RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

V USA hlášeno první úmrtí na vzteklinu po kousnutí upírem

Pokud cestujete do určitých oblastí střední Ameriky a na jih USA, měli byste se mít na pozoru. Americké Centers for Disease Control and Prevention (CDC) potvrdilo úmrtí na variantu viru vztekliny po kousnutí upírem obecným u mladíka s akutní progresivní encefalitidou.

Upír zabíjel

CDC potvrdilo, že smrt 19-letého mladíka, který pracoval na farmě a byl hospitalizován v srpnu 2010 v Louisianě s encefalitidou, byla způsobena variantou viru vztekliny upíra obecného (Desmodus rotundus, druh netopýra živícího se výhradně krví teplokrevných živočichů).

Jak uvádí týdenní zpráva o nemocnosti a úmrtnosti CDC z minulého týdne, krátce po příjezdu z Michoacán (Mexiko) do USA vyhledal mladík 30. července 2010 lékařskou pomoc, protože se u něj rozvinuly akutní neurologické příznaky. Následně zemřel i přes podpůrnou péči. Pitevní vzorky byly pozitivní na variantu viru vztekliny upíra.

Matka mladíka v nemocnici nahlásila, že byl 15. července v Mexiku během spánku kousnut netopýrem na patě levé nohy. Protože však dříve netrpěl žádnými zdravotními problémy, následnou bolest v levém rameni a určitou necitlivost ruky připisoval zvýšené námaze a nevyhledal proto ani lékařskou pomoc. Jiné expozici psy nebo jinými savci nebyl vystaven, očkován proti vzteklině nebyl.

V následujících dnech se ale jeho stav zhoršil a byl přijat do intenzivní péče s podezřením na Miller-Fisherovu variantu akutní zánětlivé demyelinizační polyneuropatie (tzv. Guillain-Barré syndrom), s alternativní diagnózou virové encefalitidy a časné meningitidy.

Až poté, co byl Zdravotní úřad v Louisianě informován o případech vztekliny v okolí, nemocnice provedla vyšetření mozkomíšního moku a potvrdila se diagnóza vztekliny. Pacient 20. srpna zemřel.

Žádný případ nakažení od tohoto pacienta

Postexpoziční profylaxi dostalo 27 lidí, s nimiž byl pacient ve styku v Louisianě a 68 zdravotnických pracovníků zapojených do péče o něj. Dosud nebyl zjištěn žádný případ, že by se u lidí, kteří s infikovaným přišli do styku vyvinula vzteklina.

První úmrtí na upíří vzteklinu v USA

Na základě zjištění CDC doporučuje lékařům, aby zvážili při stanovení diagnózy u pacientů s akutní progresivní encefalitidou i vzteklinu, aby mohla být započata včasná opatření pro kontrolu infekce.

Podle CDC se netopýři stali hlavním zdrojem infekce vztekliny v USA, ale toto je první hlášené úmrtí na variantu viru vztekliny upíra v zemi.

Opatření pro cestovatele

Tento případ rovněž dokazuje, že je třeba dostatečné včasné očkování cestovatelů, zejména těch, kteří cestují do oblastí s omezeným přístupem k odpovídající zdravotní péči.

I poté je však vhodné vyvarovat se kontaktu s místními zvířaty, jejich příp. krmení apod. a při jakémkoli podezření ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Klimatické změny rozšiřují upíří teritorium

Důkazy nasvědčují tomu, že ačkoli v současné době upíří netopýři obývají pouze Latinskou Ameriku, může se jejich akční rádius rozšířit v důsledku klimatických změn.

Také inkubační doba onemocnění souvisejícího s netopýry je kratší (15 dnů), než u jiných variant vztekliny, kde je uváděn průměr 22 dnů.

Zvýšený výskyt těchto netopýrů v USA by mohl mít za následek zvýšenou expozici pro lidi a zvířata, včetně volně žijících a domácích zvířat. Tím může dojít ke značné změně dynamiky viru vztekliny na jihu USA.

Netopýr – rezervoár a přenašeč řady nemocí

Netopýři jsou také stále více považováni za rezervoár a potenciální přenašeče řady nově se objevujících infekčních nemocí kromě vztekliny a dalších lyssavirů.

CDC proto doporučuje jejich další výzkum s cílem zlepšit znalosti o povaze a rozsahu rizik pro lidské zdraví, které netopýři představují a prevenci před nimi.

Zdroje informací:
CDC
18.08.2011
Čteno: 8794x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.