RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

O vitamínových přípravcích aneb podle čeho vybírat

V lékárnách, ale i mimo lékárny lze v současnosti zakoupit mnoho vitamínových přípravků od nejrůznějších firem. Pro potenciálního kupujícího není snadné vybrat si vhodný přípravek. Kupující se mnohdy více než zdravým rozumem řídí spíše masivní reklamou ve sdělovacích prostředcích, což nemusí být vždy to nejlepší. Tento článek se nehodlá zabývat tím, k čemu je jaký vitamín dobrý (o tom bylo napsáno mnoho jinde), ale spíše by chtěl dát návod, jak se v široké nabídce přípravků orientovat.

Registrované léčivé přípravky

Mnohé firmy zcela oprávněně inzerují, že jejich přípravek je registrován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako léčivo. Aby se tak mohlo stát, musela firma klinickými zkouškami nejprve prokázat, že její přípravek splňuje přísná kritéria kvality, bezpečnosti a účinnosti. Pokud se tedy rozhodnete koupit takový přípravek, rozhodně máte záruku, že nekupujete zajíce v pytli.

Doplňky stravy

Většina volně prodejných přípravků však patří do tzv. doplňků stravy. K registraci doplňků stravy se sice nevyžaduje testování účinnosti, ale přesto by měl být výrobce schopen nějakým způsobem svá tvrzení doložit, neboť dle zákona na ochranu spotřebitele nesmí uvádět nepravdivé údaje. Tyto doplňky mají tedy pouze schválení Hlavního hygienika ČR, což zaručuje neškodnost výrobku, je-li užíván podle pokynů výrobce. Jinými slovy neublíží, ale možná ani nepomůže, možná pomůže.

Podle čeho tedy vybírat

Z výše uvedeného lze logicky odvodit, že by zákazník měl kupovat pouze přípravky registrované jako léčiva. Bohužel, je to pravda jen zčásti. Podle současně platných zákonů již vitamínové přípravky sloužící k doplnění látek chybějících v běžné stravě nevyhovují definici léčiva, a tak je již SÚKL jako léčivé přípravky neregistruje.

Přípravek by měl být vybírán podle toho, kým je vyráběn. Záruku například skýtají výrobci léčiv, kteří je vyrábějí za stejných podmínek jako léčiva a obvykle provádějí i klinické hodnocení. Případně lze věřit i značkám renomovaných výrobců potravinových doplňků, kteří rovněž věnují svým výrobkům potřebnou péči. Pochybnost naopak budí různé neznámé firmy, které své výrobky nenabízejí prostřednictvím lékáren, ale cestou zásilkových služeb či pochybných prodejců. Doplňky stravy, ale i mnohé registrované vitamíny můžete zakoupit i v potravinách, drogeriích a jinde, pouze v lékárně však k nim dostanete informace na odpovídající odborné úrovni!

V čem je rozdíl mezi léčivy a doplňky stravy

Pokud jde o přípravky obsahující jednotlivé vitamíny nebo minerály, rozdíl mezi doplňky stravy a registrovanými léčivy je zejména v dávkování a účelu použití. Zatímco doplněk stravy, jak už z názvu logicky plyne, obsahuje nízké dávky určené k doplnění stravy chudé na danou látku. Léčivé přípravky obsahují často větší dávky a jejich úkolem je léčení chorob vzniklých velkým a často dlouhodobým nedostatkem určitého vitamínu nebo minerálu, případně chorob, které vyžadují vyšší dávky než u zdravých lidí. Mnohé takové přípravky ani nelze koupit volně bez receptu (např. vitamíny A, D, K, kyselina listová, draslík), neboť nesprávným dávkováním, dlouhodobým užíváním vysokých dávek a podobně může dojít ke zhoršení stavu a projevům hypervitaminózy (= choroby z předávkování vitamínem). Multivitamínové preparáty obsahují velké množství různých vitamínů v dávkách, které nemají léčit choroby, ale pouze zajistit jejich dostatečný příjem, je-li obava, že nejsou dostatečně zastoupeny v potravě. Dosti často jsou doplněny i základními stopovými prvky a minerály, které jsou v naší stravě nezbytné v malém množství. Složení jednotlivých preparátů se většinou příliš neliší, neboť výrobci vycházejí z mezinárodních norem a doporučení pro výživu.

Jak již bylo zmíněno výše, velmi záleží na výrobní technologii daného výrobce. Není totiž jednoduché vyrobit tabletu, ze které organismus skutečně využije všechny obsažené látky a která nebude jen hroudou čehosi, co za nemalý peníz pouze projde našimi střevy.

Poznámka k dávkování

Na doplňcích stravy často nalezneme na první pohled paradoxně různé dávkování pro ČR a SR (např. v ČR 1 tableta denně, v SR 1 tableta obden). Je to dáno platností různých norem platných v obou zemích. Na Slovensku se má za to, že obyvatelé této země mají hodnotnější stravu než Češi, která nepotřebuje tolik doplňovat různými vitamíny a minerály.

Varování na závěr

Neužívejte větší dávky vitamínových přípravků, než uvádí výrobce, ani nekombinujte více přípravků obsahující stejné látky z důvodu mylné představy, čím více, tím lépe. I zde platí všeho s mírou, protože všeho moc škodí!

Poznámka: Článek není dále aktualizován.

10.01.2007
Čteno: 17852x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.