RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

APAvision 7 – Studium farmacie z pohledu studentů (2)

TAGY: #apavision  #studium  #farmacie  #studenti  #vfu  #brno  #opatrilova  #ambrus  #kozakova  #majznerova  #fuksova  #lanova
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s více než dvacetiletou tradicí uspořádal další setkání v rámci svého projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct a posunout obor dál.

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Už sedmé setkání, tentokrát na téma Studium farmacie z pohledu studentů, které zorganizoval 4. března 2020 provozovatel portálu APATYKÁŘ® Dr. Martin Dočkal, přineslo jednu novinku – vůbec poprvé se jednalo o živou nahrávku nejen diskuze hostů v panelu tak, jak byli naši posluchači dosud zvyklí, ale nově se zapojením širšího auditoria.

APAvision už má v lékárenském terénu opravdu značný ohlas a tak jsme se tuto novinku rozhodli otestovat společně se studenty v prostorách Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (děkanka FaF VFU), PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (proděkanka pro vzdělávání), PharmDr. Šárka Kozáková, MBA (vedoucí lékárnice Ústavní lékárna Masarykova onkologického ústavu, Brno), PharmDr. Kateřina Majznerová (provozovatelka a vedoucí lékárnice Lékárna Na Pekařské, Brno), PharmDr. Irena Fuksová (vedoucí lékárnice Lékárna Dr.Max, Ostrava), PharmDr. Ivana Lánová (vedoucí lékárnice BENU Lékárna, Praha) a 15 studentů od třetího po pátý ročník FaF VFU (největší skupina byla ze čtvrtého ročníku).

Nejnovější APAvision 7 byla reakcí na předchézí velmi úspěšnou APAvision 5, která se věnovala studiu farmacie a jeho propojení s praxí. V rámci této session vzešla myšlenka zapojit do diskuze studenty.

Platforma APAvision je otevřena novým přístupům a inovativním myšlenkám, proto se Dr. Dočkal rozhodl nejnovější session nahrát přímo na Farmaceutické fakultě VFU v Brně a přímo se studenty, kteří se do diskuze opravdu velmi intenzivně a přínosně zapojovali. Za to jim patří skutečně velký dík!

Zakladatel projektu a lékárník PharmDr. Martin Dočkal se následně obrátil na hosty v panelu s tím, jak oni vnímají zpětnou vazbu na průběh praxe od studentů a kolik studentů praxe v jejich lékárně absolvuje.

PharmDr. Irena Fuksová uvedla, že v loňském akademickém roce prošlo lékárnami Dr.Max 189 studentů, přičemž trend je rostoucí. Nabízejí praxe ve vybrané lékárně dle volby studentů, nicméně doporučuje využít tzv. praktikantská centra, kde se studentům kolegové plně věnují a získají zde maximální podporu a projdou si nejvíce činnostmi.

„Všichni studenti, kteří byli u mě na praxi, zůstali také v naší společnosti. Dříve jsem i v rámci Erasmu přijala studenty z Portugalska. Dnes už to není možné. Kromě času je nutná i jazyková vybavenost celého týmu lékárny. Nicméně studenti k nám přicházejí nejen odsud z Brna nebo Hradce Králové, ale také z Bratislavy a Košic.“

Pohled veřejné samostatně působící lékárny přidala PharmDr. Kateřina Majznerová:

„Oproti řetězcové lékárně funguje ta soukromá nezávislá trošičku jinak. Takže je určitě dobré, aby student, pokud má tu možnost, prošel za dobu své praxe všemi typy lékáren. Jak nemocniční, tak řetězcovou, tak i nezávislou. Každá se svým způsobem liší a určitě je dobré, aby studenti poznali všechny typy a mohli se potom rozhodnout, která jim bude nejvíce vyhovovat.“

Jak dodala, ona sama nemůže nyní přijmout maximálně jednoho studenta ročně, protože počet zaměstnanců klesá, poptávka po lékárnících je veliká a také náklady na zaměstnance jsou vysoké.

Na straně druhé může nabídnout, podobně jako jiné lékárny tohoto typu, rodinnou atmosféru do pracovního procesu. Ostatně i proto má PharmDr. Majznerová dlouhodobě velmi stabilní kolektiv.

