RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

APAvision 7 – Studium farmacie z pohledu studentů (4)

TAGY: #apavision  #studium  #farmacie  #studenti  #vfu  #brno  #opatrilova  #ambrus  #kozakova  #majznerova  #fuksova  #lanova
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s více než dvacetiletou tradicí uspořádal další setkání v rámci svého projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct a posunout obor dál.

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Už sedmé setkání, tentokrát na téma Studium farmacie z pohledu studentů, které zorganizoval 4. března 2020 provozovatel portálu APATYKÁŘ® Dr. Martin Dočkal, přineslo jednu novinku – vůbec poprvé se jednalo o živou nahrávku nejen diskuze hostů v panelu tak, jak byli naši posluchači dosud zvyklí, ale nově se zapojením širšího auditoria.

APAvision už má v lékárenském terénu opravdu značný ohlas a tak jsme se tuto novinku rozhodli otestovat společně se studenty v prostorách Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (děkanka FaF VFU), PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (proděkanka pro vzdělávání), PharmDr. Šárka Kozáková, MBA (vedoucí lékárnice Ústavní lékárna Masarykova onkologického ústavu, Brno), PharmDr. Kateřina Majznerová (provozovatelka a vedoucí lékárnice Lékárna Na Pekařské, Brno), PharmDr. Irena Fuksová (vedoucí lékárnice Lékárna Dr.Max, Ostrava), PharmDr. Ivana Lánová (vedoucí lékárnice BENU Lékárna, Praha) a 15 studentů od třetího po pátý ročník FaF VFU (největší skupina byla ze čtvrtého ročníku).

Nejnovější APAvision 7 byla reakcí na předchézí velmi úspěšnou APAvision 5, která se věnovala studiu farmacie a jeho propojení s praxí. V rámci této session vzešla myšlenka zapojit do diskuze studenty.

Platforma APAvision je otevřena novým přístupům a inovativním myšlenkám, proto se Dr. Dočkal rozhodl nejnovější session nahrát přímo na Farmaceutické fakultě VFU v Brně a přímo se studenty, kteří se do diskuze opravdu velmi intenzivně a přínosně zapojovali. Za to jim patří skutečně velký dík!

PharmDr. Martin Dočkal posunul téma dále a zeptal se všech panelistů, jak hodnotí připravenost praktikantů po stránce základní legislativy, ekonomiky a soft skills.

PharmDr. Ivana Lánová prezentovala své interní dotazníkové šetření mezi lékárníky na praxi a lékárníky, kteří danou praxi vedli. Podle studentů obou fakult chybí výuka komunikace s pacientem.

Posteskla si, že sice znají farmakologii, ale neznají brandy a proto se jim špatně expeduje. Vysokoškoláci navíc vůbec neznají volně prodejné přípravky a nedokáží poradit.

Studenti si stěžovali, že pracovníků v lékárnách je málo a někdy se jim tak nemohou patřičně věnovat. To potvrzuje i Dr. Lánová a dodala, že se to ale odvíjí od počtu absolventů, kteří jednoduše nejsou ani na farmaceutických fakultách ani na vyšších odborných školách. Pokud bych jich bylo více, nebyl by problém se studentům věnovat.

V ústavní lékárně Masarykova onkologického ústavu si zvou studenty zajímající se o praxi na pohovor a studenty si vybírají. Jak uvedla PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, preferují totiž ty, kteří mají o praxi reálný zájem a nikoli ty, kteří jen potřebují „fajfku“.

I tento poctivý výběr vede k tomu, že studenti po praxi v drtivé většině chtějí do této lékárny i nastoupit. Studenty si PharmDr. Šárka Kozáková, MBA pochvalovala, zejména, že mají skutečně o praxi zájem.

To potvrdil také Dr. Dočkal, který jen studentům připomněl, že je potřeba vnímat praxi oboustranně. Stejně jako studenti vyžadují zájem, tak vyžadují zájem i lékárníci, kteří praxe vedou. Musejí se na ně připravovat a stojí je to nemalý čas.

Současně jejich práci musejí dočasně zastat jejich kolegové. I proto Dr. Dočkal uvedl, že pokud si student praxi přišel jen „odsedět“, je to neslušné právě ke školiteli, kterého příprava stojí nemálo času.

