RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Firma zaplatí za klamavý marketing a uplácení lékařů formou přednáškovného

TAGY: #dusa  #podvod  #marketing  #urovnani
Foto: DUSA

Americká farmaceutická společnost DUSA Pharmaceuticals, dceřiná společnost indické Sun Pharmaceutical Industries zaplatí 20,75 mil. USD za urovnání obvinění, že způsobila, aby lékaři podali nepravdivé nároky na vyúčtování v rámci zdravotního programu Medicare a Federálního programu podpory zdraví zaměstnanců (FEHBP).

A to díky vědomé propagaci podávání léčivého přípravku Levulan Kerastick, který byl v rozporu s preskripční informací schválenou americkou FDA a nebyl podporován dostatečnými klinickými důkazy.

Klamavý marketing

Levulan Kerastick je receptový topický léčivý přípravek schválený FDA pro léčbu minimálně až středně silné aktinické keratózy obličeje nebo pokožky hlavy.

V relevantní době obsahovala příslušná část schválené informace o léčivu dvoustupňový proces zahrnující aplikaci topického roztoku na cílové léze a poté, po inkubační době 14 až 18 hodin, ozáření cílové léze modrým světlem.

Americká vláda ve své žalobě tvrdila, že do ledna 2014 vrcholový management společnosti DUSA a Sun Pharma věděl, že podávání přípravku Levulan Kerastick po krátké inkubační době v rozmezí od jedné do tří hodin vedlo k tomu, že míra vyčištění aktinické keratózy byla výrazně nižší než u klinických studií při použití 14 až 18hodinové inkubace.

Placené přednášky

Nicméně v období od ledna 2014 a do prosince 2016 DUSA měla motivovat lékaře, aby používali tato prokazatelně méně účinná krátká inkubační období.

A to prostřednictvím placených programů medicínských spíkrů (lékaři, kteří nic nepřednášeli, ale přednáškovné sloužilo jako úplatek za preskripci), placených diskusí s lékaři, placených obchodních zástupců DUSA a šířením neúplných nebo zavádějících odpovědí na otázky předepisujících lékařů.

Ministerstvo spravedlnosti v žalobě dále tvrdilo, že DUSA neinformovala lékaře, že podávání přípravku s krátkou inkubační dobou vedlo k výrazně nižším hodnotám vyčištění aktinické keratózy, než jakých bylo dosaženo při použití delší inkubační doby dle scvháleného postupu, a v některých případech společnost nepravdivě uvedla že míra vyčištění byla stejná u kratší a méně efektivní inkubační doby.

V rámci urovnání se DUSA a její mateřská společnost Sun Pharma dohodly na uzavření dohody o firemní integritě s Úřadem hlavního inspektora amerického Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb.

Tato dohoda stanoví postupy a přezkumy postupů, které mají zabránit a rychle odhalit jednání podobné tomu, které vedlo k tomuto případu.

Žaloba informátora

Toto urovnání řeší obvinění vznesená v samostatné žalobě proti společnosti DUSA Pharmaceuticals na základě ustanovení qui tam zákona o nepravdivých nárocích, které umožňuje soukromým osobám, které vědí o podvodu, podat žalobu jménem vlády a podílet se na případném vyrovnání.

V rámci urovnání obdrží oznamovatel – bývalý obchodní zástupce, který upozornil vládu na nesprávné chování – přibližně 3,5 mil. USD.

Obvinění urovnaná touto dohodou jsou pouze tvrzení, k uznání odpovědnosti nedošlo.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
26.08.2020
Čteno: 17369x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.