RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Lékárnické organizace si stěžují: Lékárníci jsou v první linii proti COVID-19, s jejich prioritním očkováním se ale nepočítá

TAGY: #usa  #lekarnici  #covid-19  #ockovani
Foto: APATYKÁŘ®

Americká lékárnická komora a dalších 12 farmaceutických organizací chtějí, aby zvláštní výbor Národních akademií věd, inženýrství a medicíny (NASEM) přidělil farmaceutům status prioritní úrovně 1 při rozdělování a distribuci vakcín COVID-19. Jsou v první linii jako ostatní zdravotníci se stejným stupněm ohrožení, nicméně byli zařazeni mezi poskytovatele péče druhé úrovně.

Nejvyšší status

V dopise, který adresují výboru se uvádí, že lékárníci ve všech lékárnách jsou základními poskytovateli zdravotní péče v první linii a poskytují související péči o pacienty s COVID-19 od doby, kdy se koronavirus poprvé objevil ve Spojených státech. Lékárny tak vyvinuly obrovské úsilí, aby pomohly reagovat na pandemii a stojí v první linii.

Organizace uvedly, že tento status by měly získat lékárny všech typů a ve všech provozech. Ať již veřejné lékárny, nemocniční, lékárny poskytující péči v zařízení dlouhodobé péče, speciální lékárny, veřejná zdravotní střediska, ordinace lékařů, ambulantní kliniky, organizace řízené péče, hospicová a vládní zařízení.

Více než 360 tis. lékárníků bylo vyškoleno v aplikaci vakcín pacientům všech věkových skupin a podle organizací jsou připraveni a schopni uspokojit potřeby zdravotní péče o své pacienty a komunity.

V první linii

V uplynulém týdnu NASEM vydala návrh rámcových doporučení, jak by měly být vakcíny COVID-19 přidělovány veřejnosti, počínaje základními poskytovateli zdravotní péče a ostatním, u nichž je vysoké riziko přenosu. Lékárníci byli zařazeni až do druhé úrovně priority, protože u nich není takové riziko, jako u lékařů.

To je však podle lékárenských organizací špatně. Aby bylo zajištěno, že lékárníci budou i nadále poskytovat klíčovou péči pacientům, včetně podávání vakcíny proti COVID-19, musejí být všichni lékárníci uznáni na úrovni 1 jako základní poskytovatelé zdravotní péče v první linii pro prioritní podávání vakcín.

Z důvodu zajištění spravedlivého přidělování vakcín proti COVID-19 prioritním a ostatním populacím, zpráva výboru musí obsahovat primární doporučení, aby schválené lékárny dostaly prioritní status ve federálních a státních plánech přidělování, distribuce a očkování.

To by mělo zahrnovat upřednostňování doplňkových dodávek a přístup k osobním ochranným prostředkům při poskytování péče pacientům a ochraně lékárníků při očkování.

Výbor by měl doporučit, aby federální a státní plány distribuce a očkování obsahovaly plně financovanou složku odměny pro lékárníky a další dostupné zdravotnické pracovníky, kteří by prováděli koordinované a důsledné vzdělávací a informační kampaně veřejnosti podporující doporučená očkování.

Tyto kampaně by se měly zaměřit na odstranění stigmatu, řešení váhavosti při očkování a zlepšení prevence a výsledků v oblasti zdraví u vysoce prioritních a zranitelných populací pacientů.

Vysoká důvěra

The National Institutes of Health a CDC udělily výboru kompetenci pro správné a rovnoměrné rozdělení vakcín proti COVID-19. Lékárníci proto chtějí, aby vzhledem k povinnosti poskytovat péči měli stejnou úroveň přidělování a distribuce jako ostatní zdravotníci v první linii.

Jak se uvádí v dopise, lékárníci trvale patří k nejpoctivějším a nejetičtějším profesionálům v USA a často jsou primárním poskytovatelem, na kterého se veřejnost obrací, pokud jde o počáteční prevenci a pomoc v oblasti zdravotní péče, zejména v oblastech s nedostatkem těchto služeb.

V řadě průzkumů veřejného mínění pak dosahují dlouhodobě nejvyšších hodnocení důvěry od veřejnosti. Proto je potřeba jejich potenciálu využít právě při pandemické situaci.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
07.09.2020
Čteno: 17807x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.