PLACENÝ OBSAH

Některé články na webu APATYKÁŘ® jsou zpoplatněné. Jedná se o články, v nichž se PharmDr. Martin Dočkal, odborník na farmaceutickou péči a analýzu farmaceutického trhu s více než 23letou praxí, věnuje farmaceutické péči, popisu odborných služeb či analýze trhu. V těchto článcích je téma zpracováno podrobněji a vyžadují časově náročnější odbornou přípravu a komunikaci se zahraničními kolegy.

Portál využívá pro přístup k článkům systému kreditů. Ten nejlépe zhodnocuje investovanou částku, protože umožňuje flexibilně využít přístup ke konkrétním tématům bez nutnosti obecného předplatného.

CENA PRO FYZICKÉ OSOBY BEZ IČ

Pro nepodnikající osoby nabízíme pro přístup k placenému obsahu startovací balíček 10 kreditů v ceně 1 000 Kč plus příslušná sazba DPH (platnost kreditů 1 měsíc, pouze pro lékárníky a farmaceutické asistenty se státní příslušností ČR) a dále 50 kreditů v ceně 4 000 Kč plus příslušná sazba DPH (platnost kreditů 3 měsíce), 100 kreditů v ceně 6 000 Kč plus příslušná sazba DPH (platnost kreditů 6 měsíců) a 200 kreditů v ceně 10 000 Kč plus příslušná sazba DPH (platnost 12 měsíců). Platba probíhá výhradně bezhotovostně.

CENA PRO FIRMY A INSTITUCE

Pro firemní zákazníky nabízíme pro přístup k placenému obsahu 300 kreditů v ceně 30 000 Kč plus příslušná sazba DPH (platnost 3 měsíce, přístup pouze pro jednu osobu), 1000 kreditů v ceně 50 000 Kč plus příslušná sazba DPH (platnost kreditů 6 měsíců, přístup pro více osob), 5 000 kreditů v ceně 200 000 Kč plus příslušná sazba DPH (platnost kreditů 6 měsíců, přístup pro více osob) a 10 000 kreditů v ceně 300 000 Kč plus příslušná sazba DPH (platnost kreditů 12 měsíců, přístup pro více osob). Platba probíhá výhradně bezhotovostně.

Všichni platící čtenáři mají nárok na zvýhodněné ceny analýz a přehledů trhu, které vypracovává PharmDr. Martin Dočkal. Platba probíhá výhradně bezhotovostně.

PODMÍNKY LICENCE

  1. Koupí kreditů získává čtenář licenci (majitel licence) udělenou PharmDr. Martinem Dočkalem, která slouží výhradně pro danou konkrétní osobu (nákup bez IČ), anebo zaměstnance společnosti (nákup na IČ). Portál APATYKÁŘ® využívá trasování kreditů.
  2. Ke každému zobrazení článku z placeného obsahu je využit vždy 1 kredit. Tj. při znovunačtení stránky (CMD+R, F5) či návratu k zobrazení z jiné stránky apod. je vždy započítán další kredit (např. pokud se na stránku majitel licence vrátí třikrát, jsou započítány 3 kredity).
  3. Veškerá prezentace digitálního obsahu na internetových stránkách má informativní povahu a poskytovatel není povinen uzavřít příslušnou smlouvu ohledně tohoto digitálního obsahu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  4. Každý majitel osobní licence smí současně zobrazit článek pouze z jednoho zařízení (smartphone, tablet, počítač) a na jednom daném místě. Ke kontrole je využíváno trasování přístupů. Použití licence (uplatnění kreditu zadáním do příslušného přístupového formuláře pro přečtení článku, odeslání formuláře a zobrazení článku) jinak je v rozporu s těmito podmínkami a může vést k okamžitému zrušení přístupu a propadnutí dosud neuplatněných kreditů bez náhrady, jakož i k budoucímu zamezení přístupu k placenému obsahu.
  5. Majitel příslušné licence (popř. zaměstnanci majitele licence v případě firemní licence) se zavazuje neposkytovat přístupové údaje dalším osobám a zpřístupňovat tak placený obsah osobám a společnostem, které si placený obsah nezaplatily.
  6. Majitel příslušné licence (popř. zaměstnanci majitele licence v případě firemní licence) se rovněž zavazuje nepublikovat, nešířit a neposkytovat či nezpřístupňovat texty z placené části portálu třetím osobám.
  7. V případě porušení uvedených podmínek (zejména použití licence jinou osobou, než pro kterou byla zaplacena a poskytnutí placeného obsahu třetí osobě) ztrácí okamžitě majitel licence platnost kreditů bez náhrady a možnost získat pro přístup k placenému obsahu. Majitel licence nese v případě porušení uvedených podmínek plnou odpovědnost za způsobené škody.
  8. Platnost kreditů je omezena vždy příslušným obdobím dle vybrané varianty. Pokud majitel příslušné licence kredity nevyčerpá, tyto propadají.
  9. Za vadu služby se nepovažuje, pokud digitální obsah nemůže být zobrazen nebo jinak použit na koncovém zařízení uživatele z důvodu nekompatibility s programovým vybavením koncového zařízení nebo z důvodu ukončení podpory příslušného softwarového vybavení ze strany jeho poskytovatele nebo provozovatele.
  10. Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za chybnou interpretaci informací či použití zveřejněných informací v rozporu s těmito podmínkami udělení licence.

Objednávky kreditů přijímáme přes kontaktní formulář.

VÝHODY
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Apatykář® je registrovaná ochranná známka. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®, neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.