RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

APAvision 7 – Studium farmacie z pohledu studentů (6)

TAGY: #apavision  #studium  #farmacie  #studenti  #vfu  #brno  #opatrilova  #ambrus  #kozakova  #majznerova  #fuksova  #lanova
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Český farmaportál APATYKÁŘ® s více než dvacetiletou tradicí uspořádal další setkání v rámci svého projektu APAvision. Jedná se o odbornou platformu pro výměnu názorů a zkušeností k tématům z oblasti farmacie a lékárenství, najít shodu a vizi pro další vývoj. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct a posunout obor dál.

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Už sedmé setkání, tentokrát na téma Studium farmacie z pohledu studentů, které zorganizoval 4. března 2020 provozovatel portálu APATYKÁŘ® Dr. Martin Dočkal, přineslo jednu novinku – vůbec poprvé se jednalo o živou nahrávku nejen diskuze hostů v panelu tak, jak byli naši posluchači dosud zvyklí, ale nově se zapojením širšího auditoria.

APAvision už má v lékárenském terénu opravdu značný ohlas a tak jsme se tuto novinku rozhodli otestovat společně se studenty v prostorách Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Pozvání lékárníka a provozovatele portálu APATYKÁŘ® PharmDr. Martina Dočkala přijali Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (děkanka FaF VFU), PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (proděkanka pro vzdělávání), PharmDr. Šárka Kozáková, MBA (vedoucí lékárnice Ústavní lékárna Masarykova onkologického ústavu, Brno), PharmDr. Kateřina Majznerová (provozovatelka a vedoucí lékárnice Lékárna Na Pekařské, Brno), PharmDr. Irena Fuksová (vedoucí lékárnice Lékárna Dr.Max, Ostrava), PharmDr. Ivana Lánová (vedoucí lékárnice BENU Lékárna, Praha) a 15 studentů od třetího po pátý ročník FaF VFU (největší skupina byla ze čtvrtého ročníku).

Nejnovější APAvision 7 byla reakcí na předchézí velmi úspěšnou APAvision 5, která se věnovala studiu farmacie a jeho propojení s praxí. V rámci této session vzešla myšlenka zapojit do diskuze studenty.

Platforma APAvision je otevřena novým přístupům a inovativním myšlenkám, proto se Dr. Dočkal rozhodl nejnovější session nahrát přímo na Farmaceutické fakultě VFU v Brně a přímo se studenty, kteří se do diskuze opravdu velmi intenzivně a přínosně zapojovali. Za to jim patří skutečně velký dík!

Další oblastí, na kterou se PharmDr. Martin Dočkal zeptal panelistů, byly preference a přínos pro lékárnu. Tj., zda lékárníci preferují přijetí absolventa, kterého si mohou „formovat“ k obrazu svému, anebo již lékárníka s praxí, který má znalosti a umí samostatně v lékárně fungovat.

PharmDr. Irena Fuksová v tom rozdíly nedělá. U studentů vidí velké teoretické znalosti, které se jim potom snaží pomoci přetavit do použití v každodenní praxi.

„Za mě je největší problém ten, že na fakultách se učí léčivé látky, neučí se názvy HVLP. Absolventi pak přijdou do praxe a šok. Takže se snažíme být nápomocni v nějaké rychlé orientaci v systému originálů a generik. Aby, když si vezmou recept, co nejdříve věděli, jaká je tam léčivá látka.“

Oproti tomu kolegové s praxí už hledají nějakou rovnováhu mezi rodinným životem a prací. Absolventi naopak preferují flexibilitu pracovní doby, aby mohli např. cestovat, tj. nejen formou dovolené.

„Je to o lidech, není to až tak o tom, jestli jste absolvent, nebo jestli už někde pracujete. U absolventů může být výhoda v tom, pokud je nadšený a chce se opravdu učit, že ho můžete přizpůsobit tomu kolektivu přesně tak, jak ten kolektiv potřebuje. Pracujete s ním od počátku, takže ho naučíte pracovní návyky, které považuje váš kolektiv za ty správné. Naopak problém může být u kolegů, kteří už někde pracovali 20, 30 let a mají své pracovní návyky, které třeba nejdou dohromady s vaším kolektivem,“ myslí si PharmDr. Kateřina Majznerová.

