RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Malárie – všeobecný přehled

Co je to malárie

Malárie je závažné a někdy až fatální onemocnění způsobené parazity. Rozlišují se 4 druhy malárie, které mohou postihnout člověka, vyvolané 4 druhy lidských plazmodií: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae.

Kde se malárie vyskytuje

Malárie se vyskytuje ve více než 100 zemích světa. Více než 40% obyvatel celého světa je vystaveno riziku malárie. Velké oblasti střední a Jižní Ameriky, Afriky a Jižní Asie a Středního východu, Oceánie jsou považovány za oblasti s rizikem malárie.

Jak běžně se malárie vyskytuje

Podle odhadů SZO se ročně vyskytuje 300-500 miliónů případů malárie a více než 1 milión obyvatel každý rok umírá na malárii. Jen asi 1200 případů malárie je každoročně zaznamenáván ve Spojených státech. Nejvíce případů ve Spojených případů a Evropě bývá importováno přistěhovalci nebo cestovateli z malarických oblastí, většinou ze subsaharní Afriky a Indického subkontinentu.

Jak se člověk malárií nakazí

Člověk se malárií nakazí po pokousání moskytů nebo komárů infikovaných tímto parazitem. Pokud komár pokousá (poštípá) infikovanou osobu, sáním krve přijme mikroskopické částice parazita malárie od infikované osoby, a tím se komár infikuje a stává se potenciálním přenašečem. Parazit malárie se v těle komára musí nejprve rozmnožit (obvykle k tomu potřebuje 1 týden), než se stává rizikem pro další neinfikovanou osobu. Jestliže takto infikovaný komár po zhruba jednom týdnu poštípe další osobu, parazit se z komára přenese krví do nového hostitele (člověka). Parazit pak putuje do lidských jater, kde napadá jaterní buňky, roste a množí se. Během tohoto období infikovaná osoba nepociťuje žádné klinické příznaky. Následně parazit opouští jaterní buňky a napadá červené krvinky. K tomu dochází v průběhu 8 dní až několika měsíců. Jakmile se parazit nachází v červených krvinkách, opět roste a množí se. Zvětšené červené krvinky prasknou, uvolní se parazit, který může snadno napadat další červené krvinky. Přitom se do krve uvolňuje parazitární toxin, který způsobuje klinické projevy malarického onemocnění. Pokud komár poštípe již infikovanou osobu, dostává se parazit do komára a infikuje ho. Takový komár opět po týdnu může znovu infikovat další zdravou osobu.

Jaké jsou příznaky a symptomy malárie

Mezi symptomy malárie patří horečka a chřipce podobné projevy, včetně zimnice, bolesti hlavy, bolesti svalů a únavy. Dále se mohou objevit nausea, zvracení a průjmy. Malárie může zapříčinit chudokrevnost a žloutenku (žluté zabarvení kůže a očí) díky ztrátě červených krvinek. Není-li okamžitě zahájena léčba malárie s typem P. falciparum, může dojít k vážnému selhání ledvin, k záchvatu, k neurologickému postižení, bezvědomí až k úmrtí.

Kdy nejdřív člověk pocítí, že byl pokousán infikovaným komárem (nebo moskytem)

U většiny lidí se první symptomy objeví po 10 dnech až 4 týdnech po nákaze, i když jsou známy případy, kdy pacient první příznaky pozoroval již 8. den a nebo po 1 roce. Dva druhy malárie - P. vivax a P. ovale - mohou recidivovat: takový parazit se může ukrýt do jaterních buněk po dobu několika měsíců (až 4 let) po pokousání infikovaným komárem, aniž by došlo k jeho aktivní fázi.

Jak je malárie diagnostikována

Malárie se diagnostikuje v krvi infikované osoby, pod mikroskopem, s předchozím barvením parazita (pro snadnější odlišení). Ten, kdo cestoval do rizikových oblastí s malárií, a objeví-li se u něj horečka do 1 roku, by měl vyhledat lékařskou pomoc a vždy upozornit na to, že navštívil takovou oblast.

Jak se malárie léčí

Malárii lze léčit přípravky na předpis. Volba léčivého přípravku a způsobu léčby je závislá na druhu malárie a oblasti, kde se pacient mohl nakazit, dále na věku pacienta a na závažnosti onemocnění.

Jak se lze bránit před nákazou malárie

Cestovatel by měl 4-6 týdnů před cestou navštívit svého lékaře, kde mu lékař předepíše odpovídající antimalarické přípravky. Je důležité dodržet užívání antimalarik. Dalším ochranným prostředkem jsou přípravky zabraňující pokousání komárem - repelenty, postřiky proti komárům, sítě apod., vhodné oblečení (dlouhé kalhoty, triky s dlouhým rukávem apod.).

Zásady ochrany před malárii

  1. Jen málokdy jsou kmeny Plasmodium falciparum zcela rezistentní na léčbu, i nevhodnou chemoprofylaxí se tedy většinou podaří alespoň oslabit průběh onemocnění a zabránit případnému úmrtí.
  2. Léčiva, zvláště s krátkým poločasem rozpadu (např. proguanil), je lépe užívat odpoledne, vzhledem k tomu, že největší riziko nákazy hrozí ve večerních hodinách. Pokud je léčivo užito ráno, večer je již jeho hladina v plazmě nižší a může klesnout pod práh účinnosti, zvláště u rezistentních kmenů.
  3. Vynechání jediné tablety ve schématu profylaxe může mít za následek onemocnění. Deník či tabulka, do které se pravidelně ihned po spolknutí léčiva udělá záznam, značně snižuje nebezpečí opomenutí.
  4. V případě horečnatého onemocnění v malarické oblasti, kde není dostupná lékařská péče ani neexistuje možnost laboratorního vyšetření, je na místě bez dalšího otálení užít terapeutickou dávku antimalarik účinných i na multirezistentní kmeny Plasmodium falciparum, kterou by měl mít každý cestovatel u sebe.

Příklad:
a) chinin sulfát 3x 500 mg po 8 hodinách per os spolu s doxycyklinem 100 mg 1x denně per os
b) meflochin 3 tbl, za 6 až 8 hodin 2 tbl a u osob s hmotností nad 60 kg za 6 až 8 hodin ještě 1 tbl
c) často bývá dostatečně účinný i samotný Fansidar (pyrimethamin + sulfadoxin) 3 tbl jednorázově
d) Halofantrin 3x 500 mg v intervalu 6 hodin

Léčivý přípravek by měl cestovatel užít nejpozději 3. den od vzniku horečky. I po užití terapeutické dávky antimalarika a případném ústupu horečky by měl cestovatel vyhledat co nejdříve lékařskou pomoc. K této tzv. pohotovostní (stand-by) léčbě cestovatel užije vždy antimalarikum jiné, než užíval profylakticky.

Autor: RNDr. Marek Petráš, Vakciny.net
24.07.2005
Čteno: 13003x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.