RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Malé glosování k fytoterapii se zvláštním přihlédnutím k třezalce tečkované (Hypericum perforatum)

Fytoterapii můžeme definovat jako léčbu léčivými rostlinami, v užším smyslu např. drogami (zde rozumějte suroviny rostlinného původu) z nich připravenými. Pojem nezahrnuje léčbu chemickým individuem (čistou chemickou látkou) získaným z rostlinného materiálu. Připomenu, že se budeme pohybovat v oblasti racionální léčby, nikoli na půdě medicíny alternativní, kdy může být využití těchto rostlinných léčiv neúčelné nebo naopak dokonce škodlivé.

Léčiva rostlinného původu jsou stará jako lidstvo samo. Byla a stále částečně jsou základem tradiční medicíny kdekoli na světě. Zájem o ně se v posledních letech výrazně zvýšil také proto, že odpovídá současné snaze o zdravý způsob života, což přináší řadu positivních jevů, především větší zájem jednotlivce o jeho zdravotní stav a zdravou výživu. Zvyšuje se obliba samoléčitelství i přírodních léčiv, tedy i fytofarmak. Účinnost rostlinných léčiv se však často nekriticky přeceňuje a naopak se demagogicky tvrdí, že všechny chemické, umělé látky jsou jedovaté. Zároveň jsou mnohdy fytofarmaka vnímána jako léčiva, jsou-li vůbec za ně považována, zcela bezpečná, a ani si často neuvědomujeme, že obsahují řadů účinných až velmi silně účinných látek. Při rozhovoru s lékařem či lékárníkem diskutujeme léčivé přípravky, které právě užíváme - snažíme se tak vyloučit nebo alespoň omezit na minimum jejich současné vzájemné ovlivnění v organismu (interakce), a na "bylinky" jako bychom pozapomínali. Na zajímavém případu třezalky tečkované (Hypericum perforatum) bych rád demonstroval, že se jedná o problém složitější a že interakce je nutno vnímat v trochu širších souvislostech.

Třezalka tečkovaná je rostlinka hojně užívaná jak ve fytoterapii tak i v lidovém léčitelství. Nebudu se zde rozepisovat o jejím použití podrobněji, není to totiž součástí mého sdělení a je možno si ji vyhledat v řadě dostupných pramenů (pozor, ne každý informační zdroj je důvěryhodný a skutečně kvalitní). Třezalka obsahuje minimálně deset složek, které přispívají k jejímu farmakologickému účinku. Při vnitřním užití třezalky tečkované a přípravků ji obsahujících může docházet k interakcím s jinými léčivy, např. digoxin, teofylin, warfarin, popsáno je i krvácení u žen užívajících hormonální substituční terapii, pravděpodobně zaviněnou snížením hladiny ethinylestradiolu. Důsledkem interakce je snížení terapeutické účinnosti léčivého přípravku.

V současné době jsou v ČR registrovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv tyto léčivé přípravky obsahující třezalku tečkovanou:
- Alvisan Neo spc
- Cesradyston 200 cps
- Esbericum Kapseln cps
- Eugastrin spc
- Fytokliman planta spc
- Kira drg
- Klosterfrau aktiv kapseln cps
- Lubovník spc
- Novo-Passit sol por
- Species nervinae planta spc
- Stomaran spc
- Třezalková nať spc
- Třezalkový čaj spc
- Žaludeční čajová směs spc

Je třeba mít na paměti i skutečnost, že třezalka tečkovaná může být součástí výrobků, které nejsou považovány za léčiva.

Autor: PharmDr. Petr Rejsek, Lékárna Dukelská, Cheb
Zdroj informací:
Kolektiv autorů: Alternativní medicína - možnosti a rizika. 1. vydání. Praha, Grada Publishing 1995, 208 s.
SÚKL: Informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv o riziku interakcí Hypericum perforatum (třezalky tečkované) a některých léčivých přípravků metabolisovaných játry, zejména antiretrovirových léčivých přípravků
Internet - www.sukl.cz
Tůmová, L.: Interakce mezi léčivými rostlinami a léčivy. Česká a Slovenská farmacie, 49, 2000, 164.

Komentář Apatykáře: Tímto názorným příkladem bychom rádi pacienty upozornili na možná rizika spojená s užíváním "zaručených bylinných preparátů" či jejich neuváženým podáním s jinými, opravdovými léčivy. Myslíme si, že toto téma je v současnosti velmi žhavé, jelikož nás v lékárnách navštěvuje spousta zástupců z různých firem, které nabízejí všemožné bylinné preparáty a s velkou slávou nám vyprávějí, proč zrovna ten jejich je nejlepší. Bohužel, většina vůbec nemá ponětí o tom, že např. existuje nějaký SUKL či jiné instituce a že není "léčivo" jako "léčivo". Pro většinu z nich je to prostě vše, co je v lékárně a co se dá prodat. Naštěstí lékárny fungují jako určitý "filtr" takovýchto pseudoléčiv, proto, zajímá-li Vás něco více o daném přípravku a ne jenom jeho cena, měli byste se rozhodně obrátit na lékárníka. I zde platí: zdraví máme jen jedno!

17.08.2003
Čteno: 15805x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.