RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Nebezpečí, které nebolí aneb Jak žít s hypertenzí

Často slýcháme o vysokém krevním tlaku. V tomto článku si vysvětlíme, oč se jedná, v čem spočívá jeho nebezpečí a co dělat, pokud nám lékař sdělil, že máme vysoký krevní tlak.

Co je to krevní tlak

Krevní tlak je tlak, jímž krev působí na stěnu cév. Jeho hodnota neustále kolísá mezi dvěma mezními hodnotami. Nejvyšší hodnoty dosahuje v okamžiku maximálního stahu srdce (systole). Tato hodnota se nazývá systolický tlak. Nejnižší hodnoty pak dosahuje při ochabnutí srdečního svalu (diastole). Tato hodnota se nazývá diastolický tlak.

Hodnota krevního tlaku je závislá na momentálním stavu lidského organismu. V klidu je tlak nižší než při fyzické námaze nebo rozrušení. Tlak se sice oficiálně měří v zákonných jednotkách pascalech, avšak v medicíně se častěji udává krevní tlak v tradičních jednotkách - milimetrech výšky vytlačeného sloupce rtuti (mm Hg) klasického rtuťového tlakoměru. Vždy se udává hodnota systolického i diastolického tlaku v uvedeném pořadí, např. 120/80. Uvedený příklad je normální klidovou hodnotou krevního tlaku mladého zdravého jedince. U starších osob se za uspokojivou považuje hodnota 130/90.

Hypertenze

Častým onemocněním, které se vyskytuje převážně ve vyšším věku, je vysoký krevní tlak (hypertenze). O vysokém krevním tlaku hovoříme tehdy, jsou-li v klidu jeho naměřené hodnoty vyšší než 130/90. Podle velikosti hodnot pak rozlišujeme 3 stadia závažnosti, čím vyšší, tím závažnější. Větší váha se přisuzuje hodnotě diastolického tlaku (druhá, nižší hodnota).

Trvale zvýšený krevní tlak poškozuje různé orgány - cévní stěnu, srdce, ledviny, sítnici oka. V důsledku poškození cév vázne výživa různých orgánů, čímž roste nebezpečí jejich selhání. Při hypertenzi se urychluje rozvoj aterosklerózy a zvyšuje riziko cévních příhod, jako je infarkt myokardu nebo mozková mrtvice.

Zvýšenému riziku jsou vystaveny osoby, které zároveň kouří, trpí cukrovkou, mají vysoké hladiny krevních tuků a cholesterolu nebo ti, v jejichž rodině se takovéto onemocnění vyskytlo. Vysoký krevní tlak zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu následkem vážného poškození životně důležitých orgánů.

Onemocnění je záludné v tom, že postižení o něm často nevědí a cítí se zdraví, neboť problémy se obvykle dostavují až po delší době, kdy již došlo k poškození tělesných orgánů. Pouze někdy se vyskytují potíže jako závratě, bolesti hlavy, hučení v uších či krvácení z nosu. Proto jsou velmi důležitá pravidelná preventivní měření krevního tlaku, aby mohla být včas zahájena léčba.

Příčiny vysokého krevního tlaku

Příčina vysokého krevního tlaku spočívá v poruše regulačních mechanismů a není obvykle známa, předpokládá se genetická dispozice pacienta. Méně často je způsoben jiným onemocněním, nejčastěji onemocněním ledvin nebo hormonální poruchou. Tlak mohou zvyšovat i některé léčivé přípravky - kortikoidy, estrogeny (hormonální substituční léčba, hormonální antikoncepce), nesteroidní antirevmatika, některá antidepresiva a jiné. Dalšími faktory, které zvyšují krevní tlak, jsou nadváha, stres, kouření, velká konzumace alkoholu, nadměrný příjem sodíku potravou (solení). Kofein přechodně též zvyšuje krevní tlak, za rizikové se však považuje pouze pití většího množství kávy denně. Prospěšná je naopak konzumace ovoce a zeleniny, přiměřená tělesná aktivita a pravidelný odpočinek.

Pokud lékař zjistil, že trpíte vysokým krevním tlakem, je třeba kromě nezbytného dodržování zásad zdravé životosprávy také zahájit účinnou léčbu léčivými přípravky. Jejich paleta je široká a výběr konkrétního preparátu je úkol pro lékaře. Nebudeme je na tomto místě rozebírat. Cílem léčby je snížení krevního tlaku na hodnotu 130/90 nebo nižší. Pro jeho dosažení je nutné správné a pravidelné užívání předepsaných preparátů dle pokynů lékaře a výrobce.

Mnozí nemocní se mylně domnívají, že po snížení tlaku na optimální hodnotu jsou vyléčeni a mohou přestat s užíváním. To je však chyba! Léčivé přípravky totiž neodstraňují příčinu onemocnění, která i nadále trvá, ale zasahují do regulace krevního tlaku. Léčba je zpravidla doživotní. Po vysazení léčiv se krevní tlak opět zvyšuje.

Jak si správně změřit krevní tlak

Při léčbě je nutná pravidelná kontrola krevního tlaku (aspoň 1x za dva měsíce). Zejména u osob s kolísajícím tlakem, s vážnějším onemocněním srdce nebo po prodělané cévní příhodě je třeba měřit častěji, často i několikrát denně. Takovým pacientům lékaři často doporučují zakoupení vlastního přístroje na měření tlaku v lékárně nebo prodejně zdravotní techniky.

Přístroje na měření tlaku se nazývají tonometry (tlakoměry). Jsou dvojího typu. Lékaři pro svou praxi často upřednostňují klasické rtuťové tonometry. Pro laické použití se však z důvodu snazší obsluhy doporučují přesné digitální přístroje. Každý tonometr se skládá z nafukovací manžety, která je hadičkou spojena s vlastním měřicím zařízením. Manžeta se před měřením navléká buď na paži, nebo na zápěstí. Obecně se doporučuje měření na paži, neboť u osob nad 50 let nemusí být z důvodu aterosklerotických změn tepen měření na zápěstí přesné (naměřené hodnoty nižší oproti skutečným). Vlastní měření probíhá při postupném vypouštění vzduchu z nafouknuté manžety.

Pro správné změření tlaku je třeba dbát několika důležitých zásad:

Shrnutí na závěr

  1. Kontrolujte pravidelně svůj krevní tlak.
  2. Dodržujte doporučení lékaře, pravidelně užívejte předepsané léky.
  3. Snažte se o dosažení normální tělesné hmotnosti.
  4. Přestaňte kouřit.
  5. Omezte pití alkoholu.
  6. Omezte solení, sůl nahrazujte kořením.
  7. Jezte dostatek zeleniny a ovoce.
  8. Používejte rostlinné tuky a hodnotné oleje.
  9. Dopřejte svému tělu pravidelný pohyb.
  10. Pravidelně odpočívejte a relaxujte.
10.01.2005
Čteno: 13264x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.