Za velmi dobré pro oboustranné poznání považuje systém zkušební doby, kdy se pozná, zda si člověk se stávajícím kolektivem sedne. Podle ní tedy není důležité, jestli jde o absolventa, nebo už lékárníka s praxí, ale zda si sedne s kolektivem.

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA má ráda oba typy pracovníků:

„Když nastoupí někdo z jiného pracoviště, a když tam třeba nebyl úplně spokojený, tak nám přinese i tu zpětnou vazbu. Jak je to u nás fajn, anebo proč třeba děláme některé věci zbytečně složitě a přitom je můžeme dělat daleko jednodušeji. Protože on se na to dívá pohledem zvenku. Já mám tuhletu zpětnou vazbu moc ráda a je mi jedno, jestli je to absolvent, nebo kolega s praxí.“

Souhlasí s Dr. Majznerovou, že zkušební doba slouží k oboustrannému poznání a pokud něco nefunguje, tak se obě strany rozejdou zavčas.

PharmDr. Ivana Lánová rovněž nepreferuje ani jednu skupinu zaměstnanců. V rámci Lékáren BENU procházejí zaměstnanci adaptačním procesem.

„Já tady závidím paní doktorce toho jejich mužského kolegu, kterého tu pořád vychvaluje. Všeobecně, mužský element v lékárně je hrozně fajn. Bohužel, náš obor je přefeminizovaný a když tam máte kolegu muže, tak je to velké plus pro ten kolektiv,“říká PharmDr. Ivana Lánová.

Připomněla, že kolegové by se neměli nechat odradit, pokud jim třeba práce v lékárně úplně nevyhovuje, protože např. v rámci řetězce mohou nastoupit na různé pozice, např. i jako interní školitelé lékárníků.

I dr. Lánová přiznává, že má rádá zkušenosti od jinud, pokud přijde někdo nový a předá jí je. I proto jezdila ráda školit v rámci jejich řetězce, protože každá lékárna, byť jsou pod stejným provozovatelem, se trošičku liší a jsou v něčem specifické.

V této souvislosti se Dr. Dočkal obrátil na studenty, kteří v průzkumu na začátku uvedli, že se nechystají do lékárny.

Kateřina Kleinerová (5. ročník) uvedla, že absolvovala praxi v různých typech lékáren a poznala, že se do lékárny nehodí. Nelíbí se jí ani požadavek na výuku brandů, jak zaznělo od některých panelistů:

„Myslím si, že to není dobrý nápad, protože tím pádem se bude ještě více prohlubovat propast mezi Hradcem a Brnem. Brno do lékáren, Hradec spíše do průmyslu.“

Jak dodala, prošla i stáží na SÚKL, takže zvažuje i průmyslovou či regulatorní sféru. Podle ní není lékárenství jen o lékárnách, kde se může absolvent realizovat.

Kompletní podcast z celé APAvision 7 je k dispozici na webu projektu.

Líbí se vám projekt odborné platformy APAvision? Staňte se jeho partnerem.

O platformě APAvision

Portál APATYKÁŘ® je dlouhodobě vnímán ze strany odborníků a lidí z farmabranže jako centrum objektivních informací odrážejících reálný vývoj, které rutinně využívají pro svou práci. Jeho jednoznačnou výhodou je nejdelší působení na trhu, od počátku výhradní orientace na farmacii a lékárenství, dlouhodobá znalost trhu a široká síť zahraničních kontaktů.

Jeho informace tak už zdaleka nevyhledávají pouze lékárníci a hlavní hráči na lékárenském trhu, ale i lidé z farmaprůmyslu, advokátních kanceláří specializujících se na fúze a akvizice, investoři, odborníci z lékových agentur či státních organizací.

Odborná platforma APAvision propojuje klíčové hráče z oboru. Smyslem tohoto think-tanku je dát prostor všem, kteří mají k tématu co říct. Jen tak lze obor posunout dál, najít shodu a vizi pro další vývoj.

Jako český lídr na poli informací o farmacii a portál určující témata, o kterých se mluví posouváme farmacii opět dál!

Autor textu i fotografií:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
23.05.2020
Čteno: 12212x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.