Trošku jiný pohled nabídla PharmDr. Šárka Kozáková, MBA z Masarykova onkologického ústavu. Od svého absolutoria pracovala v nemocniční lékárně (původně FN Brno), posléze v roce 2008 přešla na současné pracoviště jako vedoucí lékárník.

„Nemocniční lékárenství mám moc ráda, protože je pestré. Může se v něm najít každý kolega, tj. i ten, který má radši veřejnou část. Já jsem vždycky vedla nastupující kolegy k tomu, aby si prošli všemi úseky, protože třeba za rok, za dva se vám nemusí v nemocniční lékárně líbit a měli byste být připraveni pro tu veřejnou část. A ne že vás člověk zaparkuje v magistraliter přípravě a zůstanete tam navždy.“

Jak potvrdila, praxe v Masarykově onkologickém ústavu jsou velmi žádané a jsou dvouměsíční, přičemž jeden měsíc je praktikant ve výdejní a druhý měsíc v nemocniční části. Současně jsou praxe koncipovány tak, aby byly oboustranně přínosné.

Díky spolupráci s brněnskou fakultou se realizují v ústavní lékárně také diplomové a rigorózní práce.

PharmDr. Dočkal souhlasil, že je určitě dobře, aby studenti navštívili pokud možno více typů lékáren. Nicméně fakulta toto nařídit nemůže.

Zeptal se proto děkanky doc. Opatřilové, zda dávají studentům doporučení a kolik studentů se jimi případně řídí. Jak uvedla, nedá se to specifikovat a záleží na jednotlivých studentech.

Každopádně nemocniční lékárny jsou vždy beznadějně obsazeny.

PharmDr. Kozáková připomněla také, že ústavní lékárna Masarykova onkologického ústavu je jedinou lékárnou v ČR, kde je příprava radiofarmak pod lékárnou, což u některých je rovněž motivace pro praxi.

V této souvislosti uvedla i důležitost „točení“ pracovníků na různých úsecích. Pracovníci na oddělení radiofarmak nemohou být na tomto oddělení kvůli riziku více než maximální dobu a následně jsou proto využiti na jiných úsecích.

Stejně tak byla tato lékárna první, kde se začala připravovat v lékárně cytostatika, nyní je to již běžným standardem. Má rovněž rozsáhlou aseptickou přípravu. Takže spektrum činností je skutečně rozličné.

Tuto sérii otázek ukončila PharmDr. Ivana Lánová. Dr. Dočkal připomněl, že Lékárny BENU rozběhly před nedávnem nový projekt Alzheimer center, což je zajímavé i z pohledu praktikantů.

To Dr. Lánová potvrdila a stejně jako u Lékáren Dr.Max, také oni mají téměř 100% úspěšnost, kdy u nich následně praktikantni zůstávají i po absolutoriu.

„I v řetězcových lékárnách je možné praxi absolvovat v různých typech lékáren. Nejen v hypermarketu, jak je často prezentováno s despektem, ale i nemocničních či poliklinických. Takže i v řetězci jsou možnosti uplatnění pro studenty široké,“ říká PharmDr. Ivana Lánová.

Připomněla, že Lékárny BENU se snaží jít cestou nadstandardních služeb, včetně různých typů skríningů, konzultací apod.

PharmDr. Dočkal se následně zeptal, zda při tom širokém spektru činností mají lékárny na praktikanty čas. Aby se nestalo, že si student sice nějakou vybere, ale ta nebude personálně plnohodnotně obsazená a praxe tak nemusí proběhnout v souladu s očekáváním studenta.

PharmDr. Lánová uvedla, že si student sice lékárnu blízkou jeho bydlišti může vybrat, ale podle interní směrnice řetězce musí být praxe vždy personálně pokryta.

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, investoři, odborníci z lékových agentur či státních organizací.

Odborná platforma APAvision propojuje klíčové hráče z oboru. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví posouváme farmacii opět dál!

Autor textu i fotografií:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
19.05.2020
Čteno: 16372x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.