RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Profylaxe malárie – všeobecná pravidla

Malárie je dodnes často se vyskytující tropické onemocnění. Riziko přenosu je pouze lokální a často velmi odlišné. To vyplývá jak z geograficko-epidemiologických údajů tak i z chování cestovatele. Dosud ani v blízké budoucnosti, bohužel, nebudeme mít k dispozici žádnou očkovací látku a všechna ostatní léčiva mají vždy vedlejší nežádoucí účinky, proto by každý, kdo se chystá k pobytu v lokalitách s rizikem této nákazy, měl navštívit lékaře, který rozhodne a zváží riziko a prospěch antimalarické profylaxe.

Co je třeba zjistit o zemi, kde cestovatel plánuje pobyt

Co je třeba zjistit od cestovatele

Zvláštní skupinou jsou děti, těhotné ženy, starší lidé a osoby s postižením imunitního systému.

Antimalarická profylaxe spočívá na dvou principech

 1. Expoziční profylaxe
  Ochrana před přenašeči – komáry je téměř bez rizika. I dnes má tento způsob velký význam. Jedná se jednu z typických ochran před infekcí. Navíc vede k ochraně nejen před malárií, ale také před dalšími infekcemi přenášenými tímto hmyzem.
 2. Chemoprofylaxe
  Zda je chemoprofylaxe podáváním léčiv prospěšná, musí zvážit lékař na základě její prospěšnosti a rizika s ohledem na okolnosti místa pobytu cestovatele. A jaké léčivo je použito pro danou profylaxi souvisí mimo jiné i s místní rezistencí původce malárie. To platí i pro případné naléhavé užívání léčiv v místě výskytu malárie (tzv. stand-by).

Cestovatel musí být před cestou poučen, že antimalarická profylaxe neposkytuje absolutní jistotu ochrany před touto nákazou. I když jen snižují riziko nákazy, je riziko nákazy po této profylaxi se snižuje na minimum.

Pokud se navíc malárie rozpozná na počátku, je téměř vždy vyléčitelná. Dojde-li u cestovatele v tropech ke vzniku horečnatého stavu, existuje vždy určitá možnost nákazy malárie, a proto se doporučuje za všech okolností vyhledat lékaře. Stejné pravidlo platí i po návratu domů a to zejména během prvních tří měsíců.

Pozdější manifestace malárie se objeví zřídka. Recidiva terciární malárie se může náhodně objevit, její léčba je téměř nemožná ale není smrtelná.

Kdy se poradit s lékařem (podle WHO)

 1. obecné objasnění problematiky malárie
 2. informace o příznacích (speciálně o M. tropica) o nutnosti, o potřebnosti případného zahájení profylaxe v místě pobytu, o způsobu užívání léčiv apod.
 3. vysvětlení jak provést profylaxi léčivy u alergických osob, těhotných žen a dětí mladší 5 let (těhotným ženám a dětem mladším 5 let se nedoporučuje navštěvovat oblasti s malárií)
 4. dotazy týkající se plánované aktivity během cesty, např. potápění, horolezectví
 5. informace o přípravcích k ochraně před napadením komárů nebo jiného bodavého hmyzu
 6. Ustanovení pro profylaxi léčivy:
  upozornění o
  1. regulérní profylaxi před cestou do oblastí s malárií nebo naléhavém užívání léčiv/profylaktik v místě s malárií
  2. profylaxe se provádí do 4 týdnů po odjezdu z malarických oblastí
  3. možnosti nákazy malárií i přes provedenou profylaxi léčivy
  4. vysvětlení možných nežádoucích účinků
  5. písemné informace o malárii
  6. příznaky malárie (nebo jakékoli podezření) po návratu z cesty, kde se malárie vyskytuje.

  Poznámka: Článek není dále aktualizován.

  Autor: RNDr. Marek Petráš, Vakciny.net
  28.05.2004
  Čteno: 8227x
  « novější
  starší »
  RUBRIKY

  ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
  APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
  Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.