RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Soud potvrdil milionový lékárnický podvod s cytostatiky

TAGY: #nemecko  #podvod  #lekarnik  #lekar  #pojistovny
Foto: Bundesgerichsthof

Zemský soud Hamburg odsoudil lékárníka a dva lékaře za několik podvodů, z nichž některé byly spáchány jako organizovaná skupina, k souhrnným trestům odnětí svobody na tři roky a šest měsíců, deset měsíců a šest měsíců.

Výkon posledních dvou trestů pozastavil na zkušební dobu. Kromě toho nařídil zabavení přibližně 1,5 mil. EUR jako příjem z podvodného jednání.

Souvislosti případu

Podle zjištění zemského soudu chtěl obviněný lékárník, který mimo jiné provozoval lékárnu v Hamburku, ovládnout centrum zdravotní péče za účelem získání nových prodejních zdrojů pro jím vyráběné dražší léčivé přípravky (cytostatika). A to tak, že ovlivní chování lékařů, kteří tam pracují, aby je předepisovali.

Byl si však vědom toho, že účast farmaceutů v centru zdravotní péče není od ledna 2012 legálně možná z důvodu změny ustanovení o sociálním právu v sociálním zákoníku.

Aby se vyhnul tomuto zákazu účasti, hledal kvalifikovaného lékaře jako „bílého koně“. Toho lékárník našel v obžalovaném lékaři, v té době v tíživé finanční situaci, přes něhož následně získal majoritní podíl ve společnosti provozující centrum, která byla zákonem schválena jako poskytovatel zdravotní péče v květnu 2012.

Tento lékař, který nadále pracoval jako lékařský ředitel centra, věděl také o své roli „bílého koně“ a úmyslu obejít zákaz účasti ve zdravotnických centrech žalovaného lékárníka.

Přestože všichni obžalovaní věděli, že požadavky na oprávněnost účtování v rámci zákonného pojištění již nesplňují, a že tak centrum nemělo nárok na fakturaci zdravotnických služeb Hamburskému sdružení zákonných zdravotních pojišťoven, předložilo v roce 2014 a 2015 tomuto sdružení pět čtvrtletních vyúčtování.

Sdružení na základě faktur vyplatilo centru téměř 1,5 mil. EUR, přičemž se spoléhalo na jeho oprávněnost fakturace. Obžalovaný lékárník také účtoval pojišťovně Techniker Krankenkasse od srpna 2014 do června 2015 lékařské předpisy předepsané lékaři centra, které byly vyzvednuty v jeho lékárně.

Obžalovaní věděli, že předpisy nemohly být fakturovány kvůli skutečnosti, že se žalovaný fakticky podílel na činnosti centra, což bylo skryto schématem „bílého koně“.

Rozhodnutí Spolkového soudu

Pátý trestní senát Spolkového soudního dvora Leipzig z velké části zamítl odvolání obžalovaných dne 19. srpna 2020 jako neopodstatněné.

Zejména rozhodl, že zemský soud správně posoudil předkládání vyúčtování za lékařské služby a předpisy – zatímco byl obejit zákaz účasti lékárníků na centru zdravotní péče zaneseném v sociálním zákoníku – jako nelegální podvod.

Změnil však rozsudky o vině, protože zemský soud právně korektním způsobem nepřizpůsobil podíly obžalovaných a vztah právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže k sobě navzájem.

Z tohoto důvodu zrušil rozsudky – ohledně obžalovaného lékaře také kvůli odvolání státního zastupitelství – a věc byla vrácena jiné komoře pro obchodní trestné činy Zemského soudu Hamburg k novému projednání a rozhodnutí.

Kromě toho musí být vydáno nové rozhodnutí o výši zabavení majetku, protože nebylo vzato v úvahu, že centru účastnícímu se řízení mohly vzniknout oprávněné výdaje v souvislosti s řádným lékařským ošetřením.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
22.08.2020
Čteno: 17404x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.