RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Při cestování do Spojených států s léčivy je potřeba dát si pozor na určitá pravidla

FOTO: APATYKÁŘ®

Pokud člověk cestuje do Spojených států a veze si s sebou volně prodejné léčivé přípravky či přípravky, které pravidelně užívá, je třeba dát si pozor na některá pravidla. Američtí úředníci jsou na dovoz léčiv obzvláště citliví a v řadě případů jej vnímají jako protizákonnou činnost s přísným postihem.

Poradit se předem

Je potřeba myslet na to, že příjezdem do Spojených států se dovoz léčiv řídí americkou legislativou, tj. pravidly lékového regulátora FDA, ale také Úřadu pro clo a ochranu hranic a Správy pro bezpečnost přepravy. Je tedy nanejvýš vhodné, pokud pacient musí cestovat s pravidelně užívanými léčivy, konkrétní podmínky dovozu s těmito úřady konzultovat.

Obecně platí, že by měl mít s sebou platný předpis nebo lékařskou zprávu, kde je v angličtině uvedeno, jaké léčivé přípravky (obsahové látky) užívá. Léčivý přípravek by rovněž měl být v originálním obalu s instrukcemi lékaře vytištěnými na lékovce.

Maximálně na tři měsíce

Pokud pacient nemá původní obal, měl by u sebe mít kopii receptu nebo zprávu ošetřujícího lékaře v angličtině vysvětlující jeho zdravotní stav a proč musí konkrétní léčivo užívat. Vždy by měl mít u sebe pouze zásobu ne větší, než potřebuje pro osobní potřebu během svého pobytu. Nepsaným pravidlem je maximálně 90-denní zásoba.

Pokud člověk plánuje zůstat ve Spojených státech déle než 90 dní, může si nechat poslat další zásoby poštou, popř. kurýrem (např. v případě dlouhodobé stáže či pobytu, z důvodu nižší domácí ceny apod.). Musí obsahovat dokumentaci prokazující, že léčba byla odeslána pro vlastní potřebu v rámci jeho návštěvy Spojených států.

Tato dokumentace může obsahovat kopii víza (při delších cestách či pobytech) a cestovního pasu, dopis od ošetřujícího lékaře a kopii lékařského předpisu (v angličtině).

Problém s generiky

Problém může obecně nastat v případě generických léčiv, protože americká legislativa neumožňuje osobní dovoz ve Spojených státech neschválených alternativ léčiv ze zahraničí. Zdůvodňuje to nemožností zaručit, že zahraniční verze byly vyrobeny kvalitně, jsou bezpečné a účinné a jsou stejného složení jako verze schválené FDA.

Tento argument uplatňuje např. i v případě amerických občanů, kteří by si chtěli koupit levnější varianty v kanadských lékárnách.

Recept z jiné země než ze Spojených států není většinově akceptován a v případě potřeby bude nutné si léčiva nechat předepsat od amerického lékaře. Jen minimum lékáren je schopno vydat léčivé přípravky na zahraniční recept a závisí to ještě stát od státu.

Občané si nemohou pro vlastní potřebu do Spojených států léčiva dovážet ze zahraničí a z důvodu již výše uvedených. Pokud přípravek nebyl schválen FDA, je považován za neschválený a takový dovoz za nezákonný.

Individuální dovoz

Může samozřejmě nastat situace, kdy je léčivo životně důležité a ve Spojených státech neexistuje schválená alternativa. Pravidla FDA proto umožňují úředníkům individuálně posoudit žádost o dovoz.

Každopádně se musí jednat o léčivo na závažné onemocnění, pro jehož léčbu není ve Spojených státech k dispozici účinná léčba, léčivo nepředstavuje nepřiměřené zdravotní riziko a není předmětem propagace směrem k americkým občanům.

Je nutné písemně ověřit, že léčivo je dováženo pro vlastní potřebu konkrétní osoby. Pacient rovněž musí doložit zprávu od ošetřujícího lékaře v angličtině, že se jedná o pokračování léčby, která nezačala ve Spojených státech, nebo je nutné poskytnout jméno a adresu amerického licencovaného lékaře, který bude na používání zahraničního léčiva dohlížet.

Tato dokumentace by měla vždy doprovázet zásilku s léčivem a musí být adresována úředníkovi celního úřadu nebo zprostředkovateli. I v tomto případě platí, že nesmí být dovážena zásoba delší než na tři měsíce.

Je třeba počítat s tím, že pokud bude léčivý přípravek odeslán poštou, mohou jej celní orgány zadržet, dokud jej inspektor FDA nepřezkoumá, což může trvat i měsíc.

Pro urychlení věci je vhodné na vnějším obalu uvést, že obsahuje dopis pro celního úředníka nebo zprostředkovatele. Nejlepší možností je poslat balík prostřednictvím kurýrní služby a označit jej, aby mohl celní úředník upozornit inspektora FDA na zvláštní okolnosti odeslání balíčku.

Zdroje informací:
APATYKÁŘ®
06.03.2016
Čteno: 20212x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.