium farmacie a jeho propojení s praxí 9. října 2019 již tradičně v prostorách průhonického Parkhotelu. Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. MBA (děkanka Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně), Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., (děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové), Mgr. Jaroslav Tóth, Ph.D., (proděkan pro rozvoj fakulty, spolupráci s praxí a informační technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě), PharmDr. Miroslava Snopková, Ph.D. (2. vicepresidentka Slovenské lékárnické komory), PharmDr. Kateřina Majznerová (Lékárna Na Pekařské, Brno), Mgr. Lukáš Höchtberger (Lékárny Magistra, bývalý president Spolku českých studentů farmacie), PharmDr. Filip Smetana (provozní manažer – region Čechy, Benu ČR), PharmDr. David Mendl (provozní ředitel Česká lékárna holding) a Bc. Alena Šindelářová (bývalá předsedkyně Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester).

Standardizace praxí

Jako další problém vidí PharmDr. Miroslava Snopková, Ph.D. financování studentských praxí. Jak uvedla, lékárny se potýkají s řadou finančních problémů. Rády by přijaly studenty na praxi, ale ptají se stále na to, zda by za to lékárna nemohla dostat nějaké peníze. A v posledních letech je tato otázka stále častější.

Zpětnou vazbu ze studentských stáží prezentovali i dva zástupci provozovatelů dvou největších zaměstnavatelů v lékárenství. PharmDr. David Mendl, uvedl, že je sice rád, že si studenti vybírají praxe v řetězcových lékárnách, nicméně byl by rád, aby praxi absolvovali ve více typech lékáren, protože získá určitý přehled, jak která lékárna funguje.

Dlouhodobě vnímá, že v ČR neexistuje v současné době nějaký standard praxe, který by studentovi garantoval, co by měl absolvovat. Proto se oba největší zaměstnavatelé snaží v rámci svých provozů tyto praxe standardizovat, aby alespoň v jejich lékárnách, pokud si vybere lékárnu daného řetězce v jakékoli části republiky, byly tyto praxe na srovnatelné úrovni.

V obou řetězcích existují určitá praktikantská centra garantující určitou náplň praxe a to považuje PharmDr. Mendl za určitý start do budoucna, kam se vydat.

„Záleží na tom, jak se ta která lékárna k praxi studentů staví. Ale myslím, že do budoucna, a to ve velmi krátké době, dojdeme k tomu, že určitý počet lékáren bude nějakým způsobem standardizovaný, co se týče praxe. A myslím si, že největší hráči už tímto způsobem přemýšlejí a jdou.“

PharmDr. Mendl rovněž potvrdil, že na téma ohledně představy praxí již spolupracují s jednou z fakult a uvidí, jestli se jim podaří navázat spolupráci i s druhou.

Změna výuky

PharmDr. Filip Smetana se domnívá, že současný způsob vzdělávání nikdo nerozporoval a ani on se nedomnívá, že by to bylo špatně. Pokud je na studium určen časový rámec pěti let, nelze pravděpodobně do něj vměstnat více. Chválí si proto, že vzdělání farmaceutů je na hodně vysoké úrovni.

Dodal, že se řetězce nebrání participovat na volitelné části vzdělávání a domnívá se, že studenti kvitují, pokud školitelé řetězců mohou vstoupit na univerzitní půdu a vzdělávat nějaké soft skills.

„Já vidím jako ohromně důležité umožnit těm, kteří vidí svou budoucnost ve veřejné lékárně, získat patřičné znalosti. Ať už je to lékárenský SW nebo cokoli jiného. A postavit tam klidně klinického farmaceuta, který se teď bere jako nějaká modla vzdělání, ale vytvořit i nějakou skupinu veřejného lékárníka, který má zase širší záběr. Umožnit mu třeba i nakouknout do způsobu řízení řetězců, lékáren.“

Tuto vizi potvrdil Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. Na hradecké fakultě již v rámci povinných předmětů vede cca třetí rok PharmDr. Ivana Lánová z řetězce BENU seminář o komunikačních dovednostech. Jak uvedl, tento předmět prošel velkou obměnou a v současné době jej vyučují lidé z praxe.

