RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Inkontinence a co dál?

Mnozí lidé, hlavně starší, trpí nepříjemným problémem, že nedobrovolně ztrácejí moč. Jde o slabost močového měchýře neboli inkontinenci. Podle současných odhadů žije v České republice asi 5% lidí postižených tímto problémem a vyžadujících stálou terapii a ošetřování.

Inkontinence moči může velice neblahým způsobem ovlivnit život postiženého. Strach z trapných situací a stud vedou často k tomu, že postižený se stáhne do ústraní. Následkem je pak izolace, pocit osamocení až deprese. Bohužel v naší společnosti přetrvává stav o těchto problémech nemluvit, stud dokonce někdy brání svěřit se svému lékaři. Přitom inkontinence již dávno není osudem, se kterým by se musel člověk smířit. Existují účinné terapeutické metody, které mohou situaci postiženého výrazně zlepšit. Pomoc je však možná pouze při spolupráci nemocného, přičemž platí, že čím dříve se s léčbou začne, tím lepší jsou vyhlídky na úspěch.

Jak k inkontinenci dochází

Naplnění močového měchýře močí vyvolává nucení na moč. Funguje-li vše normálně, předá se tato informace přes speciální nervové centrum ve spodní míše do odpovídajících center v mozku, díky nimž může být vědomě rozhodnuto o vyprázdnění močového měchýře. Následně pak, je-li čas a místo vhodné, vyjde rozkaz k jeho vyprázdnění - měchýř se stáhne (kontrahuje), systém svěračů povolí a moč může odtékat.

Z tohoto zjednodušeného popisu vidíme, že tento proces je náchylný k poruchám. K nekontrolovanému úniku moči může dojít např. když systém svěračů již nedisponuje dostatečnou uzavírací silou, jestliže měchýř kontrahuje přiliš silně nebo naopak vůbec či je-li částečně nebo zcela rušeno předávání nervových impulsů mezi močovým měchýřem, míchou a mozkem. Všechny tyto poruchy mohou být vyvolány nejrůznějšími příčinami např. infekcí močových cest, oslabením svalstva pánevního dna, zvětšením prostaty, degenerativními změnami v mozku, poruchami látkové výměny, poraněním míchy, účinky léků apod. Inkontinence je tedy příznakem nějaké nemoci a tu je nutno diagnostikovat a léčit.

Stresová inkontinence

Při tomto typu inkontinence je snížena uzavírací síla systému svěračů u ústí močové trubice. V důsledku toho se může každá prudká tělesná zátěž (stres), jako např. kýchnutí, kašel, smích či prudký tělesný pohyb stát momentem, který vyvolá nechtěný únik moči. Zeslabení systému svěračů je ve většině případů způsobeno tlakovým poškozením při porodu, snížením prokrvování zapříčiněným hormonálním nedostatkem v klimakteriu či obecně svalovou atrofií ve stáří. Proto jsou tímto typem inkontinence postiženy téměř výlučně ženy. Na základě diagnosy pak lékař doporučí formu terapie.

Nutkavá inkontinece

Charakteristické je naléhavé nucení na moč, které dává postiženému velmi málo času na to, aby se dostal na toaletu a tím vede k nedobrovolné ztrátě moči. Dělí se na motorickou (= nadměrná vzruchovost svalstva stěn močového měchýře, který se vyprazdňuje častěji i při nižším stupni naplnění. Je to dáno zesílenými impulsy vyvolané psychicky stresovými situacemi nebo nedostatečným tlumením vzruchů zapříčiněným degenerativním onemocněním CNS.) nebo senzorickou (= způsobená často infekcí močových cest či kamínky a nádory v močovém měchýři, kdy nucené nutkání na moč vzniká jednoduše řečeno následkem chorobně podmíněných vzruchů sliznice močového měchýře). Při této formě inkontinence je nutno nejprve vyloučit tělesné nemoci, až pak je možno nasadit léčivé přípravky.

Inkontinence z přetékání

Příčinou je ve většině případů zúžení močové trubice, např. kvůli podmíněnému zvětšování prostaty. Proto se vyskytuje tato forma převážně u mužů. Zablokováním močové trubice se moč nahromadí v močovém měchýři a pozvolna přetahuje svalovinu jeho stěn. Vnitřní tlak vzniklý v důsledku velkého množství moči nakonec překoná zúžení a po kapkách začne moč unikat. Léčba je především operativní odstranění prostaty nebo medikamentózně. Někdy k této formě inkontinence může dojít také u žen, kdy vinou nedostatečnosti svalů močového měchýře a následné nedostatečné schopnosti jeho kontrakce k pasivnímu přetažení močového měchýře a k úniku moči po kapkách. Může to vzniknout např. po některých léčivech, poruše látkové výměny či v důsledku psychogenních příčin.

Smíšené formy inkontinence ve stáří

Jelikož je inkontinence moči způsobována nejrůznějšími základními nemocemi, může se vyskytovat v každém věku. Přesto je to ale především nemoc stáří. Staří lidé většinou trpí několika nemocemi najednou, proto zde existuje několik příčin, které inkontinenci způsobují. Tu mohou zesílit či způsobit i účinky některých léčivých přípravků, kterých je užíváno zpravidla více najednou. Velkou roli hraje také psychický stav pacienta. Následkem těchto vlivů dochází k tzv. smíšeným formám inkontinence.

Co dělat

Největší chybou pacientů je, že se o svých problémech s inkontinencí stydí mluvit se svým ošetřujícím lékařem. Ten navíc z Vašeho chorobopisu nejlépe pozná, zda se u Vás vyskytuje jiné urologické či gynekologické onemocnění, byl-li proveden nějaký operativní zákrok nebo vyskytují-li se nějaké neurologicky nebo látkovou výměnou podmíněné poruchy. Pacient by se měl před návštěvou lékaře připravit na zodpovězení několika otázek, které jsou nutné ke zjištění o jakou formu inkontinence se jedná (např. při jakých příležitostech k úniku moči dochází, jak často k němu dochází, jakým způsobem moč uniká, je močení ztíženo ad.). Nezbytná mohou být také doplňující vyšetření gynekologa, neurologa či urologa.

Pro inkontinentní pacienty je k dispozici velké portfolio pomůcek a přípravků různých firem, které zabezpečují spolehlivé a nenápadné jímání moči a výrazně tak pomáhají ke zkvalitnění života takto postižených. U chronicky nemocných lidí upoutaných na lůžko je dalším důležitým cílem také zabránění poškození pokožky, které způsobují látky vzniklé rozkladem moči. Proto jsou na výrobky pro inkontinentí kladeny v tomto směru ty nejvyšší nároky. Existují v různých formách (vložné pleny, kalhotky) a velikostech, s jejichž výběrem Vám ochotně poradí v každé lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb.

Závěr

Jestliže u sebe rozpoznáte nějakou z forem inkontinence, promluvte si se svým ošetřujícím lékařem. Ten by Vám měl nejlépe poradit v dalším postupu příp. Vám vystavit poukaz na některé z inkontinentních pomůcek. Většina z těchto pomůcek je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

27.08.2006
Čteno: 14641x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.