RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Myslíte na očkování proti chřipce?

Obecný přehled

Každoročně v zimních měsících přichází epidemie chřipky. Lidově se jako "chřipka" označuje jakékoliv nachlazení virového původu.

Na rozdíl od běžného nachlazení se však skutečná chřipka vyznačuje mnohem závažnějším průběhem. Nástup příznaků je rychlý a náhlý (častá věta, kterou v lékárně slýcháme: "Potřebuji něco na začínající chřipku," je z odborného hlediska protimluv. Signalizuje, že se nejspíše o chřipku nejedná.). Dostavují se vysoké horečky, bolesti svalů a kloubů.

Vzhledem k tomu, že dosud v podstatě neexistují dostatečně spolehlivé a účinné léčivé přípravky působící přímo na virového původce onemocnění, je lidský organismus více méně odkázán na vlastní obranyschopnost a k vypořádání s onemocněním mu musí stačit klid na lůžku. Jinak zdravý jedinec je schopen se uzdravit během asi jednoho týdne.

Velké zdravotní riziko však představuje chřipka pro osoby, které trpí jiným onemocněním - onemocnění srdce, průdušek, plic a ledvin, cukrovka - může u nich dojít ke zkomplikování základního onemocnění, v těžkých případech až s následkem smrti. Ohroženy jsou též osoby se sníženou imunitou a po prodělané léčbě cytostatiky nebo imunosupresivy. Vyššímu riziku jsou též vystaveny malé děti a osoby nad 65 let.

Jak se chránit

Nejlepší obranou proti chřipce je samozřejmě prevence. Účinným opatřením je vyhýbání se uzavřeným prostorům, kde se nachází velké množství lidí (dopravní prostředky, čekárny, školy a podobně) a kde snadno dochází k přenosu infekce. Toto však není často z pochopitelných důvodů možné.

Jinou dosti účinnou možností prevence je očkování. Očkování je až na určité výjimky (alergie na očkovací látku, horečnaté onemocnění) vhodné téměř pro každého, zejména pak pro rizikové skupiny osob uvedené výše.

K očkování proti chřipce se používají tzv. štěpené a subjednotkové očkovací látky vyrobené z usmrcených virů chřipky (jednotlivé preparáty se neliší účinností, subjednotkové vakcíny se vyznačují lepší snášenlivostí než štěpené).

Protože tyto viry jsou značně proměnlivé, je třeba každý rok připravovat vakcínu z virových kmenů, u kterých se očekává, že v nadcházející sezóně způsobí epidemii chřipky. Ochrana proti chřipce pak přetrvává po dobu 6 až 12 měsíců od provedení očkování. Z tohoto důvodu je potřeba každý rok provádět přeočkování.

Vzhledem k tomu, že trvá 2 až 3 týdny, než si tělo vytvoří dostatečné množství protilátek, je potřeba očkovat v dostatečném předstihu před očekávaným vypuknutím epidemie, tedy nejlépe v období od října do prosince. Pokud se organismus setká s virem chřipky krátce po provedení očkování (než se vytvoří dostatečné množství protilátek, může dojít k urychlení nástupu a zesílení příznaků nemoci).

Poznámka závěrem

Je třeba upozornit, že očkování chrání dosti spolehlivě proti chřipce, nikoliv však proti virovému nachlazení jiného původu, které bývá s chřipkou často zaměňováno. Pokud se však chcete vyhnout nepříjemnému onemocnění, které může v případě komplikací zanechat závažné následky, zvažte možnost preventivního očkování a poraďte se o tom se svým lékařem.

Vakcíny jsou dostupné v lékárnách na lékařský předpis. Z různých důvodů se někteří pacienti, ale i lékaři mylně domnívají, že je lze zakoupit i bez receptu, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není. S výjimkou vybraných rizikových skupin si očkování hradí pacient sám.

Zdroj informací:
AISLP
firemní dokumentace k očkovacím látkám
07.09.2005
Čteno: 11897x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.