PharmDr. Smetana to přivítal a vyzval fakulty, aby se mohly jako řetězce podílet více.

Personální situace ovlivňuje kvalitu praxe

Oba řetězce si uvědomují, že kvalita praxe je zásadní pro další rozhodování studentů. Proto nyní nabízejí praxi pouze v těch lékárnách, kde mají stabilizovanou personální situaci tak, aby se jim mohli kolegové dostatečně a plnohodnotně věnovat a praxe byla pro studenty přínosem.

PharmDr. Mendl jen dodal, že pokud si student vybere lékárnu, kde situace není optimální, vždy jej na to upozorní. A právě z tohoto důvodu vytvářejí řetězce ona zmiňovaná praktikantská místa, kam chtějí studenty cíleně směřovat, aby měli zajištěnu plnohodnotnou praxi.

PharmDr. Martin Dočkal se v této souvislosti zeptal PharmDr. Mendla i na zájem o praxe v centralizovaných přípravnách (laboratořích v Praze a Brně). Ten potvrdil, že zájem se odvíjí od obecné situace na trhu. Zatímco brněnská laboratoř je plně obsazena a zájem převyšuje možnosti, v Praze je to horší.

A potvrdil mj. že Dr.Max hodlá otevřít třetí centrální laboratoř do půl roku v Ostravě.

PharmDr. Kateřina Majznerová souhlasila s kolegy, že vše závisí od personální situace na trhu. Překvapivě uvedla, že i v Brně, přesto, že zde působí fakulta, je stále nedostatek lékárníků na počet lékáren. Takže přijímání na praxe se odvíjí od toho, zda má lékárna personální možnost se studentům plnohodnotně věnovat.

„Zatímco dříve jsme přijímali i 4-5 studentů na delší praxe v průběhu roku, nyní musíme vzít maximálně 1-2 na kratší. Abyste mohli studenta opravdu kvalitně praxí provést, tak to plně vytěžuje jednoho zaměstnance. Naším cílem totiž není mít v lékárně tzv. levnou pracovní sílu a věřím, že právě toto by studenty naopak odradilo od toho nadchnout se pro lékárenství, ale věnovat se studentovi, aby opravdu získal z praxe maximum.“

Dodala, že se snaží studentům ukazovat, že ani ve veřejné lékárně není vždy realizace absolventů jen za tárou, ale může si svou vizi plnit i dalšími úkoly (konzultace, poradenské činnosti, komunikace s lékaři apod.). Stejně tak ukazují individuální přípravu, byť její podíl v lékárnách se snižuje.

Objektivně ale vznesla výtku vůči fakultám, že se praxe za dvacet let nezměnila. Stále za ní studenti chodí se stejnými úkoly a praxe probíhá stále stejně.

Nicméně dodala, že se na toto téma sešla Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. MBA s představenstvem OSL Brno a diskutovali je. Výsledkem jednání bude vytvoření pracovní skupiny, která by měla změnit náplň praxe podle současných požadavků z lékárenského terénu.

V této souvislosti si pochvalovala, že brněnské představenstvo se podařilo zvolit velmi dobře, jsou v něm zastoupeni veřejní, řetězcoví i nemocniční lékárníci, což umožňuje objektivní pohled. Od dohody s fakultou očekává přínos pro studenty právě v oblasti praxí.

Kompletní podcast z celé APAvision je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám nový projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, lékových agentur či státních organizací a mainstreamových médií.

Nyní propojuje i klíčové hráče z oboru. APAvision je nový projekt portálu APATYKÁŘ® – odborná platforma pro výměnu názorů a zkušeností k danému tématu z oblasti farmacie a lékárenství. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví se proto jeho provozovatel rozhodl uvést tento nový projekt. Posouváme farmacii opět dál!

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
06.11.2019
Čteno: 8753x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.