RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Deprese a úzkostné stavy

S příchodem sychravého podzimního počasí se pravidelně zvyšuje počet pacientů, kteří si v lékárnách vyzvedávají léčivé přípravky proti depresi a stavům úzkosti. Na úvod tohoto tématu si nejprve definujme, o co se vlastně jedná.

Co je to deprese

Deprese patří mezi poruchy nálady. Jedná se o patologický smutek, kdy nemocný má pokleslou náladu, ztrácí schopnost prožívat radost, je pesimistický, svaluje vinu za všechno zlé na sebe, prožívá pocity beznaděje, není schopen se rozhodovat a trpí často nespavostí a poruchou chuti k jídlu.

Nebezpečí deprese spočívá v bezprostředním ohrožení života pacienta sebevraždou! Intelektuální výkonnost depresivních pacientů je snížena. Asi polovina postižených si stěžuje na pocity napětí a úzkosti, často mívají neadekvátní strach o své zdraví, blízké a majetek. Dispozici k depresi má asi 10% populace, u mnoha z těchto lidí přichází deprese opakovaně.

Sklon k depresi je asi vrozený, k jejímu vyvolání však mohou přispívat i vnější okolnosti. Je například známo, že nejvíce lidí trpí depresí v polárních oblastech v době nedostatku slunečního svitu během zimního období. Dnes víme, že při depresi se na určitých nervových zakončeních v mozku nedostává jistých látek (noradrenalin, serotonin aj.), které přenášejí nervové vzruchy mezi buňkami. Toto je tedy místo, kde působí používané léčivé přípravky proti depresi.

Ačkoliv léčba deprese patří převážně do péče specializovaného lékaře - psychiatra, většina postižených se obrací na svého praktického lékaře. Obvykle si stěžují na únavu a vyčerpanost, mnohdy popisují různé zdravotní obtíže, které však nebývají tak závažné, jak sami popisují (hypochondrie). Téměř nikdy si naopak nestěžují na smutnou náladu, která je pravou podstatou jejich stavu.

Existuje též tzv. maniodepresivní psychóza, kdy se deprese střídá s euforií. Euforie je povznesená, mnohdy až přehnaně dobrá nálada (vzniká též jako doprovodný příznak jiných onemocnění, je též navozována některými omamnými látkami, např. opiáty). Při euforii, na rozdíl od deprese, si nemocní často počínají velmi lehkovážně. Střídání fází deprese a euforie (mánie) je dáno vnitřními pochody v mozku nemocného a zpravidla nijak nesouvisí s vnějšími okolnostmi.

Úzkost, napětí a strach provázejí v určitých situacích přirozeně každého z nás. Tyto pocity doprovázejí těžké životní situace a mnohdy různá onemocnění včetně deprese. Tzv. úzkostné poruchy (jednotlivé typy jako např. generalizovanou úzkostnou poruchu, panickou úzkostnou poruchu, sociální fobii apod. zde rozebírat nebudeme) jsou velmi časté a silně obtěžují pacienta nadměrnou a často neracionální úzkostí a strachem. Za určitých situací mu dokonce brání v normálním zařazení do běžného života.

V léčbě úzkostných poruch je na prvním místě psychoterapie. K léčbě léčivými přípravky se přistupuje teprve tehdy, když úzkost snižuje výrazně kvalitu života nemocného a vede k tělesným příznakům (bušení srdce, průjem, pocení atd.).

Čím se deprese a úzkostné stavy léčí

Léčiv proti depresi (antidepresiva) a úzkosti (anxiolytika) existuje celá řada. Nebudeme je zde vyjmenovávat, jejich výběr záleží na lékaři, většinou jsou vázány na lékařský předpis. Zde si jen stručně charakterizujeme jednotlivé skupiny s poukázáním na některé praktické záležitosti.

