RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Bolesti hlavy

Obecné příčiny bolestí hlavy

Bolestmi hlavy trpí mnoho lidí. Tyto bolesti mají různé příčiny. Při léčbě bolestí hlavy bychom se nejprve měli zaměřit právě na odstranění jejich příčin a teprve v druhé řadě sahat po léčivých přípravcích.

Příčinou může být únava, kouření, konzumace alkoholu, nedostatečný přísun tekutin (nezapomínejme, že bychom měli vypít 2 až 3 litry tekutin za den), může jít o doprovodný jev při nachlazení. Zejména trvají-li obtíže delší dobu, může jít o projev závažnějšího onemocnění. V takovém případě by se měl pacient obrátit na lékaře.

Migréna

Zvláštním typem bolesti hlavy je migréna. Toto onemocnění se vyznačuje různě častými záchvaty kruté bolesti hlavy, které mívají i různou dobu trvání. Při záchvatu se obvykle objevuje nevolnost a zvracení, poruchy vidění a podobně. Nemocný v takovém případě vyhledává klid a tmavé prostředí. Úlevu často přinese spánek. Záchvat může být vyvolán vlivy, které byly uvedeny výše. U žen pak může vznik bolestí souviset s kolísáním hormonálních hladin během menstruačního cyklu. Nemocný často pozná nastupující záchvat podle varovných příznaků, které nazýváme aura. Ta se však nemusí vyskytovat vždy.

Obecné zásady podávání analgetik

V tomto článku se chceme věnovat léčivým přípravkům na tlumení náhle vzniklé bolesti hlavy, které lze v lékárně zakoupit bez lékařského předpisu. Zásadou by mělo být, že takovéto přípravky se neužívají příliš často z důvodu postupného snížení jejich účinnosti a nutnosti zvyšování dávek, což vede k vyššímu výskytu nežádoucích účinků.

U dále zmiňovaných látek navíc dochází k tzv. stropovému efektu, což znamená, že při překročení jisté dávky se již účinek analgetický (=proti bolesti) dále nezvyšuje. Rovněž je vhodné přípravky střídat. Přednost dáváme přípravkům jednosložkovým, ke kombinovaným přistupujeme v případě neúčinnosti jednosložkových. Při migréně je důležité včasné podání. Pokud je léčivý přípravek užit už při prvních varovných příznacích, nemusí k záchvatu vůbec dojít.

Obecně platí, že nástup účinku je mnohem rychlejší, užijeme-li rozpustnou lékovou formu (šumivé tablety, sáčky apod.). To je významné zejména u záchvatu migrény. Látky dále uváděné v různé míře jednak tlumí bolest, ale zároveň se v praxi používají i proti horečce nebo v revmatologii.

Kyselina acetylsalicylová

Klasická a sto let již hojně užívaná a vyzkoušená účinná látka. Nevýhodou může být dráždění žaludku a snížení krevní srážlivosti. Nedoporučuje se podávat dětem do 12 let.

Odvozenou látkou s nižší dráždivostí žaludku je lysin-acetylsalicylát. Tato látka byla obsažena i v silně účinném přípravku proti migréně v kombinaci s metoklopramidem, který upravuje pohyby žaludku a působí mimo jiné proti zvracení. Bohužel, na našem trhu již přípravky nejsou dostupné.

Paracetamol

Další osvědčenou látkou je paracetamol. Minimálně dráždí žaludek, nesnižuje krevní srážlivost a mohou ho užívat i děti. Nebezpečí však spočívá ve vážném poškození jater při předávkování nebo v kombinaci s alkoholem. Osoby s onemocněním jater ho se souhlasem lékaře mohou užívat, pokud se drží doporučeného dávkování.

Ostatní látky

Často se osvědčují i některé látky ze skupiny protirevmatických léčiv. Účinné jsou například při bolestech hlavy souvisejících s menstruačním cyklem. Mají podobné účinky jako kyselina acetylsalicylová, dráždivost žaludku je však nižší. Volně prodejné přípravky obsahují ibuprofen a naproxen.

K zesílení účinku se v přípravcích často používá kofein, který zlepšuje rozpustnost a vstřebání účinných látek. Na druhou stranu však brání spánku, který může přinést úlevu od bolesti.

Poznámka závěrem

Pacienti trpící těžšími formami migrény by se však měli svěřit do rukou specialisty-neurologa. Lékař může předepsat i mnohem silnější léčivé přípravky proti bolesti, případně i přípravky působící preventivně. Tyto však nejsou volně prodejné a nebudeme se zde jimi zabývat. K přípravkům uvedeným výše v článku jen podotýkáme, že jejich účinnost je velmi individuální a je potřeba vyzkoušet, který danému pacientovi nejlépe vyhovuje.

29.08.2002
Čteno: 15764x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.