RUBRIKY

LÉKÁRENSTVÍ A LÉKÁRENSKÁ PÉČE V ČR A VE SVĚTĚ

Světový antibiotický týden 2020

TAGY: #antibiotika  #svetovy-tyden
Grafika: WHO

V týdnu od 18. do 24. listopadu 2020 se koná Světový antibiotický týden. Hlavním cílem kampaně je zvýšit povědomí o celosvětové antimikrobiální rezistenci a podpořit osvědčené postupy mezi širokou veřejností, zdravotnickými pracovníky a zákonodárci, aby se zabránilo dalšímu rozvoji a šíření infekcí rezistentních vůči antibiotikům.

Antimikrobiální rezistence

K antimikrobiální rezistenci dochází, když bakterie, viry, houby a paraziti odolávají účinkům léčiv. Antimikrobiální rezistence představuje jednu z největších hrozeb pro veřejné zdraví. Bakterie získávají odolnost vůči antibiotikům, stávající antibiotika ztrácejí svou účinnost a nevyvíjí se dostatek nových, která by je mohla nahradit.

Léčba běžných bakteriálních onemocnění je tak stále náročnější a mezi důsledky antibiotické rezistence patří delší hospitalizace pacientů, vyšší náklady na léčbu a zvýšená úmrtnost. Následkem antibiotické rezistence umírá v Evropské unii každoročně 33 tis. lidí.

Kromě negativního dopadu na veřejné zdraví má i ekonomický dopad – podle odhadů expertů představuje pro EU finanční zátěž ve výši 1,5 mld. EUR v podobě nákladů na zdravotní péči a sníženou produktivitu související s pracovní neschopností.

Antimikrobiální látky jsou látky, které jsou zásadními nástroji v boji proti nemocem u lidí, zvířat a rostlin a zahrnují antibiotická, antivirová, antifungální a antiprotozoální léčiva.

Hrozbu antimikrobiální rezistence na celém světě urychlilo několik faktorů – včetně nadužívání léčiv u lidí, hospodářských zvířat a zemědělství, stejně jako špatný přístup k čisté vodě a hygieně.

Nejen antibiotika, ale antimikrobiální látky

Po konzultačním setkání zúčastněných stran v květnu 2020 organizovaném tripartitními organizacemi (Organizace OSN pro výživu a zemědělství, Světová organizace pro zdraví zvířat a WHO) byl rozsah antibiotického týdne rozšířen a změnil své zaměření z „antibiotika“ na komplexnější a inkluzivnější termín „antimikrobiální látky“.

Rozšíření rozsahu kampaně na všechny antimikrobiální látky usnadní inkluzivnější globální reakci na antimikrobiální rezistenci a podpoří víceodvětvový přístup jednoho zdraví se zvýšenou angažovaností zúčastněných stran.

Výkonný výbor se rozhodl stanovit datum antibiotického týdne na 18. – 24. listopadu každý rok počínaje rokem 2020. Heslem pro rok 2020 je pro všechna odvětví „Antimikrobiální látky: zacházejte s nimi opatrně“. Tématem pro zdravotnický sektor je „Společně k ochraně antimikrobiálních látek“.

Světově od roku 2015

WHO se s touto aktivitou připojila v roce 2015 k Evropskému antibiotickému dni, který se pravidelně koná 18. listopadu. Globální akční plán pro řešení rostoucího problému rezistence na antibiotika a jiná antimikrobiální léčiva byl schválen na 88. Světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 2015.

Jedním z klíčových cílů plánu je zlepšit povědomí a porozumění antimikrobiální rezistenci prostřednictvím účinného komunikace, vzdělávání a školení.

Evropský antibiotický den

Dne 18. listopadu současně probíhá Evropský antibiotický den. Cílem této aktivity je poskytnout podporu pro národní kampaně zaměřené na uvážlivé používání antibiotik a upozornit na rizika spojená s jejich nevhodným užíváním.

Evropský antibiotický den je evropská iniciativa v oblasti zdraví, kterou koordinuje ECDC. Jejím cílem je poskytnout platformu a podporu pro vnitrostátní kampaně zaměřené na uvážlivé používání antibiotik.

Při příležitosti Evropského antibiotického dne v Evropě každoročně probíhají v týdnu kolem 18. listopadu vnitrostátní kampaně zaměřené na uvážlivé používání antibiotik. Uvážlivé používání znamená, že se antibiotika používají pouze tehdy, pokud je to nutné, a to ve správné dávce, ve správném intervalu mezi jednotlivými dávkami a po předepsanou dobu léčby.

Letos jsou, bohužel, veškeré aktivity přesunuty především na internet z důvodu celsovětové koronavirové pandemie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
18.11.2020
Čteno: 5325x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.