RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Skladování a manipulace s vakcínami

Kvalita očkovacích látek je ovlivňována celou řadou faktorů. Jedním z nich je i skladování a manipulace. Vzhledem k tomu, že základem každé očkovací látky je biologický materiál (proteiny, sacharidy nebo dokonce živé viry či bakterie), je třeba dodržovat skladovací teplotu předepsanou pro odpovídající vakcínu (označení na obalu nebo v příbalovém letáku).

Co se může stát při porušení tzv. skladovacího řetězce

Obvykle dojde k denaturaci bílkovin a to, jak inaktivované nebo subjednotkové vakcíny tak i živé vakcíny. Tento proces je nezvratný a vede ke snížení účinnosti a ke zvýšení rizika nežádoucích účinků.

Výrobci mají za povinnost ověřit délku doby stability očkovací látky při různých teplotách (obvykle lednicové, pokojové a zvýšené teploty, tj. při zhruba 35-43°C). Kontroluje se nejen ve stavu neporušeného obalu, ale rovněž i po otevření nebo tzv. rekonstituci (rozpuštění) lyofilizované vakcíny.

Důvodem není jen běžné používání v našich evropských klimatických podmínkách, ale rovněž stanovení podmínek skladování v tropických i subtropických zemích.

Obecné podmínky skladování vakcín

Pro všechny vakcíny platí, že musí být skladovány v temnu a suchu. Navíc nesmí být dlouhodobě vystaveny dennímu světlu. Inaktivované vakcíny se obvykle skladují při teplotě +2°C až +8°C (některé dokonce i při +10°C, podle informace dodávané výrobcem) a je nutno je chránit i před mrazem.

Je-li ampule či lahvička s vícedávkovým balením otevřena, je nutné ji spotřebovat v co nejkratší době, a pokud není uvedeno jinak (např. v příbalovém letáku), je doba použití vakcíny za sterilních skladovacích podmínek maximálně pět dnů.

Živé vakcíny (obvykle lyofilizované) se skladují při teplotě +2°C až +8°C dokonce i při teplotě nižší než 0°C (např. živá poliovakcína má dobu použitelnosti maximálně jeden rok při skladování při teplotě +2°C až +8°C a je-li skladována při teplotě -20°C je doba její použitelnosti až dva roky). Rozpustidlo k lyofilizovaným vakcínám je skladováno při +2°C až +8°C a v některých případech i při normální (pokojové) teplotě (podle příbalového letáku).

Příprava vakcíny před aplikací

Je-li forma vakcíny suspenzní, je nutné ji před použitím roztřepat tak, aby suspenze byla jemná a hladká (tj. bez usazenin a neroztřepatelných zbytků). V opačném případě se taková vakcína nepodává.

Vakcína v lyofilizovaném stavu se před vlastním použitím musí nejprve rozpustit ve vhodném rozpustidlu. Délka doby použití rekonstituované vakcíny je krátká a záleží na druhu a typu vakcíny (tj. od 30 minut do maximálně 8 hodin po rozpuštění).

I když některé stabilitní studie připouštějí skladování rozpuštěné lyofilizované vakcíny i několik dní (až 14 dní), využívá se těchto znalostí jen okrajově, a to zejména v rozvojových zemí subtropického nebo tropického klimatu ve výjimečných případech.

Jak zacházet s vakcínou po nákupu v lékárně

Při nákupu vakcíny v lékárně je vhodné v co nejkratší době vakcínu uskladnit v lednici (nikoli na mrazáku, pokud to není jednoznačně označeno na obalu vakcíny). Před aplikací vakcíny u lékaře se doporučuje očkovací látku zbytečně dlouho nevystavovat vyšším teplotám než je teplota lednicová.

I když jsou vakcíny citlivé k teplotě a dennímu světlu, není nutné se obávat, že by během 5-12 hodin mimo lednici došlo k jejich poškození. Dojde-li k delšímu než 24 hodinovému porušení skladového řetězce (tj. mimo lednicovou teplotu, zejména v letním období), může být vakcína poškozena, a proto se doporučuje takovou vakcínu raději neaplikovat.

Autor: RNDr. Marek Petráš, Vakciny.net
19.02.2003
Čteno: 7603x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.