RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

WHO zveřejnila seznam bakterií, pro které jsou naléhavě zapotřebí nová antibiotika

FOTO: APATYKÁŘ®

WHO zveřejnila vůbec první seznam na antibiotika rezistentních prioritních patogenů. Jedná se o seznam 12 druhů bakterií, které představují největší hrozbu pro lidské zdraví.

Tři kategorie dle naléhavosti

Tento seznam byl vypracován ve snaze nasměrovat a podpořit výzkum a vývoj nových antibiotik jako součást úsilí WHO o řešení rostoucí globální rezistence vůči antimikrobiálním léčivům.

Seznam zdůrazňuje především hrozbu gramnegativních bakterií, které jsou rezistentní vůči řadě antibiotik. Tyto bakterie mají instinktivní schopnosti nalézt nové způsoby, jak odolat léčbě a mohou předat genetický materiál, který umožňuje dalším bakteriím, aby se staly rovněž rezistentními.

Tento seznam je rozdělen do tří kategorií podle naléhavosti – s kritickou, vysokou a střední prioritou.

Nejkritičtější skupina zahrnuje multirezistentní bakterie, které představují konkrétní nebezpečí v nemocnicích, pečovatelských domech a u pacientů, jejichž péče vyžaduje zařízení, jako jsou ventilátory a krevních katetry. Patří mezi ně Acinetobacter, Pseudomonas a různé Enterobacteriaceae (včetně Klebsiella, E. coli, Serratia a Proteus). Mohou způsobit vážné a často smrtelné infekce, jako jsou infekce krevního řečiště a zápal plic.

Tyto bakterie se staly rezistentní k velkému množství antibiotik, včetně karbapenemům a cefalosporinům třetí generace (nejlepší dostupná antibiotika pro léčbu multirezistentních bakterií).

Kategorie s vysokou a střední prioritou obsahují další bakterie s narůstající rezistencí vůči léčivům, které způsobují další běžné nemoci jako je kapavka a otravy jídlem způsobené salmonelou.

Podpora R&D

Zdravotničtí odborníci skupiny států G20 se tento týden sejdou v Berlíně. Jak uvedl spolkový ministr zdravotnictví Hermann Gröhe, účinná antibiotika pro systémy zdravotní péče jsou nutností. Proto státy musejí přijmout společnou akci k boji proti antimikrobiální rezistenci. A tento WHO seznam je důležitým novým nástrojem pro výzkum a vývoj nových antibiotik.

Tento seznam má podnítit vlády jednotlivých zemí, aby zavedly postupy, které motivují základní vědu a pokročilý výzkum a vývoj nových antibiotik financované z veřejných zdrojů a investicemi ze soukromého sektoru. Poskytne návod k vytvoření nových iniciativ v oblasti výzkumu a vývoje, jako je globální antibiotické R&D partnerství pro vývoj léčiv na opomíjené nemoci, které je zapojeno do neziskového vývoje nových antibiotik.

Tuberkulóza – jejíž rezistence vůči tradiční léčbě v posledních letech narůstá – nebyla do seznamu zařazena, protože na ni jsou zaměřeny jiné, speciálně určené programy.

Jiné bakterie, které nebyly do seznamu rovněž zahrnuty – jako je streptokoky skupiny A a B a chlamydie – mají nízkou úroveň rezistence vůči stávajícím způsobům léčby a nepředstavují v současné době významné ohrožení veřejného zdraví.

Tento seznam byl vyvinut ve spolupráci s oddělením infekčních nemocí německé Universität Tübingen s využitím techniky multikriteriální rozhodovací analýzy ​​ověřených skupinou mezinárodních odborníků.

WHO seznam ATB rezistentních prioritních patogenů

Pro zařazení patogenů na seznam se sledovalo, jak smrtící infekce způsobují, zda jejich léčba vyžaduje dlouhý pobyt v nemocnici, jak často jsou odolné vůči stávajícím antibiotikům, pokud se jimi lidé ve společnosti nakazí, jak snadno se šíří mezi zvířaty, ze zvířat na člověka a z člověka na člověka, zda existuje prevence (např. prostřednictvím řádné hygieny a očkování), jaké možnosti léčby zbývají a zda jsou již nová antibiotika pro jejich léčbu jsou již ve fázi výzkumu a vývoje.

WHO však konstatuje, že samotný výzkum a vývoj je životně důležitý, ale nemůže vyřešit problém. Pro boj s rezistencí musí existovat také lepší prevence infekcí a vhodné využití stávajících antibiotik u lidí a zvířat, jakož i racionální využívání jakýchkoli nových antibiotik, která budou v budoucnu vyvinuta.

Priorita 1 – kritická

Priorita 2 – vysoká

Priorita 3 – střední

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
28.02.2017
Čteno: 15283x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.