RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Přestaňte kouřit

Velmi rozšířeným a stále módním zlozvykem je kouření. O tom, že z dlouhodobého hlediska působí vážné škody na zdraví kuřáků aktivních i pasivních, dnes snad již nikdo nepochybuje. Velká většina kuřáků, kteří se pokusili, mnohdy opakovaně, přestat kouřit, potvrdí, že jde o velmi náročnou záležitost. Návyk na kouření tabáku má dvě složky.

Tou první je složka psychická. Představuje jakýsi rituál, pomocí kterého kuřák řeší různé situace. Chybějící cigareta pak nutí kuřáka zaměstnávat své tělo jiným způsobem. Pomocí silné vůle a náhradních činností lze však tyto abstinenční příznaky poměrně snadno překonat, o čemž svědčí malé procento kuřáků, kteří snadno přestali kouřit v okamžiku, kdy se rozhodli přestat. Měli totiž štěstí, že se u nich nerozvinula závislost fyzická.

Tabákový kouř mimo jiné obsahuje alkaloid nikotin, který se z něj snadno vstřebává na sliznicích úst a dýchacích cest do krve a účinně působí na nervová zakončení. Organismus se tomuto působení rychle přizpůsobuje. Jakmile pak chemický stimul přestane působit, projeví se jeho chybění velmi nepříjemnými stavy - nezvladatenou touhou po cigaretě, nervozitou, nesoustředěností, hladem, často i depresí, zácpou a zvyšováním tělesné hmotnosti. Tyto stavy pak donutí mnoho kuřáků opět začít kouřit.

Abyste mohli úspěšně přestat kouřit, je třeba:

1. mít dostatečně silný důvod, proč přestat,
2. najít dostatečnou podporu v okolí,
3. překonat psychickou závislost, najít si náhradní činnost pro situace, kdy obvykle kouříte - například vypití sklenice s vodou, dechové cvičení, namočení rukou, žvýkání žvýkaček či cucání bonbónů (raději bez cukru) a podobně,
4. překonat fyzickou závislost na nikotinu, což je nejotížnější. K tomu vám mají napomoci přípravky, o kterých bude článek dále pojednávat.

Prostředky napomáhající odvykání kouření

Je samozřejmě vhodné navštěvovat kurzy, kde lze s odbornou pomocí zbavit se svého návyku. V lékárnách jsou pak k dispozici volně prodejné přípravky, které mají za úkol zmírňovat abstinenční příznaky náhradním přísunem nikotinu. V ČR jsou na trhu ve formě žvýkaček, transdermálních náplastí a inhalátorů. Je třeba upozornit, že v den zahájení pomocné terapie těmito prostředky se musí zcela přestat kouřit, aby nedošlo k předávkování nikotinem. Terapie nikotinem trvá zhruba 3 měsíce za postupného snižování dávek.

Žvýkačky existují v silách 2 a 4 mg. Doporučuje se začít čtyřmiligramovými (nejvyšší dávka je 15 žvýkaček denně) a postupně přejít za 3-4 týdny na dvoumiligramové. Žvýkačky se mají žvýkat pomalu a přerušovaně po dobu asi 30 minut. Po 5-8 skousnutích má následovat asi půlminutová přestávka. Během žvýkaní se nemá jíst a pít, nikotin se jako slabá chemická base snadno vstřebá ústní sliznicí, nikoliv však v kyselém prostředí žaludku.

Jinou formou náhrady nikotinu jsou transdermální náplasti, které se ráno nalepí na suchou, nemastnou a neochlupenou pokožku. Po dobu 16 nebo 24 hodin se z náplasti v rovnoměrných dávkách uvolňuje nikotin a přes kůži se vstřebává do krve. U značky Nicorette se večer po uplynutí 16 hodin náplast odstraní. Náplasti Nicotinell TTS a Niquitin CQ se nechávají působit celých 24 hodin. Oba způsoby aplikace jsou z hlediska účinnosti srovnatelné. Při 24-hodinové aplikaci se mohou na začátku léčby objevit rušivé sny (aktivní kuřák během spánku žádný nikotin nedostává).

Pokud jde o možné nežádoucí účinky náhradního přísunu nikotinu, jsou rozhodně mnohem méně škodlivé než vdechování kouře, který obsahuje 4-5 tisíc cizorodých látek, z nichž mnohé poškozují zdraví mnohem více než samotný nikotin. Je také třeba zdůraznit, že nikotinové přípravky samy o sobě nejsou lékem na kouření, pouze významně zvyšují šance přestat kouřit zmírněním projevů fyzické závislosti. K úspěšnému zvládnutí odvykání je potřeba dodržet všechny zásady uvedené výše.

Poznámka: Článek není dále aktualizován.

Zdroje informací:
1. Farmakoterapeutické informace 3/2001 (příloha Věstníku SÚKL)
2. Remedia compendium, 3. vydání, 1999 (nakl. Panax Praha)
29.05.2005
Čteno: 9607x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.