RUBRIKY

O ZDRAVÍ, ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Malárie – chemoprofylaxe

Jedním z nejčastějších opatřeních proti malárii je chemoprofylaxe prováděna zpravidla před cestou do malarických oblastí. Nepodstoupil-li cestovatel tuto preexpoziční chemoprofylaxi a vyskytne se v situaci ohrožení nebo je již nakažen, může se ve výjimečných případech (např. když se objeví horečka nebo jiné malarické příznaky a to v místech, kde je lékařská pomoc nedostupná) provést tzv. STAND-BY léčba (samoléčba). Zejména děti, těhotné ženy, starší lidé a osoby s postiženým imunitním systémem by měli vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. I po úspěšné stand-by léčbě při zlepšení zdravotního stavu by měl pacient vyhledat lékařskou pomoc hned, jak je to možné, nejpozději však po návratu.

ATOVAQUON/PRODUANIL (AtoPro)

Pravidelná medikace
Doporučení
Indikace: Oblasti, kde se vyskytuje P. falciparum rezistentní vůči ostatním léčivům; alternativa při kontraindikaci na jiná léčiva, u nichž je známý nežádoucí účinek např. na Mefloquin; alternativa při cestách na poslední chvíli (Last minute) a/nebo při velmi krátkých pobytech (kratší než 5 dní) v malarických oblastech.
Dávkování: 1 tableta (250 mg Atovaquon/ 100 mg Proguanil) jednou denně před jídlem
Zahájení: pravidelně/last minute 1-2 dny před vstupem do malarických oblastí
Ukončení: 7 dní po odjezdu z malarické oblasti

V Evropě je přípravek schválen k profylaxi pro pobyt v malarické oblasti maximálně po dobu 28 dní a při tělesné hmotnosti minimálně 40 kg.

Stand-by medikace
Dávkování: vždy 4 tablety jako jednotlivé dávky po 3 postupně jdoucích dnech.

Atovaquon/Proguanil je určen k užívání dospělých s akutní tropickou malárií při známé rezistenci vůči dalším léčivům. Děti s tělesnou hmotností nižší než 11 kg nesmí tyto přípravky užívat. Dosud není mnoho zkušeností se stand-by užíváním tohoto přípravku.

CHLOROQUIN (Chl)

Pravidelná medikace
Doporučení
Indikace: Oblasti s výskytem P. vivax, P. ovale, P. malariae i P. falciparum bez rezistence na Chloroquin
Dávkování: 300 mg báze (2 tablety po 150 mg) pravidelně jednou týdně, užívá se po jídle a může se zapíjet. Osoby s tělesnou hmotností vyšší než 75 kg si mohou denní dávku zýšit o 150 mg báze/týden (např. v neděli 2 tablety, ve středu 1 tabletu po 150 mg báze)
Zahájení: pravidelně - 1 týden před vstupem do malarické oblasti; last minute - vždy 300 mg báze (2 tablety po 150 mg)/2 dny (po sobě jdoucí dny), nejpozději během posledního týdne před odjezdem, nebo v případě nouze v den odjezdu a den po příjezdu do malarické oblasti; pak pravidelně týdně.
Ukončení: 4 týdny po odjezdu z malarické oblasti.

Stand-by medikace
Dávkování: zahájení - 600 mg báze; po 6 hodinách - dalších 300 mg báze; 2. a 3. den - vždy 300 mg báze

Chloroquin je určen k užívání při tropické malárii v oblastech bez známé rezistence vůči Chloroquinu, pokud nebyl bezprostředně užíván jako pravidelná chemoprofylaxe.

CHLOROQUIN+PROGUANIL (Chl+Pro)

Pravidelná medikace
Doporučení
Indikace: Oblasti s P. falciparum u částečně rezistentního na Chloroquin nebo vyšším výskytu P. vivax
Dávkování: 1 dávka 200 mg týdně po jídle nebo 2 dávky 100 mg po jídle
Zahájení: pravidelně - nejdříve 1 týden, nejpozději 1 den před vstupem do malarických oblastí; last-minute - 1 den před vstupem do malarických oblastí, nejpozději 5 dní po příjezdu malarických oblastí
Ukončení: 4 týdny po odjezdu z malarických oblastí

Stand-by medikace
Není

DOXYCYKLIN (Dox)

