RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

APAvision 7 – Studium farmacie z pohledu studentů (3)

TAGY: #apavision  #studium  #farmacie  #studenti  #vfu  #brno  #opatrilova  #ambrus  #kozakova  #majznerova  #fuksova  #lanova
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s více než dvacetiletou tradicí uspořádal další setkání v rámci svého projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct a posunout obor dál.

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Už sedmé setkání, tentokrát na téma Studium farmacie z pohledu studentů, které zorganizoval 4. března 2020 provozovatel portálu APATYKÁŘ® Dr. Martin Dočkal, přineslo jednu novinku – vůbec poprvé se jednalo o živou nahrávku nejen diskuze hostů v panelu tak, jak byli naši posluchači dosud zvyklí, ale nově se zapojením širšího auditoria.

APAvision už má v lékárenském terénu opravdu značný ohlas a tak jsme se tuto novinku rozhodli otestovat společně se studenty v prostorách Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (děkanka FaF VFU), PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (proděkanka pro vzdělávání), PharmDr. Šárka Kozáková, MBA (vedoucí lékárnice Ústavní lékárna Masarykova onkologického ústavu, Brno), PharmDr. Kateřina Majznerová (provozovatelka a vedoucí lékárnice Lékárna Na Pekařské, Brno), PharmDr. Irena Fuksová (vedoucí lékárnice Lékárna Dr.Max, Ostrava), PharmDr. Ivana Lánová (vedoucí lékárnice BENU Lékárna, Praha) a 15 studentů od třetího po pátý ročník FaF VFU (největší skupina byla ze čtvrtého ročníku).

Nejnovější APAvision 7 byla reakcí na předchézí velmi úspěšnou APAvision 5, která se věnovala studiu farmacie a jeho propojení s praxí. V rámci této session vzešla myšlenka zapojit do diskuze studenty.

Platforma APAvision je otevřena novým přístupům a inovativním myšlenkám, proto se Dr. Dočkal rozhodl nejnovější session nahrát přímo na Farmaceutické fakultě VFU v Brně a přímo se studenty, kteří se do diskuze opravdu velmi intenzivně a přínosně zapojovali. Za to jim patří skutečně velký dík!

Po této sérii otázek nastal čas opět se obrátit na studenty. Přibližně polovina si vybrala ke své praxi řetězcovou, polovina neřetězcovou. Dr. Dočkala proto zajímala motivace k podobnému výběru.

Eliška Žubretovská (4. ročník) si vybrala samostatnou lékárnu a vybrala si ji proto, že prvotní zkušenost s praxí v řetězcové nebyla dobrá. Jak uvedla, neměli zde na ni čas.

Proto se rozhodla zkusit neřetězcovou. Potěšilo ji, že oproti řetězcovým lékárnám jí příslušná paní magistra odpověděla přímo a hned, její email nebyl předáván postupně na HR oddělení apod.

„Majitelka lékárny se se mnou chtěla hned setkat, daly jsme oběd. Promluvily jsme si o tom, co chci já, co chce ona ode mě. Protože na to se mě třeba v té řetězcové nikdo neptal. Já jsem přišla na praxi a neptali se mě. Tady se mi líbilo, že mě brali jako plnohodnotného člověka v týmu, ačkoli jsem toho ještě moc neuměla. Žádné firma chce toto, buďte tady v tolik a tolik.“

Dr. Dočkal mírnil nadšení svou zkušeností z největšího českého online lékárenského personálního trhu práce LÉKÁRNICKÁ INZERCE, kdy zrovna Ústecký kraj je velmi problematický co se získávání zaměstnanců týče. Upozornil proto, že je dobré vnímat i tuto souvislost.

Jak správně dodala Eliška Žubretovská, v Ústí nad Labem je i Vyšší odborná škola vzdělávající farmaceutické asistenty, takže možnosti využití studentů na praxi zde jsou.

Naopak Andrea Brožovičová (5. ročník) se zase v řetězcové lékárně našla. Výrazně ji zaujal, jak uvedla, „luxusně“ propracovaný systém vzdělávání.

