RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Zpráva EK poukazuje na převádění úkolů mezi zdravotnickými pracovníky, zejména posílení role lékárníků

TAGY: #ec  #healthatglance  #lekarnici  #pece  #transformace  #zdravotnickysystem
FOTO: Evropská komise

Evropská komise zveřejnila zprávy, které popisují profil zdravotnických systémů ve 30 zemích. Zdravotní profily zemí se zveřejňují společně s průvodní zprávou, která poukazuje na největší trendy v transformaci zdravotnických systémů a shrnuje klíčové závěry, které z profilů vyplývají.

Hlavní zjištění

Zdravotní profily zemí poskytují podrobnou analýzu zdravotnických systémů zaměřenou na zdravotní stav obyvatelstva a hlavní rizikové faktory a také efektivitu, dostupnost a odolnost zdravotnických systémů v každém členském státě EU.

Jasně odrážejí společné cíle členských států a odhalují oblasti, v nichž může Komise podporovat vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů.

Průvodní zpráva uvádí hlavní trendy v transformaci zdravotnických systémů. Největší hrozbu pro veřejné zdraví v celé Evropě představuje váhavost vůči očkování, kterou lze řešit zlepšením zdravotní gramotnosti, bojem proti dezinformacím a aktivním zapojením zdravotnického personálu.

Digitální transformace v oblasti propagace zdraví a prevence nemocí může mít své vítěze i poražené. Lidé, kteří by mohli mít z nástrojů mobilního zdravotnictví a dalších digitálních nástrojů největší prospěch, k nim nejspíše nebudou mít snadný přístup.

Nedostatečná dostupnost zdravotní péče je v EU stále ještě realitou. Při posuzování dostupnosti zdravotní péče a mnohých překážek, které ji komplikují, je třeba zohlednit jak klinické potřeby, tak sociálně-ekonomickou situaci pacientů.

Velký potenciál pro zvýšení odolnosti zdravotnických systémů mají podle všeho nové kombinace odborných dovedností zdravotnických pracovníků. V celé EU můžeme najít slibné příklady převádění úkolů mezi zdravotnickými pracovníky, zejména pokud jde o posílení úlohy zdravotních sester a lékárníků.

Pokud jde o léčiva, minimalizace zbytečných předpisů a optimalizace hodnoty vyplývající z výdajů na léčiva mají také zásadní význam pro zajištění účinných a udržitelných systémů zdravotní péče.

Tento cíl může podpořit kombinace politických nástrojů, mezi něž patří (1) zajištění nákladové efektivnosti při výběru, hrazení a pořizování léčiv a stanovování jejich ceny prostřednictvím hodnocení zdravotnických technologií; (2) využívání možných úspor plynoucích z generik a biologicky podobných přípravků; (3) propagace racionálního předepisování a (4) lepší dodržování léčby ze strany pacientů.

Životní cyklus léčiv ukazuje, že členské státy mají dostatečný prostor pro spolupráci v oblasti zajišťování bezpečných, účinných a cenově dostupných způsobů léčby, od uváženého vynakládání finančních prostředků až po zodpovědné předepisování.

Nové digitální technologie nabízejí skvělé příležitosti k propagaci zdravého stárnutí a k zajištění účinnější péče více zaměřené na člověka. Ve všech zemích EU se stále více využívají elektronické zdravotní záznamy a elektronická preskripce a stále více obyvatel EU využívá internet k získávání informací o zdraví a zdravotnických službách, ačkoli existují rozdíly podle věkových a socioekonomických skupin.

Stárnutí obyvatelstva vyžaduje zásadní transformaci zdravotnických systémů, od zaměření se na akutní péči v nemocnicích až po integrovanější péči více zaměřenou naobčany vrámci komunity. Mnoho zemíEU tuto transformaci zahájilo před více než deseti lety, například omezením nemocničních kapacit, zkrácením průměrné délky hospitalizace a posílením veřejné péče, ale tento proces stále vyžaduje trvalé a dlouhodobé úsilí.

O zprávě

Cyklus zprostředkovávání informací nazvaný Zdravotní stav populace v EU zahájila Evropská komise v roce 2016, aby členským státům EU pomohla zlepšit zdraví občanů a výkonnost zdravotnických systémů.

Tato zpráva poskytuje potřebné informace prostřednictvím relevantní a komplexní analýzy a poznatků, jejichž nedostatek byl pro tvůrce zdravotní politiky největší překážkou. Zprávu využívají ve velkém rozsahu vnitrostátní orgány.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
30.11.2019
Čteno: 11856x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.