RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Přínos a rizika užívání antioxidantů

V lidském organismu přirozeně vznikají velmi reaktivní formy molekul různých látek, které se nazývají volné radikály. Mají svou důležitou roli v mnoha procesech, například v imunitních reakcích nebo slouží jako přenašeče informací. Jejich množství však musí být regulováno. Jakmile se začnou vyskytovat v nadměrné míře, začnou oxidačními reakcemi poškozovat chemické struktury vlastního těla. Tento stav se nazývá oxidační stres. Je již známo, že oxidační stres se spolupodílí na předčasném stárnutí a vzniku mnoha chorob (ateroskleróza, srdečně-cévní onemocnění, komplikace cukrovky, rakovina a mnoho dalších).

Proti vzniku a škodlivému působení volných radikálů funguje v lidském těle celý systém látek, které souhrnně nazýváme antioxidanty. Jedná se jednak o látky tělu vlastní, ale i o látky, které musíme přijímat potravou - hlavně vitamíny A, C a E a ionty zinku, selenu a mědi. Hovoří se i o různých přírodních látkách, které sice nejsou nezbytné, přesto však byl prokázán jejich příznivý účinek. Všeobecně je uznáván vliv látek zvaných flavonoidy, které se vyskytují v rostlinách a rostlinných produktech, konkrétně například v čaji, červeném víně (flavonoidy pocházejí ze semen a lupek hroznů), jablcích, cibuli, v česneku či kůře francouzských borovic a v mnoha dalších. U lidí, jejichž strava zahrnuje velký podíl ovoce a zeleniny, kteří pijí čaj nebo kteří v rozumné míře (cca 2 dl denně) konzumují červené víno, byl pozorován nižší výskyt srdečně-cévních onemocnění. Uvažuje se i o preventivním působení proti vzniku rakoviny.

Protože je naše strava z mnoha důvodů často ochuzena o důležité vitamíny a stopové prvky, je doporučováno jejich doplňování pomocí komerčně dostupných potravních doplňků, které lze zakoupit v lékárnách. Laik se mnohdy domnívá, že čím více jich bude užívat, tím lépe. Opak je však pravdou. Mezi antioxidanty a volnými radikály můsí být v těle ustavena rovnováha. Mnohé antioxidanty přijímané v nadměrném množství působí jako jedy. Jde hlavně o stopové prvky (měď, selen, zinek...), ale ani vitamíny nejsou zcela neškodné, i když se mohou přijímat v mnohem vyšších dávkách. Vitamín A se snadno hromadí a působí pak různé zdravotní obtíže, škodlivý je jeho nadměrný příjem těhotnou matkou na vyvíjející se plod. Proto je vhodnější přijímání provitamínu A beta-karotenu, který je téměř neškodný a ze kterého si organismus sám vytvoří potřebné množství vitamínu A.

Vitamíny C a E jsou považovány za neškodné a mnohdy se doporučuje jejich vysoké dávkování. Zapomíná se však na to, že za určitých okolností se antioxidant sám stává oxidantem. Aby plnil vitamín E svou funkci ochrany tuků před oxidací, je zapotřebí dostatečné množství vitamínu C na jeho regeneraci po reakci s volným radikálem. Jinak zde z něj zůstává další volný radikál (tokoferylový), který rovněž může škodit. Bylo například zjištěno, že v kůži s velkým obsahem vitamínu E, např. po ošetření některými kosmetickými přípravky, vzniká po ozáření sluncem velké množství tokoferylového volného radikálu. Proto by měl být ještě dalším výzkumem zhodnocen význam a použití takových přípravků. Současné doporučení odborníků je přijímat maximálmě 200 mg vitamínu E denně zároveň s vitamínem C.

Vitamín C je považován za dosti bezpečný i ve vysokých dávkách. O přínosu a rizicích takových dávek však nemají odborníci jednotné mínění. Je například známo, že vitamín C reaguje se železem, za vniku volných radikálů, přesto existují přípravky, které tyto dvě látky kombinují (vitamín C zlepšuje vstřebání železa ve střevech). Vysoké dávky vitamínu C v organismu uvolňují železo z chemických vazeb na bílkoviny, kde je bezpečně uloženo. Uvolněné železo pak silně katalyzuje vznik peroxidů, které jsou silnými oxidanty. Doporučený příjem vitamínu C by neměl být vyšší než 1000 mg denně.

Tento článek chtěl upozornit na to, že nadměrný přísun látek, které mají v rozumné míře příznivý vliv na organismus, může být škodlivý. Proto doporučujeme nepodléhat neuváženě tlaku reklamy a raději užívat přípravky, které obsahují antioxidanty v optimální a vyvážené kombinaci, a dodržovat dávkování doporučené výrobcem.

Poznámka: Článek není dále aktualizován.

08.11.2004
Čteno: 6907x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.