„Já jsem si v rámci praxe prošla i nemocniční lékárnou. Víte, ten šéf ústavní lékárny měl absolutní přehled. Ale ti ostatní kolegové absolutně zaspali od té doby, co vyšli ze školy a sem tam jen absolvují v rámci kreditů komory nějaké školení, jen aby dostali nějaké kredity. Zatímco v tom řetězci je pořád nějaký dril. Pořád nějaké novinky, nějaké vzdělávání. Já chápu, že třeba některým starším kolegům se to nelíbí, že tam je takový tlak na to vzdělávání, ale pro mě je to úžasný směr, že se pořád můžu někam posunovat.“

Na tuto repliku reagovala PharmDr. Irena Fuksová, že všechno je o lidech, týmu lékárny a vedoucím lékárníkovi. Ona sama žádný kontakt na HR nepředává, naopak studenta sama kontaktuje a snaží se mu zajistit lékárnu, kde by se mohl setkat s co největším počtem činností.

„Pokud student přijde ke mně na praxi, začíná příjmem. Vstupní kontrola, EVMS, cenová kontrola. Pokračuje do skladu, práce se skladovými zásobami. Dále laboratoř a magistraliter příprava. Expedice, retaxace, fakturace na zdravotní pojišťovny. Dokumentace na lékárně, velmi důležité téma, které se na fakultě moc neučí. A v neposlední řadě zlidštění legislativy. Tzn. zákony a vyhlášky převést do každodenní praxe lékárníka.“

Také ona studentům doporučuje, aby si „ošahali“ více typů lékáren, aby zjistili, k čemu mají vlohy a kde se pracovně najdou.

Současně vyzvala studenty, aby jakoukoli lékárnu, ať již řetězcovou, nemocniční či veřejnou, nesoudili jen podle jedné zkušenosti a zkusili to znovu jinde.

Co se týče vzdělávání, potvrdila, že Lékárny Dr.Max mají systém vzdělávání skutečně velmi propracovaný a nabízí rovněž možnost angažovat se v něm jako školitel.

Kvalitu a rozsah interního odborného školení, které je certifikováno ČLnK, dokumentovala na tom, že jen za loňský rok, pokud by si zaměstnanec plnil tento systém, získal by 108 bodů (v rámci celoživotního vzdělávání je potřeba za 3 roky získat 90 bodů).

Upozornila rovněž, že systém obsahuje i konference a díky spolupráci s odbornými společnostmi jsou přístupné i dalším, nejen interním zaměstnancům.

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA z Masarykova onkologického ústavu uvedla, že své kolegy ke vzdělávání vede soustavně.

„Kolegyně k padesátce, které mají jedničku atestaci, už nedonutím, aby si dodělaly nemocniční. Ale mladší kolegy vedu k tomu, aby si udělali atestaci. A nenutím je k tomu, aby si udělali z nemocničního lékárenství. Je to fajn, ale pokud chce někdo atestaci z veřejného, tak si udělá z veřejného.“

Potvrdila, že v její lékárně mají plán vzdělávání, který kontroluje. Sami pak pořádají odborné konference. Kolegové z lékáren na nich přednášejí a snaží se je k tomu i vést.

Každopádně zejména starší kolegové, kteří jsou „doma“ na svém pracovišti spíše vyhledávají cílené akce pro vzdělávání v jejich oblasti.

„Upřímně, nejsem zastáncem velkého výdeje bez receptu a různých akcí v nemocničních lékárnách. Samozřejmě, pokud máme třeba velkou dermatovenerologii, jako třeba ve FN Brno, tak tam ano. Ale myslím si, že toto je poloha právě pro veřejné lékárny, kde mají větší čas na toho pacienta a kde se jim pacienti vrací více s těmi běžnými problémy.“

Jen na okraj prezentovala zajímavou zkušenost. Když přednášela seniorům, zeptala se, jich kolik u nich jich chodí do stále stejné lékárny a mají svého rodinného lékárníka. Nenašla skoro žádné.

Stejně dopadla při otázce, zda se jich při výdeji lékárník či farmaceutický asistent ptá, tak 95 % uvedlo, že se jich nikdy nikdo na nic nezeptal.

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, investoři, odborníci z lékových agentur či státních organizací.

Odborná platforma APAvision propojuje klíčové hráče z oboru. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví posouváme farmacii opět dál!

Autor textu i fotografií:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
20.05.2020
Čteno: 15287x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.