RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

1. prosinec – Světový den boje proti AIDS

TAGY: #aids  #ecdc  #hiv  #svetovyden
FOTO: ECDC

1. prosince se na celém světě slaví od roku 1988 jako Světový den boje proti AIDS. Stal se jedním z nejvíce uznávaných mezinárodních Dnů zdraví a jednou z klíčových příležitostí ke zvýšení povědomí o této nemoci a oslavě vítězství jako je zvýšený přístup k léčbě a prevenci.

Situace v ČR

Podle dat Státního zdravotního ústavu kulminoval výrazný dlouhodobý nárůst nových případů HIV v ČR zaznamenávaný od roku 2002 v roce 2016 počtem 286 případů.

V předchozích dvou letech 2017 a 2018 byl pozorován výrazný pokles nově zjištěných případů, celkově o 28 % oproti maximu z roku 2016. Za období leden až říjen roku 2019 bylo nově zjištěno 199 případů, což je o 21 více než ve stejném období předchozího roku.

I nadále se na přenosu HIV dominantně podílí skupina mužů majících sex s muži (67,3 % v roce 2019). Podíl heterosexuálně přenesených infekcí byl 23,6 % a podíl injekčních uživatelů drog zůstává nízký (3,0 %). Mezi případy zachycenými za prvních 10 měsíců roku 2019 bylo 33,7 % residentů.

Mezi případy HIV nově diagnostikovanými v letošním roce je 175 mužů a 24 (12,1 %) žen. Ze 199 nových případů HIV infekce v roce 2019 bylo 67 rezidentů (33,7 %) pocházejících zejména z Ukrajiny (17) a Slovenska (9).

Celkem 19 rezidentů bylo z mimoevropských zemí. V ČR stále dominuje přenos infekce HIV sexuální cestou (90,6 % případů v deseti měsících roku 2019). Podíl přenosu prostřednictvím injekčního užívání drog je v ČR na rozdíl od přenosu sexuálního i nadále nízký (6 osob, tj. 3,0 % v roce 2019).

Stále trvá nepříznivý trend vysokého výskytu dalších sledovaných sexuálně přenosných infekcí u HIV pozitivních. V roce 2018 bylo u nich nově zjištěno 171 případů syfilis, 85 případů kapavky a 16 případů lymfogranuloma venereum, a to v naprosté většině u mužů majících sex s muži.

Bylo zjištěno 28 nových případů onemocnění AIDS (16 u občanů ČR, 12 u residentů), z toho většina (23) u pacientů s HIV pozitivitou prokázanou nově až v roce 2019. Bylo zaznamenáno 5 úmrtí pacientů ve stadiu AIDS (v průměrném věku 43,4 roku) a 11 úmrtí nemocných s HIV z jiné příčiny (v průměrném věku 50,5 roku). Kromě dosud uvedených počtů bylo 23 nových případů HIV zjištěno u cizinců s krátkodobým pobytem v ČR (z toho16 z Evropy).

Kumulativně bylo v ČR zachyceno za celou dobu sledování 3567 případů, z toho bylo 894 residentů. Podíl HIV pozitivních residentů z celkového počtu cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR je násobně vyšší než podíl HIV pozitivních mezi občany ČR. Rezidenti proto představují skupinu s výrazným rizikem.

Výrazný pokles počtu případů v letech 2017 a 2018 nejpravděpodobněji souvisí se změnou mezinárodních i národních doporučení, jež požadují, aby léčba byla zahajována co nejdříve po zjištění HIV pozitivity. Infekčnost úspěšně léčených pacientů zásadním způsobem klesá a tím se snižuje možnost přenosu HIV infekce v populaci.

Situace v Evropě

Co se týče Evropy, podle údajů, které zveřejnilo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Regionální úřad WHO pro Evropu, za rok 2018 tvořily ženy třetinu ze 141 tis. nových diagnostikovaných HIV infekcí v regionu.

Mnoho žen v evropském regionu WHO, zejména ženy ve věku 40 let, je diagnostikováno v pozdním stádiu infekce, když už jejich imunitní systém začíná selhávat. Je u nich třikrát až čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že budou diagnostikovány pozdě než u mladších žen.

Epidemie HIV v regionu je způsobena přetrvávajícím problémem s pozdní diagnózou, což ovlivňuje 54 % známých případů u žen. Takové podíly pozdních diagnóz jsou částečně výsledkem relativně nízkého pokrytí testování a záchytu HIV v regionu a naznačují, že sexuální rizika, včetně HIV a jiných sexuálně přenosných infekcí, nejsou u starších dospělých adekvátně řešena.

Dvě třetiny (60 %) diagnóz HIV u žen v roce 2018 byly ve věkové skupině 30-49 let. Heterosexuální sex byl nejčastěji hlášeným způsobem přenosu HIV (92 %) mezi ženami v regionu.

Země ve střední Evropě vykázaly v roce 2018 téměř šestkrát méně diagnóz u žen ve srovnání s muži a v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru bylo hlášeno třikrát méně diagnóz u žen než u mužů. Jedinou výjimkou je východní část regionu, kde je rovnoměrnější rozdělení mezi ženami a muži a kde v roce 2018 bylo hlášeno 86 % z téměř 50 tis. případů mezi ženami.

V týdnu od 22. do 29. listopadu 2019 probíhala největší letošní kampaň na podporu testování, tj. Evropský týden testování na HIV a žloutenky, koordinovaná Státním zdravotním ústavem. Zájemci o testování měli k dispozici 101 testovacích míst ve všech krajích České republiky.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
01.12.2019
Čteno: 11069x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.