RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Nemocniční lékárníci vyzvali EK, aby řešila výpadky léčiv

FOTO: APATYKÁŘ®

Dne 7. listopadu 2018 zveřejnila Evropská asociace nemocničních lékárníků (EAHP) výsledky svého průzkumu výpadků léčivých přípravků v roce 2018. Výsledky zdůrazňují, že výpadky zůstávají hlavním problémem pro pacienty v evropských nemocnicích. Od zveřejnění posledních výsledků průzkumu EAHP v roce 2014 se problémy stále zhoršují.

Hlavní zjištění

Zejména procento nemocničních lékárníků, kteří uvádějí výpadky jako problém, pokud jde o poskytování nejlepší péče pacientům, zaznamenalo výrazný nárůst na 91,8 % respondentů, oproti 86,2 % v roce 2014, což podtrhuje, že výpadky jsou problémem jejich nemocniční lékárny.

Průzkumu se zúčastnilo 1666 respondentů ze 38 zemí. Nejčastěji byly hlášeny výpadky antibiotik, vakcín a onkologických léčiv. Více výpadků bylo zaznamenáno u generických léčiv (77 %) než u originálních (65 %).

67 % respondentů uvedlo, že v jejich zemi existuje nějaký systém hlášení výpadků, nicméně jen 56 % uvedlo, že je funkční a efektivní.

Mnoho nemocničních lékárníků zdůraznilo potřebu včasnějších a přesnějších informací o výpadcích. EAHP proto vyzývá všechny aktéry dodavatelského řetězce, Evropskou komisi a vlády členských států, aby pomohly zlepšit shromažďování informací o výpadcích léčivých přípravků v Evropě.

Pouze komplexní komunikační strategie týkající se výpadků zaměřená na všechny evropské státy zajistí, aby všichni aktéři dodavatelského řetězce, včetně nemocničních lékárníků, dostávali odpovídající informace o výpadcích ve svých zemích.

Evropské řešení

Vzhledem k tomu, že nedostatek léčiv v posledních čtyřech letech neustále rostl, je rovněž třeba na evropské úrovni zkoumat primární příčiny.

Už po zveřejnění výsledků za rok 2014 EAHP vyzvala Evropskou komisi, aby provedla šetření na nejvyšší úrovni s cílem lépe porozumět přesným faktorům, které vedou k přeshraničním výpadkům léčivých přípravků, a posoudit její roli při sbližování států s cílem řešit tuto otázku.

Vzhledem k rostoucímu počtu respondentů, kteří uvádějí, že výpadky jsou významným problémem, pokud jde o poskytování nejlepší péče pacientům, EAHP naléhavě žádá Evropskou komisi, aby se zavázala pracovat na určení hlavních příčin nedostatků s cílem zlepšit výsledky pro pacienty v EU.

Průzkumu výpadků léčivých přípravků v roce 2018 ukazuje, že situace se v evropských nemocnicích v letech 2014-2018 zhoršila. EAHP je tímto vývojem velmi znepokojena, protože pacientům hrozí zhoršení jejich zdravotního stavu, pokud včas nedostanou předepsané léčivé přípravky.

Současně se snižuje doba, po kterou se mohou různí zdravotničtí pracovníci věnovat pacientům díky tomu, že stále více svého pracovního času musejí věnovat řešení výpadků.

Nový průzkum 2019

EAHP spouští nový průzkum v roce 2019, a to od dnešního dne do 13. ledna 2020, aby bylo možné shromáždit informace od zdravotnických pracovníků pracujících v nemocničním prostředí a od pacientů, které během léčby zasáhl výpadek léčiv.

Průzkum se snaží zjistit příčiny a dopady výpadků léčivých přípravků na pacienty v evropských nemocnicích a možná řešení. Na rozdíl od předchozích průzkumů se letošní šetření zaměří na všechny zdravotnické pracovníky pracující v nemocničním prostředí a na pacienty, kteří během pobytu v nemocnici trpěli výpadky léčivých přípravků.

EAHP obhajuje problematiku výpadků léčivých přípravků více než deset let a provedla několik cílených průzkumů. Doufá, že shromáždí další důkazy, které přesvědčí Evropskou komisi o potřebě provést celoevropské šetření příčin nedostatku léčiv ve veřejném i nemocničním sektoru.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
07.11.2019
Čteno: 7471x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.