RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

EU podpoří 23 nových výzkumných projektů 128 mil. EUR

TAGY: #eu  #vyzkum  #horizont  #covid-19
Foto: APATYKÁŘ®

Evropská komise podpoří v reakci na pokračující pandemii nového koronaviru 23 nových výzkumných projektů částkou 128 mil. EUR. Finanční prostředky z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 představují část z 1,4 mld. EUR, které Komise přislíbila pro globální reakci na koronavirus.

Doplnění dřívějšího výzkumu

Do vybraných 23 projektů se zapojí 347 výzkumných týmů ze 40 zemí, včetně 34 účastníků ze 16 zemí mimo EU. Financování pomůže výzkumným pracovníkům řešit pandemii a její důsledky.

Umožní posílit výrobní kapacity pro větší rozšíření již dostupných řešení, vyvíjet zdravotnické technologie a digitální nástroje, lépe pochopit behaviorální a socioekonomické dopady pandemie a získávat poznatky díky velkým skupinám pacientů (kohortám) z celé Evropy.

Tato výzkumná činnost doplňuje dřívější snahy o vývoj diagnostiky, léčby a očkovacích látek.

Nové projekty

Komise v současnosti sjednává s vybranými příjemci grantové dohody. Nové projekty budou zahrnovat několik oblastí:

Pozadí výzvy

V rámci této druhé naléhavé výzvy k vyjádření zájmu, kterou Komise vyhlásila 19. května 2020, měli výzkumní pracovníci jen necelé čtyři týdny na to, aby vypracovali projekty kooperativního výzkumu.

Výzkumná obec se dokázala rychle mobilizovat. Proběhlo zrychlené hodnocení návrhů na výzkum nezávislými odborníky, takže Komise mohla vybrat řadu projektů vynikající vědecké kvality a s velkým potenciálním dopadem.

Ačkoli financování je podmíněno konečným rozhodnutím Komise a podpisem grantové dohody v rámci programu Horizont 2020, výzkumné týmy již mohou začít pracovat.

Mnohé z vybraných 23 projektů mají mezinárodní rozměr přesahující EU a přidružené země. Účastní se jich celkem 34 organizací ze 16 zemí mimo EU, včetně zemí přidružených k programu Horizont 2020 (Bosna a Hercegovina, Izrael, Norsko, Srbsko, Švýcarsko a Turecko) i třetích zemí (Argentina, Austrálie, Brazílie, Gabon, Indie, Jihoafrická republika, Kolumbie, Kongo, Korea a Spojené státy).

Tato nová zvláštní výzva v rámci programu Horizont 2020 doplňuje dřívější akce, které částkou 48,2 mil. EUR podpořily 18 projektů na vývoj diagnostiky, léčby, vakcín a připravenosti na epidemie.

Dále bylo prostřednictvím iniciativy pro inovativní léčiva investováno 117 mil. EUR do osmi projektů v oblasti diagnostiky a léčby a Evropská rada pro inovace financuje opatření na podporu inovativních nápadů.

Výzva naplňuje akci č. 3 akčního plánu ERAvsCorona, což je pracovní dokument, který je výsledkem jednání mezi Komisí a institucemi členských států.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
12.08.2020
Čteno: 17425x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.