RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Australský regulátor hodnotil dopad převedení kodeinu na recept na jeho preskripci

TAGY: #australie  #kodein  #reklasifikace  #preskripce
Foto: TGA

Australská léková agentura TGA provedla analýzu používání přípravků s vysokým obsahem kodeinu financovaných z australského systému úhrad (PBS) a zjistila dočasný nárůst po plánované reklasifikaci kodeinu s nízkou dávkou, který se následně úplně snížil v průběhu času.

Převedení na recept

Rozhodnutí o převedení všech léčivých přípravků s kodeinem na lékařský předpis bylo přijato poté, co důkazy ukázaly, že léčivé přípravky obsahující nízkou dávku kodeinu v kombinaci s paracetamolem nebo nesteroidními antiflogistiky – jako je ibuprofen nebo kyselina acetylsalicylová - nebyly obecně účinnější než jiné nekodeinové přípravky.

Kombinace obsahující kodein byly také spojeny s řadou zdravotních rizik, včetně závislosti vedoucí k zneužití, poškození jater, gastrointestinálním perforacím, nerovnováze draslíku v krvi a respirační depresi.

Tato rizika byla vyhodnocena jako příliš vysoká na to, aby byly kodeinové kombinované přípravky podávány bez dohledu lékaře.

Analýza spotřeby

V dubnu 2019 zveřejnila TGA analýzu dodávek kodeinu na základě průmyslových dat o prodeji společnosti IQIVIA. Nejnovější analýza vychází z údajů o výdejích na PBS v letech 2014-2019.

Léčivým přípravkem hrazeným z PBS, který byl v poslední analýze TGA předmětem jejího zájmu, byl paracetamol 500 mg plus kodein 30 mg.

TGA zjistila, že výdej na PBS se v únoru 2018 zvýšil o 6,5 %, kdy byly všechny léčivé přípravky s nižším obsahem kodeinu převedeny z kategorie výdeje volně bez receptu do kategorie na lékařský předpis.

Zvýšení však bylo pouze přechodné. V následujících měsících se preskripce snížila a do roku 2019 se výdej přípravků s vyšším obsahem kodeinu vrátil na úroveň před únorem 2018.

Za prvních 11 měsíců po reklasifikaci v roce 2018 byla odhadovaná vydaná dávka kodeinu v celé zemi 5393 kg ve srovnání s celkem 5237 kg za stejné jedenáctiměsíční období v roce 2017. V roce 2019 byla celková dávka od ledna do října 4721 kg, ve srovnání s 4679 kg za stejné období v roce 2017.

Analýza použila množství kodeinu vydaného na PBS a odhady populace. Výdejní data na PBS v letech 2014-2019 byla extrahována z datových skladů Ministerstva zdravotnictví.

Žádný negativní trend

Kromě přechodného nárůstu po reklasifikaci zjistila TGA také pokles při výdeji přípravků s vyšším obsahem kodeinu v měsících před únorem 2018. První snížení spotřeby nastalo v srpnu 2015, kdy se výdej na PBS snížil o 6,3 %, následované snížením do druhé úrovně počínaje rokem 2017, kdy se výdej dále snížil o 3,5 %.

Statistické modelování nepodporovalo lineární trend během studovaného období nebo konstantní posun úrovně, ke kterému došlo po únoru 2018.

Zvýšený výdej přípravků s vyšším obsahem kodeinu po reklasifikaci byl v souladu se scénářem, kdy uživatelé kodeinu přešli z přípravků s nižším obsahem na vyšší. Tento nárůst však netrval déle než v roce 2018.

Kromě toho změny úrovně spotřeby začínající v roce 2015 a poté v roce 2017 naznačují, že regulační činnosti TGA (např. poradenská setkání odborníků a veřejné konzultace) měly pozitivní dopad na povědomí veřejnosti o zdravotních rizicích kodeinu, což přispívá ke snížené spotřebě kodeinu a zdravotních rizik v Austrálii.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
05.07.2020
Čteno: 18305x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.