Pravidelná medikace
Doporučení
Indikace: Oblasti s P. falciparum u multirezistentních kmenů, speciálně proti Mefloquinu; alternativa k Atovaquonu/Proguanilu
Dávkování: 1 krát denně 100 mg (1 tableta)
Zahájení: pravidelně - 1 den před vstupem do malarických oblastí; last-minute - 1 den před vstupem do malarických oblastí, nejpozději 5 dní po vstupu do malarických oblastí
Ukončení: 4 týdny po odjezdu z malarických oblastí

V Česku není doxycyklin doporučen k antimalarické profylaxi. Nežádoucí účinky (např. fotosenzibilizace, průjmy) a kontraindikace (např. těhotenství, laktace, deti mladší 8 let).

Stand-by medikace
Není

MEFLOQUIN (Mef)

Pravidelná medikace
Doporučení
Indikace: Oblasti s P. falciparum s rezistencí vůči Chloroquinu
Dávkování: 1 tableta po 250 mg pravidelně jednou týdně, nerozkouše se, po jídle a pití.
Zahájení: pravidelně - 3-2 (nejpozději 1) týden před vstupem do malarické oblasti; last-minute - 1 tableta po 250 mg jednou denně během 3 po sobě jdoucích dnů před odjezdem, nejpozději po příjezdu do malarických oblastí. Tato uživaná dávka (loading dose) by měla být podávaná jen ve výjiměčných případech. Je vhodný zejména pro ty cestovatele, kteří mají dobré zkušenosti a toleranci k tomuto léčivu. Jinak se musí počítat s možností vzniku nežádoucích účinků v době pobytu v malarických oblastí.
Ukončení: 4 týdny po odjezdu z malarické oblasti

Stand-by medikace
Dávkování: zahájení - 750 mg (3 tablety); po 6-8 hodinách - 500 mg (2 tablety); při tělesné hmotnosti vyšší než 60 kg; po dalších 6-8 hodinách - 250 mg (1 tableta)

Mefloquin je určen k užívání při tropické malárii v oblastech bez známé rezistence vůči Mefloquinu, pokud nebyl bezprostředně užíván jako pravidelná chemoprofylaxe.

Chemoprofylaxe s Atovaquon/Proguanil nebo Mefloquin patří mezi spolehlivé a není zpravidla zapotřebí STAND-BY léčba. V případě, že se objeví jakékoli příznaky onemocnění, zejména objeví-li se horečka, a i když osoba užívá nebo užívala chemoprofylaktické přípravky, je vždy nutné zvážit riziko vzniku malarického onemocnění, a podle diagnostiky případně zahájit antimalarickou terapii. Pravidelná antimalarická chemoprofylaxe nevylučuje možnost nákazy malárií!

ARTEMETHER/LUMEFANTRIN (Art/Lum)

Je určen k užívání dospělých s akutní, nekomplikovanou tropickou malárií především v oblastech se známou rezistencí vůči ostatním léčivům. Dětem mladším 12 let a/nebo s tělesnou hmotností nižší než 35 kg se tento přípravek nedoporučuje; starší děti mohou užívat dospělou dávku. Dosud není mnoho zkušeností se stand-by užíváním tohoto přípravku.

HALOFANTRIN (Hal)

Nebude se už používat z důvodu možné kardiotoxicitě při stand-by léčbě.

WHO dále ještě doporučuje navíc tato následující léčiva k stand-by léčbě:

Kombinace SULFA/PYRIMETHAMIN (např. Fansidar, Metakelfin)

Dávkování pro dospělého: 3 tablety jako jednotlivé dávky (pro tropickou malárii, jen v B-oblastech vyznačených WHO)

CHININ, případně v kombinaci s TETRACYKLINEM nebo DOXYCYKLINEM

Dávkování je závislé na různých lékových formách a balení. Užívání bez lékařského dohledu je problematické díky interakci s jinými antimalarickými léčivy.

Autor: RNDr. Marek Petráš, Vakciny.net
24.07.2005
Čteno: 10712x
« novější
starší »
RUBRIKY

ISSN 1214-0252, Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Toto je mobilní verze portálu APATYKÁŘ®. Neobsahuje kompletní rubriky a možnosti, slouží pouze pro rychlý přístup k aktuálním informacím. Pro plnohodnotné prohlížení zvolte plnou verzi.