Na tuto připomínku reagovala Eliška Žubretovská (4. ročník), která uvedla, že praxe netrvá jeden den, kdy se „nevěnování se“ dá pochopit, ale rozhodně by tento nezájem o studenta neměl trvat celých 14 dní.

Současně ale potvrdila vysokou prestiž praxe v lékárna Masarykova onkologického ústavu, o kterou je ze strany studentů obrovský zájem a je nutné si ji domlouvat i rok předem.

Což potvrdila také PharmDr. Šárka Kozáková, MBA. Znovu zdůvodnila, proč praxe chtějí na celé dva měsíce. Jednoduše, aby si student prošel všemi provozy a měl možnost se s nimi detailně seznámit. Což 14denní praxe rozhodně nepokryje.

Shoda mezi studenty panovala obecně ohledně praxe v této brněnské nemocniční lékárně. Nicméně už taková shoda nepanovala u jiných nemocnic. Studentům se zejména nelíbilo, že jim nebylo umožněno se do provozu zapojit a že je „k ničemu nepustili“.

Milan Röhrich (5. ročník) v diskuzi uvedl, že je to jen o lidech a určitě se situace nedá zevšeobecňovat. Podle něj by bylo dobré o těch zkušenostech více informovat, aby měli studenti přehled, přičemž apeloval i na své kolegy.

Dr. Dočkal připomněl, že na APAvision 5 byla právě tato záležitost diskutována a proděkan FaF UK v Bratislavě Mgr. Jaroslav Tóth, Ph.D. zde představil online denník praxe pro studenty, kde je právě tato zpětná vazba.

Současně si se studenty potvrdili, že i nyní se přes sociální sítě vzájemně informují o průběhu praxe.

K tomu studenty vyzvala i PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, která uvedla, že i ona chce po studentech zpětnou vazbu po jejich praxi v lékárně Masarykova onkologického ústavu. Na základě toho pak upravuje náplň dalších.

Současně mírnila optimismus ohledně současného boomu klinické farmacie. Podle ní by měl člověk první dva roky určitě projít buď nemocniční nebo veřejnou lékárnou, aby si mohl udělat reálnou představu.

Ostatně i proto, jak připomněla, se rozhodly s kolegyní PharmDr. Kateřinou Majznerovou kandidovat do představenstva brněnského Okresního sdružení lékárníků, aby mohli lékárníci sdílet různé názory, včetně zástupců řetězců, a ukázali, že mají zájem o konstruktivní debatu.

„Já třeba když jsem ještě expedovala, tak pro mě byl ten výdej bez receptu byl takovým fakt super zpestřením, protože člověk s těmi pacienty daleko víc komunikoval a možná pro něj byl víc přínosem než když mu vydá lék na recept,“ říká PharmDr. Šárka Kozáková, MBA.

To se velmi líbilo PharmDr. Ivaně Lánové:

„Přesně tak. U toho volného prodeje si opravdu připadám jako lékárník, který radí a pomáhá lidem. A já to říkám i farmaceutickým asistentkám, když je učím – já vám závidím tu vaši pozici. Vy to máte v lékárně daleko hezčí a pestřejší. Takže se vůbec nebraňte tomu, když půjdete na ten volný prodej, je to mnohem zábavnější a pestřejší.“

Dr. Lánová se ještě vrátila ke kritice studentů. Jak uvedla, vždycky je vše o konkrétních lidech. Tak jak vnímají lékárníky studenti, tak je vnímají i pacienti, zákazníci.

Takže je běžné, že do lékárny chodí za konkrétním zdravotníkem a nikoli „podle slevových kartiček“, podle toho, jak se jim v lékárně pracovníci věnují.

„V konečném důsledku je úplně jedno, v jaké lékárně budete pracovat. Záleží na tom, jak si to vy nastavíte vnitřně, jak se budete chovat k těm pacientům. To si myslím, že je strašně důležité. A nejen k pacientům, ale také to, jak se budete chovat sami k sobě v rámci lékárny. Nabádám lékárníky k tomu, aby se nikdy nepovyšovali nad nižším personálem. Jsou to vaši kolegové.“

Protože jde o dlouhodobě prezentovaný přístup Dr. Dočkala, ten názor Dr. Lánové velmi podpořil.

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, investoři, odborníci z lékových agentur či státních organizací.

Odborná platforma APAvision propojuje klíčové hráče z oboru. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví posouváme farmacii opět dál!

Autor textu i fotografií:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
21.05.2020
Čteno: 14267x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.