Antidepresiva dělíme zhruba do dvou velkých skupin. Obě odlišným mechanismem zvyšují množství přenašečů nervových vzruchů v mozku.

První, častěji používanou skupinou jsou tricyklická antidepresiva. Zlepšují stavy nálady a snižují panickou úzkost. Zároveň účinkují i proti bolesti. Je třeba upozornit na to, že jejich účinek nastupuje pozvolna, zhruba za 2 - 3 týdny. Proto musí lékař dohlédnout na to, aby nemocný nepřestal tyto léčivé přípravky užívat již po několika dnech, protože by se domníval, že neúčinkují, a tudíž nemá jejich užívání smysl.

Je též třeba dodržovat užívání v určitou denní dobu, neboť některé látky povzbuzují a působí nespavost (užívají se ráno), jiné naopak tlumí a usnadňují usínání (užívají se proto večer).

Druhou skupinou jsou thymoeretika. Na rozdíl od předchozí skupiny mají rychlejší a razantnější nástup účinku. Zejména dříve používané látky však mají více nežádoucích účinků. Vhodné jsou u starých lidí (údajně též zpomalují stárnutí) a pacientů, u nichž nezabrala tricyklická antidepresiva. U většiny preparátů se během léčby nesmí konzumovat potraviny, obsahující látku tyramin (aromatické sýry Niva, Rocquefort, Camembert, Stiltonův sýr, pivo, banány, zvěřina, kuřecí játra, větší množství smetany), neboť tato kombinace nebezpečně zvyšuje krevní tlak, což může vést až ke smrti. Ze stejného důvodu se je nebezpečná i kombinace s tricyklickými antidepresivy.

Anxiolytika jsou léčiva proti patologickému strachu a úzkosti. Používají se jako doplňková léčba k psychoterapii a nemají se podávat dlouhodobě, jinak obvykle dochází ke vzniku závislosti. Většina z nich má tlumivé a uklidňující účinky, proto je během léčby zakázáno pít alkohol.

Co je možné zakoupit bez lékařského předpisu

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) je tradiční léčivou rostlinou. Používá se kvetoucí nať, která obsahuje hlavní účinnou látku hypericin. Klinickými studiemi byl prokázán zklidňující a antidepresivní účinek (působí podobně jako thymoeretika). Lze užívat u lehčích depresí, účinek se dostavuje asi do 14 dnů. Bez porady s lékařem však doba užívání nemá trvat déle než 6 týdnů.

Kromě deprese a úzkosti se třezalka používá i při poruchách žlučníku a zažívání, migrénách a nervové vyčerpanosti, má též účinky protizánětlivé a dezinfekční. Zevně se používá k hojení ran a vředů, na hemoroidy, omrzliny i popáleniny.

Používání třezalky však není zcela bez rizika (viz Malé glosování k fytoterapii...). Menší děti tuto drogu často nesnášejí a trpí nevolností a zvracením.

Kromě toho při vnějším i vnitřním užití zcitlivuje kůži a oční sítnici na světlo (viz Fototoxické a fotosensibilizující léčivé přípravky), což může vést až k poškození kůže a zraku slunečním zářením. Zároveň také brzdí odbourávání některých léčiv v organismu, což vede k rozvoji toxických nežádoucích účinků.

Proto se před použitím třezalky poraďte s lékařem nebo lékárníkem o vhodnosti kombinace s léčivými přípravky, které užíváte. Třezalka je dostupná jako součást různých čajových směsí. Moderně se též požívá standardizovaný extrakt ve formě tablet. Volně prodejné jsou různé doplňky stravy.

Guajfenezin je mírně působící léčivo proti depresi, úzkosti, strachu a neklidu. Kromě toho ulehčuje odkašlávání a uvolňuje svalové křeče, používá se při bolesti zad. Jedná se o látku takřka netoxickou. Při užívání je třeba hlavně počítat s útlumem a sníženou pozorností.

16.10.2005
Čteno: 57884x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.